ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านดอยแดน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 20.58 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
2
รับฟังการประชุมทางไกล​ โรงเรียนคุณธรรม​ สพฐ.​ (Video​ Conference)
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 20.48 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
3
ร่วมทำบุญ​ เคารพศพ​ พ่ออิ่น​ คำติ​
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 20.47 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
4
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาพิเศษเรียนรวม (โปรแกรม SET)
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 20.44 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการรักษ์ไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ​ ปี​ 2561​ ระดับเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร​
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 20.39 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
6
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 20.29 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
7
รับมอบคอมพิวเตอร์
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 20.27 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
พ่นยากำจัดยุงลาย
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 20.25 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 20.21 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลความพร้อมและเยี่ยมชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 20.14 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรม​ Big Cleaning Day​ ต้อนรับวันเปิดเทอม
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 20.05 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
การประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ​ เคร
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 19.58 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
งานวันสู่โลกกว้าง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 19.39 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 19.34 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
การจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2560
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 19.30 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 19.25 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน​
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 19.20 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
รับฟังการแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 19.18 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
จัดการอบรมชันษาสมาธิ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 19.03 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
การประชุมสัมมนาทางวิชาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติบูรณาการงานสร้างสรรค์รัตนมิตร
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 16.37 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 16.28 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
งานกีฬาตำบลเหล่ายาว ประจำปี 2560 (โรงเรียนบ้านดอยแดน)
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 16.13 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กิจกรรมทำบุญวันชาติ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 16.06 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
อบรม ตามโครงการคุณธรรม อบต.เหล่ายาว
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 16.01 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 15.44 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 15.22 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
นิเทศเปิดเทอม
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 15.20 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประชุมคณะกรรมการศึกษาเพื่อปรึกษาหารือ และแจ้งเรื่องสำคัญให้ทราบ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 15.16 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 15.13 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
งานผ้าป่าสามัคคี
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 15.04 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
รับทุนมูลนิธิพระโสภณวชิรธรรม
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 14.49 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 13.45 น./อ่าน 141)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 13.04 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านดอยแดน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 13.01 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ร่วมเคารพศพ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 12.59 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมทำกับดักแมลง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 12.58 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
กิจกรรมผักปลอดสารพิษ และได้จำหน่าผักโขม ให้กับโรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันเพื่อนนักเรียน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 12.54 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ร่วมวางหรีดและเคารพ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 12.44 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 12.33 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย เด็กไทยฟันดีลำพูนปี 2560
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 12.32 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย เด็กไทยฟันดีลำพูนปี 2560
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 11.18 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ร่วมเคารพศพและวางหรีด
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 11.16 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
กิจกรรมการเพาะผักปลอดสารพิษ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 11.07 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.58 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.56 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)“ชุมชนแห่งการเรียนร
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.53 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ตรวจสุขภาพอนามัย จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเหล่ายาว
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.47 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
"กิจกรรมคาราวานพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย"
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.43 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.33 น./อ่าน 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
การอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสารพิษ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.24 น./อ่าน 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอยแดน การแกะสลัก ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.21 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.16 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ติดตามการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 03.37 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรม big cleaning day
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 03.35 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
55
งานวันสู่โลกกว้าง
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 03.11 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
56
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) พัฒนา
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 02.48 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
57
การประชุมเกี่ยวกับการรับนักเรียน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 02.43 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
58
พิธีสืบฮีต ต๋ามฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมล้านนา
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 02.36 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
59
การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านดอยแดน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 02.33 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
60
การอบรมกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 02.30 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
61
การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านดอยแดน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 02.28 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
62
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผบการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 02.26 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
63
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ PLC พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรง
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 02.20 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
64
การประชุมคณะกรรมสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอยแดน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 02.19 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีในชุมชน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 02.15 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
66
ประกาศผลการรับคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอยแดน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 02.11 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2560
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 01.55 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
68
วัดป่าธรรมาภิรมย์ บริจาคเห็ดนางฟ้า เห็ดลม เพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านดอยแดน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 01.54 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมการแปรงฟัน และย้อมสีฟัน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 01.51 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
70
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 01.45 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
71
จัดกิจกรรมจัดทำพานไหว้ครู
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 01.40 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
72
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 01.19 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
73
ต้อนรับคุณครูผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 12.47 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
74
การอบรมโครงการสภานักเรียนรวมใจ นำความเป็นไทยสู่อาเซียน ประจำปี 2559
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.38 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.36 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.33 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมวัฒนธรรมไทย การกราบผู้ใหญ่
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.31 น./อ่าน 430)
ข่าวกิจกรรม
78
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอยแดนได้ทำกิจกรรม การเลี้ยงปลา และกบ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.29 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
79
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านดอยแดน (ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร)
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.23 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
80
จัดสถานที่พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ลูกเสือ - เนตรนารี (ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร)
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.15 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
81
การฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.12 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของลูกเสือต้านยาเสพติด พร้อมทั้งอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.06 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
83
การอบรมเชิงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ ความเ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.01 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
84
นายวิชิต จอมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอยแดน ร่วมกันแต่งกายด้วย
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 16.58 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
85
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแดนได้ทำกิจกรรมไหว้ผู้เสมอกัน
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 16.56 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
86
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแดนได้ทำกิจกรรมปลูกผักบุ้ง
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 16.54 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมพระสอนศีลธรรม
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 16.49 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรมหน้าเสาธง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 20.29 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทำความสะอาดที่เลี้ยงกบ ปลา และดูแลเห็ด
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 20.25 น./อ่าน 832)
ข่าวกิจกรรม
90
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saveing
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 20.15 น./อ่าน 518)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ยิ้มแย้มแจ่มใส มารยาทไทยงดงาม
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 20.14 น./อ่าน 1801)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วัตนธรรมประเพณีไทย
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 20.07 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
93
โครงการค่ายศาสนาธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 20.00 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พละหรรษา
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 19.57 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สถานศึกษา
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 19.54 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
96
การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 19.47 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
97
ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 19.45 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรมหน้าเสาธง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 19.43 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 19.39 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรม เขียนตามคำบอก
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 19.30 น./อ่าน 598)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมปั้นดินน้ำมันด้วยรอยยิ้ม
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 19.23 น./อ่าน 830)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน (อนุบาล)
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 19.18 น./อ่าน 532)
ข่าวกิจกรรม
103
งานสรงน้ำน้ำพระเพชรในงานประเพณีวัดดอยแดน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 19.01 น./อ่าน 398)
ข่าวกิจกรรม
104
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและกรรมการนักเรียน 1/2559
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 18.58 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
105
กิจกรรมประชาธิปไตย
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 18.57 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ (อนุบาล)
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 18.48 น./อ่าน 464)
ข่าวกิจกรรม
107
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 18.12 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
108
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 18.09 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
109
ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6 จากศูนย์ PEE
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 18.03 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
110
การอบรมเชิงปฏิบัติการ BBL Smart Trainer"
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 17.58 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
111
การอบรมเชิงปกิบัติการ "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.2 อ่านคล่องเขียนคล่องใน 1 ปี ตามแนวทางการจัดการเรียน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 17.50 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
112
การอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ครูประวัติศาสตร์ในการจัดทำสื่อการเร
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 17.46 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
113
เตรียมงานวันปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านดอยแดน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 17.43 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
114
กิจกรรมจัดนมโรงเรียน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 17.41 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
115
เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 17.35 น./อ่าน 547)
ข่าวกิจกรรม
116
ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนคุณภาพ บ้านห้วยหละ
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 17.24 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
117
รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 17.23 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
118
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 17.20 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
119
รับรางวัล MOE AWARDS
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 17.16 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
120
กิจกรรมลมอ่อนๆ พัดผ่านห้อง (อนุบาล)
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 17.15 น./อ่าน 2727)
ข่าวกิจกรรม
121
กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องการกักน้ำไว้ได้
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559 14.57 น./อ่าน 1283)
ข่าวกิจกรรม
122
ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่ศรีนวน จอมทัน
(วันที่ 28 มกราคม 2559 10.01 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
123
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องการละลายของน้ำตาล
(วันที่ 28 มกราคม 2559 09.56 น./อ่าน 1320)
ข่าวกิจกรรม
124
อบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จังหวัดลำพูน 2559
(วันที่ 22 มกราคม 2559 08.46 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
125
ออกกำลังกายตอนเช้า
(วันที่ 22 มกราคม 2559 08.35 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
126
งานวันครู ประจำปี 2559
(วันที่ 22 มกราคม 2559 08.26 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
127
รับมอบโล่เกียรติยศ "เด็กดีเด่น" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559
(วันที่ 15 มกราคม 2559 12.22 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
128
งานวันเด็กแห่งชาติตำบลเหล่ายาว ประจำปี 2559
(วันที่ 09 มกราคม 2559 15.20 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
129
ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
(วันที่ 09 มกราคม 2559 15.08 น./อ่าน 1584)
ข่าวกิจกรรม
130
กิจกรรมคีบปิงปอง
(วันที่ 06 มกราคม 2559 12.38 น./อ่าน 1520)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมวงล้อดนตรี
(วันที่ 06 มกราคม 2559 12.30 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
132
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 02 มกราคม 2559 20.59 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
133
ค่ายวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-
(วันที่ 02 มกราคม 2559 20.42 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
134
กิจกรรมวันคริสต์มาส
(วันที่ 02 มกราคม 2559 20.35 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
135
กิจกรรมประดิษฐ์ดาวคริสต์มาส
(วันที่ 02 มกราคม 2559 20.14 น./อ่าน 456)
ข่าวกิจกรรม
136
กิจกรรมตีลูกล้อ / ตีวงล้อ อนุบาล
(วันที่ 02 มกราคม 2559 20.07 น./อ่าน 2681)
ข่าวกิจกรรม
137
อบรม diit ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร
(วันที่ 02 มกราคม 2559 19.57 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
138
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพลเมืองที่ดี
(วันที่ 02 มกราคม 2559 19.48 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
139
ร่วมวางหรีดและเคารพศพ คุณแม่บัวเร็ว ทรายมอย
(วันที่ 02 มกราคม 2559 18.33 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
140
งานกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ประจำปี 2558
(วันที่ 02 มกราคม 2559 18.23 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
141
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 2558 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร
(วันที่ 02 มกราคม 2559 13.55 น./อ่าน 457)
ข่าวกิจกรรม
142
เยี่ยมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ศูนย์เครือข้ายสถานศึกษารัตนมิตร
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 17.09 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
143
กิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทง (ฐานประวัติวันลอยกระทง)
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 16.42 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
144
ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 15.48 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
145
งานสืบสานงานวัฒนธรรมแห่แค่หลวงอำเภอบ้านโฮ่ง
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 15.40 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
146
กิจกรรมประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ปั่นเพื่อพ่อ"
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 15.36 น./อ่าน 462)
ข่าวกิจกรรม
147
นิเทศติดตามประเมินผล การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านดอยแดน
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 15.32 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
148
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 15.28 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
149
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 15.41 น./อ่าน 1914)
ข่าวกิจกรรม
150
งานกฐินพระราชทาน
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2558 14.26 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
151
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2558 21.05 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
152
กิจกรรม 5 ส. (รอบสอง)
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2558 20.55 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
153
กิจกรรม 5 ส. (รอบหนึ่ง)
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2558 20.49 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
154
กิจกรรมเต้นประกอบเพลง กับน้องอนุบาลโรงเรียนบ้านดอยแดน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2558 20.40 น./อ่าน 502)
ข่าวกิจกรรม
155
ประชุมชี้แจงการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2558 20.36 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
156
งานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2558 20.24 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
157
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อ จัดจ้าง
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2558 20.19 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
158
กิจกรรมศิลปะ สร้างสุข
(วันที่ 21 กันยายน 2558 15.13 น./อ่าน 1034)
ข่าวกิจกรรม
159
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดยาเสพติด
(วันที่ 20 กันยายน 2558 15.44 น./อ่าน 603)
ข่าวกิจกรรม
160
อบรมการใช้กฏจราจร
(วันที่ 20 กันยายน 2558 15.09 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
161
ประชุม การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของคณะทำงาน Lamphun Team โรงเรียนบ้านดอยแด
(วันที่ 20 กันยายน 2558 14.08 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
162
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 (ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร
(วันที่ 20 กันยายน 2558 14.03 น./อ่าน 6128)
ข่าวกิจกรรม
163
การแข่งขันภาพปะติด ระดับปฐมวัย งานสิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2558 (ศุนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร)
(วันที่ 20 กันยายน 2558 13.59 น./อ่าน 3047)
ข่าวกิจกรรม
164
การแข่งขันเครื่องร่อน ระดับชั้นประถมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร
(วันที่ 20 กันยายน 2558 13.48 น./อ่าน 428)
ข่าวกิจกรรม
165
Best Practice English โรงเรียนบ้านดอยแดน
(วันที่ 12 สิงหาคม 2558 15.04 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
166
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 15.05 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
167
กิจกรรมงองู
(วันที่ 01 สิงหาคม 2558 12.11 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
168
รับประทานอาหารกลางวัน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2558 12.03 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
169
แห่เทียนพรรษา
(วันที่ 01 สิงหาคม 2558 11.57 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
170
กองทุนการศึกษาพระโสภณวชิรธรรม
(วันที่ 01 สิงหาคม 2558 11.53 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
171
การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 11.08 น./อ่าน 918)
ข่าวกิจกรรม
172
กิจกรรม BBL ก่อนกลับบ้าน
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 14.20 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
173
เตรียมความพร้อมโรงเรียน BBL (วันที่สอง) ช่วงบ่าย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 19.46 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
174
เตรียมความพร้อมโรงเรียน BBL (วันที่สอง) ช่วงเช้า
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 19.26 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
175
เตรียมความพร้อมโรงเรียน BBL (วันที่หนึ่ง)
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 19.10 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
176
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 18.56 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
177
เตรียมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 13.58 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
178
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 13.54 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
179
ค่ายพัฒนาภาษาอาเซียน (ภาษาจีน)
(วันที่ 21 มิถุนายน 2558 19.34 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
180
กิจกรรมจัดพานไหว้ครู
(วันที่ 10 มิถุนายน 2558 15.37 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
181
โรงเรียนบ้านดอยแดนได้ทำการเลือกตั้งประธาน
(วันที่ 08 มิถุนายน 2558 11.26 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
182
ค่ายเสริมสร้างสติปัญญาพัฒนาการอ่าน การเขียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 14.51 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
183
โรงเรียนบ้านดอยแดนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน ขนาดเล็กในสังกัดที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี
(วันที่ 26 มีนาคม 2558 11.20 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์