ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนป่าซาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์
(วันที่ 25 มกราคม 2563 12.38 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
2
ร่วมการอบรมโครงการวิตามินสมอง
(วันที่ 21 มกราคม 2563 11.58 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
3
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย)
(วันที่ 21 มกราคม 2563 11.00 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 11.40 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
5
OBEC AWARD ด้านวิชาการ By ครูสิรัชชา วงค์คม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 22.55 น./อ่าน 153)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 08.54 น./อ่าน 486)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 30 มกราคม 2562 11.08 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
8
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบระบบ TCAS1
(วันที่ 29 มกราคม 2562 13.46 น./อ่าน 297)
ข่าวกิจกรรม
9
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 16.47 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
10
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 15.06 น./อ่าน 548)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหร
(วันที่ 07 ตุลาคม 2561 21.06 น./อ่าน 357)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
อัตลักษณ์ชุมชน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 17.08 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
13
ลูกม่วงขาวรับรางวัลจากกรมพัฒนาชุมชน
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 11.28 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
14
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 04.42 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ป่าซางมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 ธันวาคม 2560 04.17 น./อ่าน 745)
ข่าวกิจกรรม
16
กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 10.07 น./อ่าน 626)
ข่าวกิจกรรม
17
สรุปผลการอนุมัติงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1-4
(วันที่ 28 กันยายน 2560 04.09 น./อ่าน 761)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
เปิดบ้าน สานชุมชน รณรงค์ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 05.41 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
19
เปิดโลกโครงงานปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 15.15 น./อ่าน 376)
ข่าวกิจกรรม
20
โรงเรียนป่าซางรับการประเมินจาก สพม.๓๕
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.41 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
21
การศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.36 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมงานสภานักเรียนโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.31 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
23
VTR แนะนำโรงเรียนป่าซาง ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.25 น./อ่าน 287)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
โรงเรียนป่าซางแนะแนวการศึกษาต่อสายที่ 3
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.21 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนป่าซางแนะแนวการศึกษาต่อ สายที่ 2
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.16 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนป่าซางแนะแนวการศึกษาต่อ สายที่ 1
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.58 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
27
จุลสารซางคำสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.53 น./อ่าน 256)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
วันครูอำเภอป่าซาง ประจำปี 2560
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.19 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
29
รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.เขต 35
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.09 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
30
โรงเรียนป่าซางร่วมโครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าซาง
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.01 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
31
ทีมขับร้องประสานเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12.56 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
32
โรงเรียนป่าซางจัดกิจกรรม การเดิน-วิ่ง การกุศล
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12.27 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 14.16 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 13.59 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
35
ครูชวนหนูทำริบบิ้นเพื่อพ่อ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 12.01 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
36
ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.57 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
37
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่ พระบาทสมเดชพระปร มินทรมหาภูมิพล อดูยเ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.55 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
38
MV เพลง สนโศก โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.52 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
VTRเกษียณอายุราชการ 2559 โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.50 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
มอบรางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.44 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
41
น้ำท่วมโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.40 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
42
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม" เรื่อง..."ครูอา
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.33 น./อ่าน 477)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูนเขต1 และ เขต 2
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.29 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
44
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.28 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
45
งานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2559
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.21 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.18 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรม "Big Day ปั่นด้วยใจ ไปออกเสียงประชามติ"
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.13 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
48
ท่านสนั่น สายนุวงค์ นิติกร สพม.35 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนป่า
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 15.21 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรม ค่ายรวมใจใฝ่ดี ศรีป่าซาง รุ่นที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 10.13 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
50
คณะกรรมการ สพม.๓๕ ติดตามนักเรียนประจำพักนอน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 10.09 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
51
การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนผู้ช่วยครู STUDENTS LAP ASSISTANT
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 10.07 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
52
พิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.58 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
53
ค่ายแกนนำเยาวชนด้านสุขภาวะ และอนามัยเจริญพันธุ์
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.56 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
54
จิตอาสานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.49 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรม SMART KIDS CAMP ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.32 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
56
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.24 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
57
รางวัลรองชฃนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.14 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
58
ค่ายรวมใจใฝ่ดี ศรีป่าซาง รุ่นที่ 1
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 08.58 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรม จัดขบวนแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อและแห่พิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศของพระครูไพศาลปริยัติก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.33 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
60
งานชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี ต้านภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.30 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
61
การจัดนิทรรศการ วิชาการ นำเสนอผลงาน Best Practice หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งผลงานสู่ความเป็นเลิ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.26 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.24 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
63
งานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2559
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.18 น./อ่าน 490)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.15 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
65
โรงเรียนป่าซาง เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำ และร่วมขบวนพิธีแห่พระเจ้าทองทิพย์
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.09 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
66
พิธีไหว้ครู (16มิถุนา59) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.03 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมสัญจรกบจูเนียร์ปี 8 ภาคเหนือ!!
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 10.56 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
68
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 10.54 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
69
สวัสดีวันเปิดเทอมค่ะ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.52 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
70
ลูกม่วงขาวจิตอาสา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.51 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
71
การประกวดนางสาวป่าซาง ๒๕๕๙
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.49 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
72
ภาพบรรยากาศ งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.48 น./อ่าน 736)
ข่าวกิจกรรม
73
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าบางรุ่นมา สระเกล้าดำหัว ขอพรคณครูโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.45 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
74
โรงเรียนป่าซางรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.41 น./อ่าน 595)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ของเรา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.41 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
76
โรงเรียนป่าซางจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.38 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
77
โรงเรียนป่าซางได้รับเกียรติ ให้เป็นสถานที่รับสมัครสาวงามป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.39 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
78
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับรางวัล คนดีศรีป่าซาง รุ่นที่ 8 ทราบ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.36 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
79
นักเรียนโรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูน ได้เข้ารับการบรรพชาและได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.31 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
80
การประชุมครั้งที่2 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.05 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
81
สรุปผลการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าซาง ครั้งที่ 1
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.12 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
82
ปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 ธีรเมธา,58
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.32 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
83
งานเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.26 น./อ่าน 368)
ข่าวกิจกรรม
84
พิธีกลัดดอกไม้ให้กับพี่ๆม.6 ที่สอบติดโควต้าในสถาบันต่างๆ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.19 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
85
พิธีเลื่อนชั้นปี และปลดประจำการ ของ นศท.ชั้นปีที่ 3
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.13 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
86
แสดงความยินดีกับนักเรียนนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.06 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
87
การประชุมวางแผนการประกวดนางสาวป่าซาง ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 12.58 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรมแบ่งปันไออุ่นเพื่อเพื่อนพี่น้องบนดอย ปี 2
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 12.48 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
89
แสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 12.35 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
90
แสดงความยินดีกับการประสบความสำเร็จของคุณครูและนักเรียนโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 09.14 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
91
การถ่ายภาพเพื่อจัดทำป้ายแสดงความยินดีกับลูกม่วงขาว
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 09.05 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
92
โครงการแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.17 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
93
การต้อนรับท่านผู้อำนวยการประชากร เขื่อนปัญญา
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.13 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
94
นักเรียนโรงเรียนป่าซางแสดงความยินดีแด่คุณครู ในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอนที่อื่น
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.06 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
95
โรงเรียนป่าซาง ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ในการส่งบุคลากรมาแนะแนวให้ความรู้การศึก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.00 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
96
โรงเรียนป่าซางของเรา ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท Nippon Express NEC logistics (Thailand)
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.54 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
97
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.47 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
98
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.39 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
99
สืบสานประเพณียี่เป็งโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.28 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
100
มุทิตาจิต
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.23 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.17 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 14.44 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
103
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูรุ้งตะวัน ไชยเจริญ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้เข้ารับตำ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.52 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
104
โรงเรียนป่าซางจัดกิจกรรม Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.38 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
105
โรงเรียนป่าซางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.34 น./อ่าน 492)
ข่าวประชาสัมพันธ์