ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 321 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผ้าป่าสามัคคี 42 ปี นว.คืนถิ่น
(วันที่ 11 เมษายน 2564 19.24 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
2
English We Like 2020
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 09.54 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
3
ค่ายทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 16.36 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
4
“ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนดี ศรีหริภัญชัย”
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 16.34 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
5
นิเทศติดตามการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สพฐ.(จังหวัดลำพูน
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.22 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโคกหนองนาโมเดลสู่สถานศึกษา
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 11.42 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
7
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบกล้าพรรณไม้
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 11.39 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
8
เลือกตั้งประธานนักเรียน”ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 11.36 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
9
แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 15.22 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
10
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 11.38 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
11
เวียงเจดีย์วิทยาศึกษาดูงานน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 06 มีนาคม 2564 10.31 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2564
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 10.59 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
13
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 14.23 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
14
ขอแสดงความยินดีกับ "เพชรงามน้ำดิบวิทยาคม"
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 12.48 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
15
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียน
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.10 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
16
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานควบคุมภายในและการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 15.59 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
17
ขอแสดงความยินดีกับ "เพชรงามน้ำดิบวิทยาคม"
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09.06 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
18
ทัศนศึกษาประจำปี 2563
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 16.03 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
19
ค่ายยุวกาชาด
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 13.08 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
20
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2563
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 13.04 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
21
โคก หนอง นา โมเดล
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 13.01 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
22
ค่ายนักอนุรักษ์
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 12.56 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
23
ขอแสดงความยินดีกับ "เพชรงามน้ำดิบวิทยาคม"
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 09.41 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
24
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12
(วันที่ 22 มกราคม 2564 09.30 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
25
สารสนเทศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มกราคม 2564 16.27 น./อ่าน 47)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
26
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ 216 ล. และปรับปรุงซ่อมแซม ห
(วันที่ 20 มกราคม 2564 16.17 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 20 มกราคม 2564 16.14 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ขอแสดงความยินกับครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
(วันที่ 16 มกราคม 2564 13.47 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
29
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 11 มกราคม 2564 12.36 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
30
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564-15 มกราคม 2564
(วันที่ 09 มกราคม 2564 15.24 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ตัวอย่างรายงานขอซื้อขอจ้าง
(วันที่ 08 มกราคม 2564 15.14 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
ตัวอย่างเอกสารแต่งตั้งกรรมการ
(วันที่ 08 มกราคม 2564 15.13 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา
(วันที่ 08 มกราคม 2564 15.12 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน
(วันที่ 08 มกราคม 2564 15.09 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
รับมือและป้องกัน PM 2.5
(วันที่ 08 มกราคม 2564 14.49 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
36
ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
(วันที่ 08 มกราคม 2564 14.45 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
37
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 05 มกราคม 2564 15.08 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
38
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564
(วันที่ 05 มกราคม 2564 15.04 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
39
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 -8 มกราคม 2564
(วันที่ 04 มกราคม 2564 09.11 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 15.56 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
41
Merry Christmas
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 15.53 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
42
สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 15.50 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
43
รับมอบคอมพิวเตอร์
(วันที่ 21 ธันวาคม 2563 11.23 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
44
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 11.28 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
45
บริการตัดผมชายฟรี
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 13.57 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
46
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 13.55 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
47
สร้างความปลอดภัย พื้นที่ปลอดภัย
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 13.45 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
48
รางวัล Popular vote
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 13.06 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
49
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 13.49 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
50
ขอแสดงความยินดีกับ ครูธีรนุช ผุดสวัสดิ์
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 13.47 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
51
สืบฮีตสานฮอยวันลอยกระทง
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 09.38 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
52
น้อมมุทิตาสักการระและรับทุนการศึกษา
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 09.35 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
53
ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.59 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
54
างวัลรองชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.58 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
55
รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.56 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
56
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น " Stop Teen Mom"
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 11.07 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
57
แชมป์วอลเลย์บอล
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 11.56 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 10.49 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 10.46 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
60
เกษียณสุขเกษม
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 12.02 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
61
ปล้องวิทยาคมศึกษาดูงาน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 11.59 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
62
ขอแสดงความยินดีกับนายธีรธรรม เตชฤทธิ์ รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2563
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 10.09 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
63
กวดขันวินัยจราจร
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 09.26 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
64
ร้อยรักรวมร้อยใจ..ยังยิ่งใหญ่สายสัมพันธ์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.38 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
65
ค่าย Training for the future
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.35 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
66
โครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์พื้นที่สร้างสรรค์
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.01 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
67
กืจกรรมบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
(วันที่ 23 กันยายน 2563 17.22 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
68
วันสันติภาพโลก
(วันที่ 21 กันยายน 2563 10.58 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
69
วันเยาวชนแห่งชาติ 2563
(วันที่ 21 กันยายน 2563 10.55 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
70
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 11.11 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
71
เป็นตัวแทนจังหวัดนำเสนอ Best
(วันที่ 14 กันยายน 2563 17.23 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
72
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.01 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
73
กำจัดลูกน้้ำยุงลาย
(วันที่ 11 กันยายน 2563 11.51 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
74
โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 11.50 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
75
ชาว นว. ร่วมใจ ร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยให้นักเรียน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 11.23 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
76
การป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อนามัยเจริญพันธุ์จังหวัดลำพูน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 11.14 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
77
สถานศึกษาต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติที่ดี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 14.15 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
78
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ประดิษฐ์ วังพฤกษ์
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 14.13 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
79
นิเทศติดตามจาก สพม.35
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.36 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
80
โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.32 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมตามโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.24 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
82
รับทุนการศึกษา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.21 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
83
ทีฆายุกา โหตุ ปรมราชมาตา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.18 น./อ่าน 33)
84
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 16.20 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
85
ประกาศผลการคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 13.41 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 15.59 น./อ่าน 386)
ข่าวกิจกรรม
87
ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.58 น./อ่าน 189)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
นิเทศ ติดตามโครงการ Coaching Teams
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.45 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
89
อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และเยาวชน ด้านสังคม ความมั่นคง
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 14.14 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
90
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 15.57 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 15.54 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 17.48 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
ประกาศเรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 17.57 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 16.56 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
95
กรมปศุสัตร์พ่นยาฆ่าเชื้อ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 16.53 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
96
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 13.33 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
97
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 14.26 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
98
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 11.30 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
99
อบรมโปรแกรม SGS
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 11.25 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
100
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 13.36 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
101
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2563
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 10.01 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
102
สพม.35 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 15.22 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
103
การจัดประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 01 มิถุนายน 2563 16.17 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
104
การจัดการอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วย G Suit For Education
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 15.04 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
105
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 14.55 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
106
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ.
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 17.04 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
107
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 15.37 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
108
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 15.30 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
109
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมมอบ Face shield ให้แก่บุคลการทางการแพทย์
(วันที่ 27 เมษายน 2563 10.38 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
110
อบรมจัดทำบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์
(วันที่ 24 เมษายน 2563 14.17 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
111
นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้จัดทำ Face Shield เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์
(วันที่ 22 เมษายน 2563 17.20 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
112
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
(วันที่ 16 เมษายน 2563 20.05 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
113
ปัจฉิมนิเทศ 62 รุ่น"ธีรวรา"
(วันที่ 09 มีนาคม 2563 13.21 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
114
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และวิ่งเพื่อสุขภาพ
(วันที่ 09 มีนาคม 2563 12.00 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
115
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนกาญจนาภิเษก แบบ ๒๑๖ ล.
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 14.02 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
ชนะเลิศประกวดผลงานด้านศิลปะ INSON IN SPACE
(วันที่ 02 มีนาคม 2563 14.08 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
117
เยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปี 2563
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.46 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
118
กิจกรรมโรงเรียนสัญจร
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.34 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
119
เข้าค่ายนักอนุรักษ์ประจำปี 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.12 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
120
เข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปี 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.01 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
121
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 12.57 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
122
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 12.42 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
123
รับรางวัลและประกาศนียบัตร กิจกรรมประกวดวาดภาพครอบครัวสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 15.06 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
124
การรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 15.03 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
125
มมท.จว.ลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนทุน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 17.09 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
126
เปิดบ้านวิชาการ ถนนโครงงาน ลานศิลปะและข่วงวัฒนธรรม
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 10.38 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
127
กิจกรรมฟังเทศน์ วันมาฆบูชา
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 11.11 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
128
ประชุมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 11.04 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
129
ชนะเลิศการการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะศึกษา
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 10.49 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
130
ชนะเลิศการประกวดประกอบเฟอร์นิเจอร์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 15.50 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
131
ร่วมพิธีทำบุญอาคารศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดลำพูน
(วันที่ 29 มกราคม 2563 14.55 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
132
แสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นด้านวัฒนธรรม "วัฒนธรรมวินิต"
(วันที่ 28 มกราคม 2563 13.38 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
133
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำผลการประเมินข้อสอบมาตรฐาน ระดับเขตพื้นที่ Pre O-NET
(วันที่ 28 มกราคม 2563 13.35 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
134
ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา
(วันที่ 28 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
135
แสดงความยินดีกับคนเก่ง นว.
(วันที่ 10 มกราคม 2563 10.03 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
136
พิธีมอบทุนการศึกษาประเภททุนเสมอภาค
(วันที่ 10 มกราคม 2563 09.57 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
137
ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองและนักเรียน
(วันที่ 10 มกราคม 2563 09.52 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
138
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน “43 ปี นว. คืนถิ่น”
(วันที่ 10 มกราคม 2563 09.40 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
139
ต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 09 มกราคม 2563 14.15 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
140
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
(วันที่ 02 มกราคม 2563 15.35 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
141
น้ำดิบรื่นเริง บันเทิงนิวเยียร์
(วันที่ 02 มกราคม 2563 15.29 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
142
ร่วมแสดงความยินดีกับครูชัยรุจน์ กาวิชัย
(วันที่ 02 มกราคม 2563 15.25 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
143
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
(วันที่ 02 มกราคม 2563 15.20 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
144
รับทุนการศึกษา
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 15.17 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
145
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 15.11 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
146
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา โรงเรียนบ้านไร่ดง และโรงเรียนวัดบ้านดง ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมรับการ
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 16.26 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
147
วิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 16.23 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
148
นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 14.46 น./อ่าน 221)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
149
กีฬาสีภายใน ประจำปี 2562
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 13.23 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
150
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 12.54 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
151
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยของสภาส่งเสริมความปลอดภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.50 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
152
สอบธรรมศึกษา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.47 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
153
โครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติจากอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.41 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
154
ถวายราชสดุดี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.17 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
155
สพม. 35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 16.55 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
156
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 16.47 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
157
กิจกรรมสร้างความเข้าใจการขับขี่อย่างปลอดภัย
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.14 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
158
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.07 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
159
สืบฮีตสานฮอยวันลอยกระทง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 11.20 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
160
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 15.53 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
161
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 15.40 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
162
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 15.25 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
163
“คุรุมุทิตา กษิณาลัยนุสรณ์ 62” คุณครูพูนผล แก้วจันทร์
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.54 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
164
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.50 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
165
“คุรุมุทิตา กษิณาลัยนุสรณ์ 62”
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.46 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
166
นิเทศ กำกับติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.43 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
167
ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.39 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
168
ร่วมกิจกรรมในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.35 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
169
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 15.07 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
170
ขอแสดงความยินดีกับนายธีรธรรม เตชฤทธิ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
(วันที่ 24 กันยายน 2562 11.16 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
171
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
(วันที่ 24 กันยายน 2562 11.08 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
172
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 (จังหวัดลำพูน)
(วันที่ 11 กันยายน 2562 08.15 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
173
กิจกรรม “ธรรมมะสัญจร บวรสานสุข ครั้งที่ 3”
(วันที่ 11 กันยายน 2562 08.12 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
174
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทยและนักการภารโรง
(วันที่ 06 กันยายน 2562 14.02 น./อ่าน 271)
ข่าวประชาสัมพันธ์
175
อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
(วันที่ 06 กันยายน 2562 13.53 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
176
มอบเกียรติคุณบัตร ให้นักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 02 กันยายน 2562 15.09 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
177
อบรม “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”
(วันที่ 02 กันยายน 2562 15.06 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
178
ตรวจสอบภายใน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.45 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
179
อบรมหลักสูตรระยะสั้น
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.41 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
180
อบรม “การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์”
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.42 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
181
งานทำบุญเจริญอายุวัฒนะมงคล พระครูปลัดทนง ชยาภรโณ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.39 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
182
กิจกรรมโครงการ ด้วยรักและห่วงใย ดูแลความปลอดภัยให้นักเรียน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.34 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
183
กิจกรรมค่ายการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.24 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
184
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.23 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
185
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.21 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
186
การนำเสนอ Best Practice การงานอาชีพ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.19 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
187
การนำเสนอ Best Practice วิทยาศาสตร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.18 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
188
การนำเสนอ Best Practice คอมพิวเตอร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.01 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
189
แผนปฏิบัติการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 16.45 น./อ่าน 154)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
190
รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นระดับ ดีเลิศ โครงการ “หละอ่อนรุ่นใหม่ใส่ใจ๋คนเฒ่า” ปี ๒๕๕๘
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.13 น./อ่าน 106)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
191
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ ปีการศึกษา 2554
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.11 น./อ่าน 128)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
192
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น ปี 2553
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.02 น./อ่าน 90)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
193
ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2552
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.51 น./อ่าน 143)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
194
การบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.44 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
195
กิจกรรมฝึกอบรมแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.39 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
196
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 16.45 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
197
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ PLC งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.39 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
198
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “PLC การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย”
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.37 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
199
การนิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณถาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 4
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.35 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
200
ศึกษาดูงานจันทบุรี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
201
สร้างรายได้จาก Social Media
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.13 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
202
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.10 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
203
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.08 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
204
เข้าร่วมการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
205
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 12.59 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
206
ทัศนศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 12.55 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
207
ทัศนศึกษาอำเภอฝาง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.55 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
208
ทัศนศึกษาจังหวัดแพร่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.53 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
209
ทัศนศึกษาแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.50 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
210
ทัศนศึกษาวัดในจังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.48 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
211
ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.44 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
212
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.05 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
213
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 09.47 น./อ่าน 184)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
214
ม.2 ทัศนศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.50 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
215
ม.1 ทัศนศึกษาจังหวัดลำพูน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.47 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
216
ประชุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
217
ประชุมความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคเหนือ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.30 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
218
ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิโอ “สื่อปันสุข”
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.24 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
219
ร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน ตามโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.20 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
220
รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะระดับดี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
221
รด.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.14 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
222
กิจกรรม “ธรรมมะสัญจร บวรสานสุข ครั้งที่ 1”
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.10 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
223
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.06 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
224
กิจกรรม บูรณาการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
225
กิจกรรม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 12.54 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
226
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 12.52 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
227
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.40 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
228
ค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรม
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.21 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
229
ค่ายคุณธรรมนำชีวิตให้เกิดสุข
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.18 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
230
พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.48 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
231
แสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศวาดภาพยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.42 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
232
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.14 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
233
Coaching Team นิเทศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.10 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
234
กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 14.44 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
235
กิจกรรมกวดขันวินัยจราจรนักเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 14.20 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
236
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 14.28 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
237
กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำฝายชะลอน้ำ
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 14.24 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
238
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.57 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
239
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากศิลปินแห่งชาติ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.53 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
240
จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.51 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
241
โปรโมชั่นดี๊ดี กับ ธนาคารออมสิน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.47 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
242
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.14 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
243
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.11 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
244
โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกศึกษาดูงาน
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.07 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
245
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 08.52 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
246
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ถนนโครงงาน ลานศิลปะ ข่วงวัฒนธรรม
(วันที่ 09 มีนาคม 2562 17.18 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
247
การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับงานจราจร
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 10.58 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
248
เปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 10.58 น./อ่าน 223)
ข่าวประชาสัมพันธ์
249
น้ำดิบวิทยาคมมินิมาราธอนครั้งที่ 1
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.30 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
250
กิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.28 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
251
กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.24 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
252
กิจกรรมค่ายยุวกาชาด
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.14 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
253
ร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.24 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
254
กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.21 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
255
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.17 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
256
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.12 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
257
งานสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 16.28 น./อ่าน 143)
258
กิจกรรมแนะแนวคน แนะนำงาน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 16.26 น./อ่าน 81)
259
แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 2561
(วันที่ 06 ธันวาคม 2561 08.31 น./อ่าน 3100)
ข่าวกิจกรรม
260
ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 21.49 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
261
การตรวจนับนักเรียนตามนโยบาย สพฐ.เพื่อแก้ ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 21.53 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
262
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปี 2561
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 13.56 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
263
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันวชิราวุธ”  
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 10.46 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
264
ร่วมถวายปัจจัยงานกฐินสามัคคีที่วัดโบสถ์น้ำดิบ
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 23.44 น./อ่าน 42)
265
รับโล่รางวัล IQA AWARD
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 21.43 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
266
เชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งในงาน น้ำดิบวิทยาคม มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 1 Run for NDK 1st 2019
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.47 น./อ่าน 1157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
267
ร่วมงานทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย ณ วัดบ้านเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 11.01 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
268
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 15.01 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
269
ต้อนรับผู้อำนวยการ ประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 13.51 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
270
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย
(วันที่ 09 ตุลาคม 2561 16.11 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
271
แสดงมุทิตาจิต
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 13.56 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
272
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 17.26 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
273
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 10.56 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
274
รณรงค์เยาวชนไทยไม่เล่นพนันบอล
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 10.33 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
275
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 10.23 น./อ่าน 418)
ข่าวกิจกรรม
276
กิจกรรมระลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 10.21 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
277
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมและประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 19.49 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
278
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 15.16 น./อ่าน 391)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
279
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 15.14 น./อ่าน 237)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
280
การอบรมปฏิบัติการใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 16.02 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
281
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 15.52 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
282
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับม.ต้น ชุดอุต
(วันที่ 12 เมษายน 2561 09.44 น./อ่าน 178)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
283
ประกาศโรงเรียนน้้าดิบวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 10.07 น./อ่าน 134)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
284
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.48 น./อ่าน 132)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
285
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 10.06 น./อ่าน 666)
ข่าวประชาสัมพันธ์
286
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 14.44 น./อ่าน 133)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
287
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุด
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 14.38 น./อ่าน 138)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
288
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 16.57 น./อ่าน 109)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
289
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 11.16 น./อ่าน 525)
ข่าวประชาสัมพันธ์
290
งานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
(วันที่ 29 มกราคม 2561 14.55 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
291
โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ"
(วันที่ 20 มกราคม 2561 22.45 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
292
ครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 10.51 น./อ่าน 306)
293
กิจกรรมชุมชนคุณธรรม ณ วัดโบสถ์น้ำดิบ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 10.49 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
294
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกู
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 02.19 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
295
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรวันที่ 5 ธันวาคม 2560
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 15.30 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
296
นักเรียนแสดงมุทิตาจิต
(วันที่ 04 ตุลาคม 2560 03.36 น./อ่าน 312)
ข่าวกิจกรรม
297
กิจกรรมไหว้ครู 2560
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 14.53 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
298
วันไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 13.06 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
299
ชนะเลิศการแข่งขันกลองสะบัดชัย
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 08.51 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
300
การอบรม PLC
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 10.59 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
301
ตอบแบบสอบถามการอบรม PLC
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 10.42 น./อ่าน 2932)
ข่าวประชาสัมพันธ์
302
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 11.26 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
303
โครงการต่อต้านยาเสพติดและสร้างเครือข่ายระวังในสถานศึกษา
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 11.23 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
304
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 28 มีนาคม 2560 09.48 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
305
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 มีนาคม 2560 14.49 น./อ่าน 1750)
ข่าวประชาสัมพันธ์
306
วันแห่งความภาคภูมิใจ
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 21.56 น./อ่าน 386)
ข่าวกิจกรรม
307
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2559
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 22.57 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
308
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 22.48 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
309
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมให้การต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามมาตรฐ
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 15.09 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
310
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 15.32 น./อ่าน 400)
ข่าวประชาสัมพันธ์
311
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 17 มกราคม 2560 09.49 น./อ่าน 596)
ข่าวกิจกรรม
312
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.47 น./อ่าน 366)
ข่าวประชาสัมพันธ์
313
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูเกษตร)
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.47 น./อ่าน 231)
ข่าวประชาสัมพันธ์
314
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 66
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.35 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
315
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.30 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
316
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Classroom 4.0
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.25 น./อ่าน 701)
ข่าวกิจกรรม
317
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.16 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
318
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.09 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
319
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.04 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
320
พิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.00 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
321
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(ZERO WASTE SCHOOL)
(วันที่ 10 มกราคม 2560 08.59 น./อ่าน 651)
ข่าวกิจกรรม