ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวชิรป่าซาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวชิรป่าซาง
(วันที่ 21 ธันวาคม 2563 09.38 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 09.48 น./อ่าน 69)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประเมินสภานักเรียนต้นแบบ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 15.54 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนวชิรป่าซางร่วม กิจกรรมจัดทำ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” 2
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 02.51 น./อ่าน 87)
5
โรงเรียนวชิรป่าซางร่วม กิจกรรมจัดทำ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ”
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 02.49 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
6
ประเพณีรับขวัญน้องใหม่ พี่น้องสัมพันธ์จวนกั๋นขึ้นดอยตวยฮอยครูบา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 02.40 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
7
สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง การประเมินระดับภาคเหนือ สู่ ระดับประเทศ
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 02.05 น./อ่าน 239)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ทีมสภานักเรียน
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 14.33 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง "วิชาเอกภาษาจีน"
(วันที่ 04 ธันวาคม 2559 15.22 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 14.46 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
11
รวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 10.12 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนวชิรป่าซางแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ ลำพูนวอริเออร์ U17
(วันที่ 27 กันยายน 2559 07.51 น./อ่าน 551)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 27 กันยายน 2559 07.27 น./อ่าน 470)
ข่าวกิจกรรม
14
บุคลากรโรงเรียนวชิรป่าซางย้ายไปดำรงตำแหน่งครูผู้สอน "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" ณ โรงเรียนจักรค
(วันที่ 21 กันยายน 2559 17.38 น./อ่าน 988)
ข่าวกิจกรรม
15
งานเกษียณอายุราชการบุคลากรโรงเรียนวชิรป่าซาง
(วันที่ 21 กันยายน 2559 17.31 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
16
งานเรียนรวม โรงเรียนวชิรป่าซาง นำผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนLD
(วันที่ 21 กันยายน 2559 06.52 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง
(วันที่ 16 กันยายน 2559 12.32 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ "ชมรม To Be Number One "
(วันที่ 13 กันยายน 2559 21.34 น./อ่าน 42)
19
โรงเรียนวชิรป่าซางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ฯ
(วันที่ 12 กันยายน 2559 07.46 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
20
นักเรียนวชิรป่าซางสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
(วันที่ 06 กันยายน 2559 10.41 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
21
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา
(วันที่ 02 กันยายน 2559 08.12 น./อ่าน 129)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 15.35 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
23
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ID plan ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(วันที่ 29 สิงหาคม 2559 04.36 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
24
โครงการสโลว์ไลฟ์สไตล์คนยอง โรงเรียนวชิรป่าซาง ลำพูน
(วันที่ 29 สิงหาคม 2559 04.29 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
25
อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนผู้ช่วยครู Student lab assistant workshop
(วันที่ 27 สิงหาคม 2559 06.15 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
26
ศิษย์เก่าวชิรป่าซาง ปีการศึกษา 2557 น.ส.พิมลวรรณ สุภายอง สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 23.16 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
27
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 23.12 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมรวมพลังความดี มีจิตอาสา ของเยาวชนลำพูน ร่วมกันสร้างบันไดทางขึ้นไปไหว้พระธาตุ โครงการค่ายอาสาพ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 23.08 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
29
"รางวัลโรงเรียนมาตราฐานสากล ( ScQA )" จาก สพฐ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 22.50 น./อ่าน 1067)
ข่าวกิจกรรม
30
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 15.35 น./อ่าน 1401)
ข่าวกิจกรรม
31
วชิรป่าซางจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 06.41 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
32
โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 17.39 น./อ่าน 110)
33
ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมสภานักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม ภาคเหนือ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 17.25 น./อ่าน 66)
34
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนวชิรป่าซาง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 17.16 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
35
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูโรงเรียนคุณธรรม ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนวชิรป่าซาง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 07.21 น./อ่าน 4464)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวชิรป่าซาง ร่วมแสดงความจงรักภักดีและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 09.27 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
37
วชิรป่าซางจัดงานวันแม่ 12 สิงหา
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 14.17 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
38
มช. รับโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ 4,308 ที่นั่ง
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 13.15 น./อ่าน 275)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
โรงเรียนวชิรป่าซางได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 13.14 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
40
ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายสังฆทาน
(วันที่ 10 สิงหาคม 2559 07.02 น./อ่าน 231)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
โครงการดีๆเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 17.49 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรป่าซาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อก
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 10.40 น./อ่าน 285)
43
ติดตามโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 10.37 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
44
โครงการอบรมสุนทรียภาพด้านนาฎศิลป์ "ฟ้อนยอง" ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 23.10 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
45
งานเรียนรวม โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประกวด Best Practice
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 23.07 น./อ่าน 377)
ข่าวกิจกรรม
46
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวชิรป่าซาง ร่วมเป็นลูกเสือ กกต. อาสาประจำหน่วยออกเสียงประชามติ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 23.04 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
47
โรงเรียนวชิรป่าซาง ร่วมจัดกิจกรรม เชิญชวน ไปลงคะแนนออกเสียงประชามติ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 09.43 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
48
คณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 09.33 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
49
งานสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนวชิรป่าซาง ปีการศึกษา2559
(วันที่ 03 สิงหาคม 2559 22.31 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
50
ศึกษาดูงานเยี่ยมชม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 07.25 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
51
แสดงความยินดีกับ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 07.21 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
52
งานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 12.37 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
53
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 03.28 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
54
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานระบบนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 10.29 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
55
นักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเข้าสอบ แพทย์ มช. ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 08.12 น./อ่าน 183)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
วชิรป่าซางจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 10.12 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
57
ขยายผลการใช้งานระบบ smss ในสถานศึกษา
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 22.41 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
58
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2559 21.08 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตใหม่ ที่ได้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 06.09 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
60
แนะนำช่องทางสื่อสารกับโรงเรียนวชิรป่าซาง
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 06.06 น./อ่าน 290)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
ผู้อำนวยการรับเข็มเชิดชูเกียรติรางวัล 'คุรุคุณธรรม เข็มทอง" สำนักงานคุรุสภา ระดับประเทศ
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 06.03 น./อ่าน 306)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
62
ครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน นายพิเชษฐ์ ใจปวน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 06.01 น./อ่าน 243)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
63
รับการนิเทศ สพม.เขต ๓๕
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 05.51 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
โรงเรียนวชิรป่าซาง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 05.48 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
โรงเรียนวชิรป่าซางรับสมัครพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาสตร์
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 05.47 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 05.36 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
67
เปิดรับสมัครนักเรียนแล้ววันนี้! แหล่งผลิตคนให้เป็น "เพชรวชิรป่าซาง" ..!
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 05.35 น./อ่าน 349)
ข่าวกิจกรรม
68
ม.6 มาสร้างอนุสรณ์ไว้ให้โรงเรียน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 05.30 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
69
การประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมกรรมการคุมสอบโอเน็ต นักเรียนชั้น ม.3...!
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11.20 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
70
บริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาด ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 11.18 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
71
โรงเรียนวชิรป่าซางร่วมเดินขบวน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2557 09.01 น./อ่าน 413)
ข่าวกิจกรรม
72
อบรมคัดกรองเด็กพิการ วันที่ 13-15 มิถนายน 2557ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2557 12.00 น./อ่าน 377)
ข่าวกิจกรรม
73
ข่าวกิจกรรม DMC
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 13.35 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรม DMC
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 13.29 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม