ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 11.11 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
2
เป็นตัวแทนจังหวัดนำเสนอ Best
(วันที่ 14 กันยายน 2563 17.23 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
3
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.01 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
4
กำจัดลูกน้้ำยุงลาย
(วันที่ 11 กันยายน 2563 11.51 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 11.50 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
6
ชาว นว. ร่วมใจ ร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยให้นักเรียน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 11.23 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
7
การป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อนามัยเจริญพันธุ์จังหวัดลำพูน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 11.14 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
8
สถานศึกษาต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติที่ดี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 14.15 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
9
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ประดิษฐ์ วังพฤกษ์
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 14.13 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
10
นิเทศติดตามจาก สพม.35
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.36 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.32 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมตามโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.24 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
13
รับทุนการศึกษา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.21 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
14
ทีฆายุกา โหตุ ปรมราชมาตา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.18 น./อ่าน 10)
15
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 16.20 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
16
ประกาศผลการคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 13.41 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 15.59 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
18
ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.58 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
นิเทศ ติดตามโครงการ Coaching Teams
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.45 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
20
อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และเยาวชน ด้านสังคม ความมั่นคง
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 14.14 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
21
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 15.57 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 15.54 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 17.48 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประกาศเรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 17.57 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 16.56 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
26
กรมปศุสัตร์พ่นยาฆ่าเชื้อ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 16.53 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
27
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 13.33 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
28
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 14.26 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
29
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 11.30 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
30
อบรมโปรแกรม SGS
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 11.25 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
31
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 13.36 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
32
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2563
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 10.01 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
33
สพม.35 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 15.22 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
34
การจัดประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 01 มิถุนายน 2563 16.17 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
35
การจัดการอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วย G Suit For Education
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 15.04 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
36
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 14.55 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
37
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ.
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 17.04 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
38
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 15.37 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
39
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 15.30 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
40
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมมอบ Face shield ให้แก่บุคลการทางการแพทย์
(วันที่ 27 เมษายน 2563 10.38 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
41
อบรมจัดทำบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์
(วันที่ 24 เมษายน 2563 14.17 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
42
นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้จัดทำ Face Shield เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์
(วันที่ 22 เมษายน 2563 17.20 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
43
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
(วันที่ 16 เมษายน 2563 20.05 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
44
ปัจฉิมนิเทศ 62 รุ่น"ธีรวรา"
(วันที่ 09 มีนาคม 2563 13.21 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
45
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และวิ่งเพื่อสุขภาพ
(วันที่ 09 มีนาคม 2563 12.00 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
46
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนกาญจนาภิเษก แบบ ๒๑๖ ล.
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 14.02 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ชนะเลิศประกวดผลงานด้านศิลปะ INSON IN SPACE
(วันที่ 02 มีนาคม 2563 14.08 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
48
เยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปี 2563
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.46 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมโรงเรียนสัญจร
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.34 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
50
เข้าค่ายนักอนุรักษ์ประจำปี 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.12 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
51
เข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปี 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.01 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
52
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 12.57 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
53
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 12.42 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
54
รับรางวัลและประกาศนียบัตร กิจกรรมประกวดวาดภาพครอบครัวสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 15.06 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
55
การรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 15.03 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
56
มมท.จว.ลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนทุน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 17.09 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
57
เปิดบ้านวิชาการ ถนนโครงงาน ลานศิลปะและข่วงวัฒนธรรม
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 10.38 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมฟังเทศน์ วันมาฆบูชา
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 11.11 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
59
ประชุมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 11.04 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
60
ชนะเลิศการการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะศึกษา
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 10.49 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
61
ชนะเลิศการประกวดประกอบเฟอร์นิเจอร์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 15.50 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
62
ร่วมพิธีทำบุญอาคารศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดลำพูน
(วันที่ 29 มกราคม 2563 14.55 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
63
แสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นด้านวัฒนธรรม "วัฒนธรรมวินิต"
(วันที่ 28 มกราคม 2563 13.38 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
64
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำผลการประเมินข้อสอบมาตรฐาน ระดับเขตพื้นที่ Pre O-NET
(วันที่ 28 มกราคม 2563 13.35 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
65
ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา
(วันที่ 28 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
66
แสดงความยินดีกับคนเก่ง นว.
(วันที่ 10 มกราคม 2563 10.03 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
67
พิธีมอบทุนการศึกษาประเภททุนเสมอภาค
(วันที่ 10 มกราคม 2563 09.57 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
68
ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองและนักเรียน
(วันที่ 10 มกราคม 2563 09.52 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
69
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน “43 ปี นว. คืนถิ่น”
(วันที่ 10 มกราคม 2563 09.40 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
70
ต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 09 มกราคม 2563 14.15 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
71
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
(วันที่ 02 มกราคม 2563 15.35 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
72
น้ำดิบรื่นเริง บันเทิงนิวเยียร์
(วันที่ 02 มกราคม 2563 15.29 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
73
ร่วมแสดงความยินดีกับครูชัยรุจน์ กาวิชัย
(วันที่ 02 มกราคม 2563 15.25 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
74
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
(วันที่ 02 มกราคม 2563 15.20 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
75
รับทุนการศึกษา
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 15.17 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
76
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 15.11 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
77
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา โรงเรียนบ้านไร่ดง และโรงเรียนวัดบ้านดง ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมรับการ
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 16.26 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
78
วิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 16.23 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
79
นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 14.46 น./อ่าน 103)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
กีฬาสีภายใน ประจำปี 2562
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 13.23 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
81
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 12.54 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
82
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยของสภาส่งเสริมความปลอดภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.50 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
83
สอบธรรมศึกษา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.47 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
84
โครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติจากอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.41 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
85
ถวายราชสดุดี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.17 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
86
สพม. 35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 16.55 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
87
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 16.47 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรมสร้างความเข้าใจการขับขี่อย่างปลอดภัย
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.14 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
89
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.07 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
90
สืบฮีตสานฮอยวันลอยกระทง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 11.20 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
91
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 15.53 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
92
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 15.40 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
93
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 15.25 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
94
“คุรุมุทิตา กษิณาลัยนุสรณ์ 62” คุณครูพูนผล แก้วจันทร์
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.54 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
95
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.50 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
96
“คุรุมุทิตา กษิณาลัยนุสรณ์ 62”
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.46 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
97
นิเทศ กำกับติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.43 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
98
ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.39 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
99
ร่วมกิจกรรมในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.35 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
100
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 15.07 น./อ่าน 137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
ขอแสดงความยินดีกับนายธีรธรรม เตชฤทธิ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
(วันที่ 24 กันยายน 2562 11.16 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
102
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
(วันที่ 24 กันยายน 2562 11.08 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
103
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 (จังหวัดลำพูน)
(วันที่ 11 กันยายน 2562 08.15 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
104
กิจกรรม “ธรรมมะสัญจร บวรสานสุข ครั้งที่ 3”
(วันที่ 11 กันยายน 2562 08.12 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
105
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทยและนักการภารโรง
(วันที่ 06 กันยายน 2562 14.02 น./อ่าน 239)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
(วันที่ 06 กันยายน 2562 13.53 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
107
มอบเกียรติคุณบัตร ให้นักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 02 กันยายน 2562 15.09 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
108
อบรม “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”
(วันที่ 02 กันยายน 2562 15.06 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
109
ตรวจสอบภายใน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.45 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
110
อบรมหลักสูตรระยะสั้น
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.41 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
111
อบรม “การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์”
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.42 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
112
งานทำบุญเจริญอายุวัฒนะมงคล พระครูปลัดทนง ชยาภรโณ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.39 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
113
กิจกรรมโครงการ ด้วยรักและห่วงใย ดูแลความปลอดภัยให้นักเรียน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.34 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
114
กิจกรรมค่ายการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.24 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
115
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.23 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
116
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.21 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
117
การนำเสนอ Best Practice การงานอาชีพ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.19 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
118
การนำเสนอ Best Practice วิทยาศาสตร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.18 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
119
การนำเสนอ Best Practice คอมพิวเตอร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.01 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
120
แผนปฏิบัติการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 16.45 น./อ่าน 137)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
121
รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นระดับ ดีเลิศ โครงการ “หละอ่อนรุ่นใหม่ใส่ใจ๋คนเฒ่า” ปี ๒๕๕๘
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.13 น./อ่าน 82)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
122
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ ปีการศึกษา 2554
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.11 น./อ่าน 91)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
123
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น ปี 2553
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.02 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
124
ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2552
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.51 น./อ่าน 95)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
125
การบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.44 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
126
กิจกรรมฝึกอบรมแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.39 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
127
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 16.45 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
128
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ PLC งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.39 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
129
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “PLC การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย”
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.37 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
130
การนิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณถาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 4
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.35 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
131
ศึกษาดูงานจันทบุรี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
132
สร้างรายได้จาก Social Media
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.13 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
133
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.10 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
134
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.08 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
135
เข้าร่วมการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
136
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 12.59 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
137
ทัศนศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 12.55 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
138
ทัศนศึกษาอำเภอฝาง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.55 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
139
ทัศนศึกษาจังหวัดแพร่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.53 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
140
ทัศนศึกษาแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.50 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
141
ทัศนศึกษาวัดในจังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.48 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
142
ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.44 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
143
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.05 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
144
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 09.47 น./อ่าน 123)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
145
ม.2 ทัศนศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.50 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
146
ม.1 ทัศนศึกษาจังหวัดลำพูน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.47 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
147
ประชุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
148
ประชุมความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคเหนือ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.30 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
149
ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิโอ “สื่อปันสุข”
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.24 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
150
ร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน ตามโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.20 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
151
รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะระดับดี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
152
รด.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.14 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
153
กิจกรรม “ธรรมมะสัญจร บวรสานสุข ครั้งที่ 1”
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.10 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
154
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.06 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
155
กิจกรรม บูรณาการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
156
กิจกรรม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 12.54 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
157
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 12.52 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
158
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.40 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
159
ค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรม
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.21 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
160
ค่ายคุณธรรมนำชีวิตให้เกิดสุข
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.18 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
161
พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.48 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
162
แสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศวาดภาพยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.42 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
163
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.14 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
164
Coaching Team นิเทศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.10 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
165
กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 14.44 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
166
กิจกรรมกวดขันวินัยจราจรนักเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 14.20 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
167
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 14.28 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
168
กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำฝายชะลอน้ำ
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 14.24 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
169
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.57 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
170
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากศิลปินแห่งชาติ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.53 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
171
จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.51 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
172
โปรโมชั่นดี๊ดี กับ ธนาคารออมสิน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.47 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
173
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.14 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
174
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.11 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
175
โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกศึกษาดูงาน
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.07 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
176
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 08.52 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
177
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ถนนโครงงาน ลานศิลปะ ข่วงวัฒนธรรม
(วันที่ 09 มีนาคม 2562 17.18 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
178
การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับงานจราจร
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 10.58 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
179
เปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 10.58 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
180
น้ำดิบวิทยาคมมินิมาราธอนครั้งที่ 1
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.30 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
181
กิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.28 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
182
กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.24 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
183
กิจกรรมค่ายยุวกาชาด
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.14 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
184
ร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.24 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
185
กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.21 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
186
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.17 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
187
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.12 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
188
งานสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 16.28 น./อ่าน 126)
189
กิจกรรมแนะแนวคน แนะนำงาน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 16.26 น./อ่าน 66)
190
แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 2561
(วันที่ 06 ธันวาคม 2561 08.31 น./อ่าน 2137)
ข่าวกิจกรรม
191
ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 21.49 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
192
การตรวจนับนักเรียนตามนโยบาย สพฐ.เพื่อแก้ ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 21.53 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
193
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปี 2561
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 13.56 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
194
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันวชิราวุธ”  
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 10.46 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
195
ร่วมถวายปัจจัยงานกฐินสามัคคีที่วัดโบสถ์น้ำดิบ
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 23.44 น./อ่าน 30)
196
รับโล่รางวัล IQA AWARD
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 21.43 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
197
เชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งในงาน น้ำดิบวิทยาคม มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 1 Run for NDK 1st 2019
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.47 น./อ่าน 1110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
198
ร่วมงานทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย ณ วัดบ้านเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 11.01 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
199
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 15.01 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
200
ต้อนรับผู้อำนวยการ ประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 13.51 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
201
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย
(วันที่ 09 ตุลาคม 2561 16.11 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
202
แสดงมุทิตาจิต
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 13.56 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
203
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 17.26 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
204
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 10.56 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
205
รณรงค์เยาวชนไทยไม่เล่นพนันบอล
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 10.33 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
206
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 10.23 น./อ่าน 389)
ข่าวกิจกรรม
207
กิจกรรมระลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 10.21 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
208
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมและประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 19.49 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
209
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 15.16 น./อ่าน 363)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
210
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 15.14 น./อ่าน 210)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
211
การอบรมปฏิบัติการใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 16.02 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
212
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 15.52 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
213
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับม.ต้น ชุดอุต
(วันที่ 12 เมษายน 2561 09.44 น./อ่าน 161)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
214
ประกาศโรงเรียนน้้าดิบวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 10.07 น./อ่าน 120)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
215
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.48 น./อ่าน 113)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
216
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 10.06 น./อ่าน 653)
ข่าวประชาสัมพันธ์
217
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 14.44 น./อ่าน 111)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
218
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุด
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 14.38 น./อ่าน 123)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
219
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 16.57 น./อ่าน 95)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
220
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 11.16 น./อ่าน 490)
ข่าวประชาสัมพันธ์
221
งานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
(วันที่ 29 มกราคม 2561 14.55 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
222
โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ"
(วันที่ 20 มกราคม 2561 22.45 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
223
ครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 10.51 น./อ่าน 216)
224
กิจกรรมชุมชนคุณธรรม ณ วัดโบสถ์น้ำดิบ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 10.49 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
225
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกู
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 02.19 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
226
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรวันที่ 5 ธันวาคม 2560
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 15.30 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
227
นักเรียนแสดงมุทิตาจิต
(วันที่ 04 ตุลาคม 2560 03.36 น./อ่าน 284)
ข่าวกิจกรรม
228
กิจกรรมไหว้ครู 2560
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 14.53 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
229
วันไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 13.06 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
230
ชนะเลิศการแข่งขันกลองสะบัดชัย
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 08.51 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
231
การอบรม PLC
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 10.59 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
232
ตอบแบบสอบถามการอบรม PLC
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 10.42 น./อ่าน 2818)
ข่าวประชาสัมพันธ์
233
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 11.26 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
234
โครงการต่อต้านยาเสพติดและสร้างเครือข่ายระวังในสถานศึกษา
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 11.23 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
235
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 28 มีนาคม 2560 09.48 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
236
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 มีนาคม 2560 14.49 น./อ่าน 1581)
ข่าวประชาสัมพันธ์
237
วันแห่งความภาคภูมิใจ
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 21.56 น./อ่าน 371)
ข่าวกิจกรรม
238
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2559
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 22.57 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
239
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 22.48 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
240
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมให้การต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามมาตรฐ
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 15.09 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
241
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 15.32 น./อ่าน 400)
ข่าวประชาสัมพันธ์
242
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 17 มกราคม 2560 09.49 น./อ่าน 550)
ข่าวกิจกรรม
243
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.47 น./อ่าน 357)
ข่าวประชาสัมพันธ์
244
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูเกษตร)
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.47 น./อ่าน 226)
ข่าวประชาสัมพันธ์
245
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 66
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.35 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
246
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.30 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
247
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Classroom 4.0
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.25 น./อ่าน 693)
ข่าวกิจกรรม
248
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.16 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
249
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.09 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
250
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.04 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
251
พิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.00 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
252
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(ZERO WASTE SCHOOL)
(วันที่ 10 มกราคม 2560 08.59 น./อ่าน 564)
ข่าวกิจกรรม