ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนป่าซาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านโร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 12.31 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนสอนภาษาจีน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 12.26 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 15.11 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 14.49 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์
(วันที่ 25 มกราคม 2563 12.38 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
6
ร่วมการอบรมโครงการวิตามินสมอง
(วันที่ 21 มกราคม 2563 11.58 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
7
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย)
(วันที่ 21 มกราคม 2563 11.00 น./อ่าน 73)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 11.40 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
9
OBEC AWARD ด้านวิชาการ By ครูสิรัชชา วงค์คม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 22.55 น./อ่าน 184)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 08.54 น./อ่าน 572)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 30 มกราคม 2562 11.08 น./อ่าน 355)
ข่าวกิจกรรม
12
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบระบบ TCAS1
(วันที่ 29 มกราคม 2562 13.46 น./อ่าน 386)
ข่าวกิจกรรม
13
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 16.47 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
14
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 15.06 น./อ่าน 796)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหร
(วันที่ 07 ตุลาคม 2561 21.06 น./อ่าน 396)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
อัตลักษณ์ชุมชน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 17.08 น./อ่าน 330)
ข่าวกิจกรรม
17
ลูกม่วงขาวรับรางวัลจากกรมพัฒนาชุมชน
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 11.28 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
18
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 04.42 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ป่าซางมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 ธันวาคม 2560 04.17 น./อ่าน 765)
ข่าวกิจกรรม
20
กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 10.07 น./อ่าน 641)
ข่าวกิจกรรม
21
สรุปผลการอนุมัติงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1-4
(วันที่ 28 กันยายน 2560 04.09 น./อ่าน 849)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
เปิดบ้าน สานชุมชน รณรงค์ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 05.41 น./อ่าน 362)
ข่าวกิจกรรม
23
เปิดโลกโครงงานปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 15.15 น./อ่าน 387)
ข่าวกิจกรรม
24
โรงเรียนป่าซางรับการประเมินจาก สพม.๓๕
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.41 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
25
การศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.36 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมงานสภานักเรียนโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.31 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
27
VTR แนะนำโรงเรียนป่าซาง ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.25 น./อ่าน 308)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
โรงเรียนป่าซางแนะแนวการศึกษาต่อสายที่ 3
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.21 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
29
โรงเรียนป่าซางแนะแนวการศึกษาต่อ สายที่ 2
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.16 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
30
โรงเรียนป่าซางแนะแนวการศึกษาต่อ สายที่ 1
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.58 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
31
จุลสารซางคำสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.53 น./อ่าน 278)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
วันครูอำเภอป่าซาง ประจำปี 2560
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.19 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
33
รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.เขต 35
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.09 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
34
โรงเรียนป่าซางร่วมโครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าซาง
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.01 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
35
ทีมขับร้องประสานเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12.56 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
36
โรงเรียนป่าซางจัดกิจกรรม การเดิน-วิ่ง การกุศล
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12.27 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 14.16 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 13.59 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
39
ครูชวนหนูทำริบบิ้นเพื่อพ่อ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 12.01 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
40
ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.57 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
41
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่ พระบาทสมเดชพระปร มินทรมหาภูมิพล อดูยเ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.55 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
42
MV เพลง สนโศก โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.52 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
VTRเกษียณอายุราชการ 2559 โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.50 น./อ่าน 222)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
มอบรางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.44 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
45
น้ำท่วมโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.40 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
46
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม" เรื่อง..."ครูอา
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.33 น./อ่าน 515)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูนเขต1 และ เขต 2
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.29 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
48
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.28 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
49
งานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2559
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.21 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.18 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรม "Big Day ปั่นด้วยใจ ไปออกเสียงประชามติ"
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.13 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
52
ท่านสนั่น สายนุวงค์ นิติกร สพม.35 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนป่า
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 15.21 น./อ่าน 330)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรม ค่ายรวมใจใฝ่ดี ศรีป่าซาง รุ่นที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 10.13 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
54
คณะกรรมการ สพม.๓๕ ติดตามนักเรียนประจำพักนอน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 10.09 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
55
การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนผู้ช่วยครู STUDENTS LAP ASSISTANT
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 10.07 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
56
พิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.58 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
57
ค่ายแกนนำเยาวชนด้านสุขภาวะ และอนามัยเจริญพันธุ์
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.56 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
58
จิตอาสานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.49 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรม SMART KIDS CAMP ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.32 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
60
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.24 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
61
รางวัลรองชฃนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.14 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
62
ค่ายรวมใจใฝ่ดี ศรีป่าซาง รุ่นที่ 1
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 08.58 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรม จัดขบวนแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อและแห่พิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศของพระครูไพศาลปริยัติก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.33 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
64
งานชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี ต้านภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.30 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
65
การจัดนิทรรศการ วิชาการ นำเสนอผลงาน Best Practice หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งผลงานสู่ความเป็นเลิ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.26 น./อ่าน 375)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.24 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
67
งานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2559
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.18 น./อ่าน 516)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.15 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
69
โรงเรียนป่าซาง เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำ และร่วมขบวนพิธีแห่พระเจ้าทองทิพย์
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.09 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
70
พิธีไหว้ครู (16มิถุนา59) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.03 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมสัญจรกบจูเนียร์ปี 8 ภาคเหนือ!!
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 10.56 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
72
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 10.54 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
73
สวัสดีวันเปิดเทอมค่ะ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.52 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
74
ลูกม่วงขาวจิตอาสา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.51 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
75
การประกวดนางสาวป่าซาง ๒๕๕๙
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.49 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
76
ภาพบรรยากาศ งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.48 น./อ่าน 794)
ข่าวกิจกรรม
77
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าบางรุ่นมา สระเกล้าดำหัว ขอพรคณครูโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.45 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
78
โรงเรียนป่าซางรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.41 น./อ่าน 609)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ของเรา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.41 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
80
โรงเรียนป่าซางจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.38 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
81
โรงเรียนป่าซางได้รับเกียรติ ให้เป็นสถานที่รับสมัครสาวงามป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.39 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
82
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับรางวัล คนดีศรีป่าซาง รุ่นที่ 8 ทราบ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.36 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
83
นักเรียนโรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูน ได้เข้ารับการบรรพชาและได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.31 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
84
การประชุมครั้งที่2 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.05 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
85
สรุปผลการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าซาง ครั้งที่ 1
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.12 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
86
ปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 ธีรเมธา,58
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.32 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
87
งานเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.26 น./อ่าน 379)
ข่าวกิจกรรม
88
พิธีกลัดดอกไม้ให้กับพี่ๆม.6 ที่สอบติดโควต้าในสถาบันต่างๆ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.19 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
89
พิธีเลื่อนชั้นปี และปลดประจำการ ของ นศท.ชั้นปีที่ 3
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.13 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
90
แสดงความยินดีกับนักเรียนนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.06 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
91
การประชุมวางแผนการประกวดนางสาวป่าซาง ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 12.58 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมแบ่งปันไออุ่นเพื่อเพื่อนพี่น้องบนดอย ปี 2
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 12.48 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
93
แสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 12.35 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
94
แสดงความยินดีกับการประสบความสำเร็จของคุณครูและนักเรียนโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 09.14 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
95
การถ่ายภาพเพื่อจัดทำป้ายแสดงความยินดีกับลูกม่วงขาว
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 09.05 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
96
โครงการแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.17 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
97
การต้อนรับท่านผู้อำนวยการประชากร เขื่อนปัญญา
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.13 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
98
นักเรียนโรงเรียนป่าซางแสดงความยินดีแด่คุณครู ในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอนที่อื่น
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.06 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
99
โรงเรียนป่าซาง ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ในการส่งบุคลากรมาแนะแนวให้ความรู้การศึก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.00 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
100
โรงเรียนป่าซางของเรา ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท Nippon Express NEC logistics (Thailand)
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.54 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
101
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.47 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
102
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.39 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
103
สืบสานประเพณียี่เป็งโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.28 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
104
มุทิตาจิต
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.23 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
105
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.17 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 14.44 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
107
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูรุ้งตะวัน ไชยเจริญ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้เข้ารับตำ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.52 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
108
โรงเรียนป่าซางจัดกิจกรรม Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.38 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
109
โรงเรียนป่าซางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.34 น./อ่าน 509)
ข่าวประชาสัมพันธ์