ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวชิรป่าซาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 09.48 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประเมินสภานักเรียนต้นแบบ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 15.54 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนวชิรป่าซางร่วม กิจกรรมจัดทำ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” 2
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 02.51 น./อ่าน 75)
4
โรงเรียนวชิรป่าซางร่วม กิจกรรมจัดทำ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ”
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 02.49 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
5
ประเพณีรับขวัญน้องใหม่ พี่น้องสัมพันธ์จวนกั๋นขึ้นดอยตวยฮอยครูบา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 02.40 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
6
สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง การประเมินระดับภาคเหนือ สู่ ระดับประเทศ
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 02.05 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ทีมสภานักเรียน
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 14.33 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง "วิชาเอกภาษาจีน"
(วันที่ 04 ธันวาคม 2559 15.22 น./อ่าน 202)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 14.46 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
10
รวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 10.12 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนวชิรป่าซางแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ ลำพูนวอริเออร์ U17
(วันที่ 27 กันยายน 2559 07.51 น./อ่าน 541)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 27 กันยายน 2559 07.27 น./อ่าน 460)
ข่าวกิจกรรม
13
บุคลากรโรงเรียนวชิรป่าซางย้ายไปดำรงตำแหน่งครูผู้สอน "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" ณ โรงเรียนจักรค
(วันที่ 21 กันยายน 2559 17.38 น./อ่าน 957)
ข่าวกิจกรรม
14
งานเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงเรียนวชิรป่าซาง
(วันที่ 21 กันยายน 2559 17.31 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
15
งานเรียนรวม โรงเรียนวชิรป่าซาง นำผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนLD
(วันที่ 21 กันยายน 2559 06.52 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง
(วันที่ 16 กันยายน 2559 12.32 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ "ชมรม To Be Number One "
(วันที่ 13 กันยายน 2559 21.34 น./อ่าน 32)
18
โรงเรียนวชิรป่าซางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ฯ
(วันที่ 12 กันยายน 2559 07.46 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
19
นักเรียนวชิรป่าซางสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
(วันที่ 06 กันยายน 2559 10.41 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
20
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา
(วันที่ 02 กันยายน 2559 08.12 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 15.35 น./อ่าน 287)
ข่าวกิจกรรม
22
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ID plan ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(วันที่ 29 สิงหาคม 2559 04.36 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
23
โครงการสโลว์ไลฟ์สไตล์คนยอง โรงเรียนวชิรป่าซาง ลำพูน
(วันที่ 29 สิงหาคม 2559 04.29 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
24
อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนผู้ช่วยครู Student lab assistant workshop
(วันที่ 27 สิงหาคม 2559 06.15 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
25
ศิษย์เก่าวชิรป่าซาง ปีการศึกษา 2557 น.ส.พิมลวรรณ สุภายอง สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 23.16 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
26
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 23.12 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมรวมพลังความดี มีจิตอาสา ของเยาวชนลำพูน ร่วมกันสร้างบันไดทางขึ้นไปไหว้พระธาตุ โครงการค่ายอาสาพ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 23.08 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
28
"รางวัลโรงเรียนมาตราฐานสากล ( ScQA )" จาก สพฐ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 22.50 น./อ่าน 1041)
ข่าวกิจกรรม
29
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 15.35 น./อ่าน 1366)
ข่าวกิจกรรม
30
วชิรป่าซางจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 06.41 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
31
โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 17.39 น./อ่าน 93)
32
ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมสภานักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม ภาคเหนือ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 17.25 น./อ่าน 54)
33
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนวชิรป่าซาง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 17.16 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
34
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนวชิรป่าซาง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 07.21 น./อ่าน 4349)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวชิรป่าซาง ร่วมแสดงความจงรักภักดีและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 09.27 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
36
วชิรป่าซางจัดงานวันแม่ 12 สิงหา
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 14.17 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
37
มช. รับโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ 4,308 ที่นั่ง
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 13.15 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
โรงเรียนวชิรป่าซางได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 13.14 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
39
ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายสังฆทาน
(วันที่ 10 สิงหาคม 2559 07.02 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
โครงการดีๆเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 17.49 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรป่าซาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อก
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 10.40 น./อ่าน 271)
42
ติดตามโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 10.37 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
43
โครงการอบรมสุนทรียภาพด้านนาฎศิลป์ "ฟ้อนยอง" ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 23.10 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
44
งานเรียนรวม โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประกวด Best Practice
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 23.07 น./อ่าน 372)
ข่าวกิจกรรม
45
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวชิรป่าซาง ร่วมเป็นลูกเสือ กกต. อาสาประจำหน่วยออกเสียงประชามติ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 23.04 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
46
โรงเรียนวชิรป่าซาง ร่วมจัดกิจกรรม เชิญชวน ไปลงคะแนนออกเสียงประชามติ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 09.43 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
47
คณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 09.33 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
48
งานสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนวชิรป่าซาง ปีการศึกษา2559
(วันที่ 03 สิงหาคม 2559 22.31 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
49
ศึกษาดูงานเยี่ยมชม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 07.25 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
50
แสดงความยินดีกับ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 07.21 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
51
งานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 12.37 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
52
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 03.28 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
53
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานระบบนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 10.29 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
54
นักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเข้าสอบ แพทย์ มช. ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 08.12 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
วชิรป่าซางจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 10.12 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
56
ขยายผลการใช้งานระบบ smss ในสถานศึกษา
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 22.41 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
57
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2559 21.08 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตใหม่ ที่ได้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 06.09 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
59
แนะนำช่องทางสื่อสารกับโรงเรียนวชิรป่าซาง
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 06.06 น./อ่าน 276)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ผู้อำนวยการรับเข็มเชิดชูเกียรติรางวัล 'คุรุคุณธรรม เข็มทอง" สำนักงานคุรุสภา ระดับประเทศ
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 06.03 น./อ่าน 299)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
61
ครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน นายพิเชษฐ์ ใจปวน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 06.01 น./อ่าน 236)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
62
รับการนิเทศ สพม.เขต ๓๕
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 05.51 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
โรงเรียนวชิรป่าซาง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 05.48 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
โรงเรียนวชิรป่าซางรับสมัครพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาสตร์
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 05.47 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 05.36 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
66
เปิดรับสมัครนักเรียนแล้ววันนี้! แหล่งผลิตคนให้เป็น "เพชรวชิรป่าซาง" ..!
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 05.35 น./อ่าน 332)
ข่าวกิจกรรม
67
ม.6 มาสร้างอนุสรณ์ไว้ให้โรงเรียน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 05.30 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
68
การประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมกรรมการคุมสอบโอเน็ต นักเรียนชั้น ม.3...!
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11.20 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
69
บริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาด ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11.18 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
70
โรงเรียนวชิรป่าซางร่วมเดินขบวน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2557 09.01 น./อ่าน 409)
ข่าวกิจกรรม
71
อบรมคัดกรองเด็กพิการ วันที่ 13-15 มิถนายน 2557ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2557 12.00 น./อ่าน 365)
ข่าวกิจกรรม
72
ข่าวกิจกรรม DMC
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 13.35 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรม DMC
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 13.29 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม