ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 297 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สารสนเทศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มกราคม 2564 16.27 น./อ่าน 8)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ 216 ล. และปรับปรุงซ่อมแซม ห
(วันที่ 20 มกราคม 2564 16.17 น./อ่าน )
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 20 มกราคม 2564 16.14 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ขอแสดงความยินกับครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
(วันที่ 16 มกราคม 2564 13.47 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
5
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 11 มกราคม 2564 12.36 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
6
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564-15 มกราคม 2564
(วันที่ 09 มกราคม 2564 15.24 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ตัวอย่างรายงานขอซื้อขอจ้าง
(วันที่ 08 มกราคม 2564 15.14 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ตัวอย่างเอกสารแต่งตั้งกรรมการ
(วันที่ 08 มกราคม 2564 15.13 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา
(วันที่ 08 มกราคม 2564 15.12 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน
(วันที่ 08 มกราคม 2564 15.09 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
รับมือและป้องกัน PM 2.5
(วันที่ 08 มกราคม 2564 14.49 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
12
ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
(วันที่ 08 มกราคม 2564 14.45 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
13
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 05 มกราคม 2564 15.08 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
14
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564
(วันที่ 05 มกราคม 2564 15.04 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
15
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 -8 มกราคม 2564
(วันที่ 04 มกราคม 2564 09.11 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 15.56 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
17
Merry Christmas
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 15.53 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
18
สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 15.50 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
19
รับมอบคอมพิวเตอร์
(วันที่ 21 ธันวาคม 2563 11.23 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
20
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 11.28 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
21
บริการตัดผมชายฟรี
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 13.57 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
22
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 13.55 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
23
สร้างความปลอดภัย พื้นที่ปลอดภัย
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 13.45 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
24
รางวัล Popular vote
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 13.06 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 13.49 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
26
ขอแสดงความยินดีกับ ครูธีรนุช ผุดสวัสดิ์
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 13.47 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
27
สืบฮีตสานฮอยวันลอยกระทง
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 09.38 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
28
น้อมมุทิตาสักการระและรับทุนการศึกษา
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 09.35 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
29
ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.59 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
30
างวัลรองชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.58 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
31
รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.56 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
32
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น " Stop Teen Mom"
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 11.07 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
33
แชมป์วอลเลย์บอล
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 11.56 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 10.49 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 10.46 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
36
เกษียณสุขเกษม
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 12.02 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
37
ปล้องวิทยาคมศึกษาดูงาน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 11.59 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
38
ขอแสดงความยินดีกับนายธีรธรรม เตชฤทธิ์ รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2563
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 10.09 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
39
กวดขันวินัยจราจร
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 09.26 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
40
ร้อยรักรวมร้อยใจ..ยังยิ่งใหญ่สายสัมพันธ์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.38 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
41
ค่าย Training for the future
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.35 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
42
โครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์พื้นที่สร้างสรรค์
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.01 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
43
กืจกรรมบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
(วันที่ 23 กันยายน 2563 17.22 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
44
วันสันติภาพโลก
(วันที่ 21 กันยายน 2563 10.58 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
45
วันเยาวชนแห่งชาติ 2563
(วันที่ 21 กันยายน 2563 10.55 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
46
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 11.11 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
47
เป็นตัวแทนจังหวัดนำเสนอ Best
(วันที่ 14 กันยายน 2563 17.23 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
48
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.01 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
49
กำจัดลูกน้้ำยุงลาย
(วันที่ 11 กันยายน 2563 11.51 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
50
โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 11.50 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
51
ชาว นว. ร่วมใจ ร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยให้นักเรียน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 11.23 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
52
การป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อนามัยเจริญพันธุ์จังหวัดลำพูน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 11.14 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
53
สถานศึกษาต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติที่ดี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 14.15 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
54
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ประดิษฐ์ วังพฤกษ์
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 14.13 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
55
นิเทศติดตามจาก สพม.35
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.36 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
56
โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.32 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมตามโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.24 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
58
รับทุนการศึกษา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.21 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
59
ทีฆายุกา โหตุ ปรมราชมาตา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.18 น./อ่าน 22)
60
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 16.20 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
61
ประกาศผลการคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 13.41 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 15.59 น./อ่าน 348)
ข่าวกิจกรรม
63
ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.58 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
นิเทศ ติดตามโครงการ Coaching Teams
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.45 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
65
อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และเยาวชน ด้านสังคม ความมั่นคง
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 14.14 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
66
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 15.57 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 15.54 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 17.48 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
ประกาศเรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 17.57 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 16.56 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
71
กรมปศุสัตร์พ่นยาฆ่าเชื้อ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 16.53 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
72
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 13.33 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
73
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 14.26 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
74
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 11.30 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
75
อบรมโปรแกรม SGS
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 11.25 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
76
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 13.36 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
77
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2563
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 10.01 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
78
สพม.35 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 15.22 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
79
การจัดประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 01 มิถุนายน 2563 16.17 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
80
การจัดการอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วย G Suit For Education
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 15.04 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
81
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 14.55 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
82
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ.
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 17.04 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
83
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 15.37 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
84
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 15.30 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
85
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมมอบ Face shield ให้แก่บุคลการทางการแพทย์
(วันที่ 27 เมษายน 2563 10.38 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
86
อบรมจัดทำบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์
(วันที่ 24 เมษายน 2563 14.17 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
87
นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้จัดทำ Face Shield เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์
(วันที่ 22 เมษายน 2563 17.20 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
88
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
(วันที่ 16 เมษายน 2563 20.05 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
89
ปัจฉิมนิเทศ 62 รุ่น"ธีรวรา"
(วันที่ 09 มีนาคม 2563 13.21 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
90
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และวิ่งเพื่อสุขภาพ
(วันที่ 09 มีนาคม 2563 12.00 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
91
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนกาญจนาภิเษก แบบ ๒๑๖ ล.
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 14.02 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
ชนะเลิศประกวดผลงานด้านศิลปะ INSON IN SPACE
(วันที่ 02 มีนาคม 2563 14.08 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
93
เยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปี 2563
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.46 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรมโรงเรียนสัญจร
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.34 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
95
เข้าค่ายนักอนุรักษ์ประจำปี 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.12 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
96
เข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปี 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.01 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
97
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจำปี 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 12.57 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
98
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 12.42 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
99
รับรางวัลและประกาศนียบัตร กิจกรรมประกวดวาดภาพครอบครัวสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 15.06 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
100
การรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 15.03 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
101
มมท.จว.ลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนทุน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 17.09 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
102
เปิดบ้านวิชาการ ถนนโครงงาน ลานศิลปะและข่วงวัฒนธรรม
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 10.38 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
103
กิจกรรมฟังเทศน์ วันมาฆบูชา
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 11.11 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
104
ประชุมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 11.04 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
105
ชนะเลิศการการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะศึกษา
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 10.49 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
106
ชนะเลิศการประกวดประกอบเฟอร์นิเจอร์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 15.50 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
107
ร่วมพิธีทำบุญอาคารศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดลำพูน
(วันที่ 29 มกราคม 2563 14.55 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
108
แสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นด้านวัฒนธรรม "วัฒนธรรมวินิต"
(วันที่ 28 มกราคม 2563 13.38 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
109
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำผลการประเมินข้อสอบมาตรฐาน ระดับเขตพื้นที่ Pre O-NET
(วันที่ 28 มกราคม 2563 13.35 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
110
ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา
(วันที่ 28 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
111
แสดงความยินดีกับคนเก่ง นว.
(วันที่ 10 มกราคม 2563 10.03 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
112
พิธีมอบทุนการศึกษาประเภททุนเสมอภาค
(วันที่ 10 มกราคม 2563 09.57 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
113
ประชุมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองและนักเรียน
(วันที่ 10 มกราคม 2563 09.52 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
114
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน “43 ปี นว. คืนถิ่น”
(วันที่ 10 มกราคม 2563 09.40 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
115
ต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 09 มกราคม 2563 14.15 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
116
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
(วันที่ 02 มกราคม 2563 15.35 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
117
น้ำดิบรื่นเริง บันเทิงนิวเยียร์
(วันที่ 02 มกราคม 2563 15.29 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
118
ร่วมแสดงความยินดีกับครูชัยรุจน์ กาวิชัย
(วันที่ 02 มกราคม 2563 15.25 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
119
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
(วันที่ 02 มกราคม 2563 15.20 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
120
รับทุนการศึกษา
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 15.17 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
121
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 15.11 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
122
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา โรงเรียนบ้านไร่ดง และโรงเรียนวัดบ้านดง ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมรับการ
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 16.26 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
123
วิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 16.23 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
124
นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 14.46 น./อ่าน 148)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
125
กีฬาสีภายใน ประจำปี 2562
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 13.23 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
126
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 12.54 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
127
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยของสภาส่งเสริมความปลอดภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.50 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
128
สอบธรรมศึกษา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.47 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
129
โครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติจากอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.41 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
130
ถวายราชสดุดี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.17 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
131
สพม. 35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 16.55 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
132
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 16.47 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
133
กิจกรรมสร้างความเข้าใจการขับขี่อย่างปลอดภัย
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.14 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
134
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.07 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
135
สืบฮีตสานฮอยวันลอยกระทง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 11.20 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
136
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 15.53 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
137
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 15.40 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
138
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 15.25 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
139
“คุรุมุทิตา กษิณาลัยนุสรณ์ 62” คุณครูพูนผล แก้วจันทร์
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.54 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
140
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.50 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
141
“คุรุมุทิตา กษิณาลัยนุสรณ์ 62”
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.46 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
142
นิเทศ กำกับติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.43 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
143
ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.39 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
144
ร่วมกิจกรรมในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.35 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
145
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 15.07 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
146
ขอแสดงความยินดีกับนายธีรธรรม เตชฤทธิ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
(วันที่ 24 กันยายน 2562 11.16 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
147
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
(วันที่ 24 กันยายน 2562 11.08 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
148
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 (จังหวัดลำพูน)
(วันที่ 11 กันยายน 2562 08.15 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
149
กิจกรรม “ธรรมมะสัญจร บวรสานสุข ครั้งที่ 3”
(วันที่ 11 กันยายน 2562 08.12 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
150
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทยและนักการภารโรง
(วันที่ 06 กันยายน 2562 14.02 น./อ่าน 256)
ข่าวประชาสัมพันธ์
151
อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
(วันที่ 06 กันยายน 2562 13.53 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
152
มอบเกียรติคุณบัตร ให้นักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 02 กันยายน 2562 15.09 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
153
อบรม “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”
(วันที่ 02 กันยายน 2562 15.06 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
154
ตรวจสอบภายใน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.45 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
155
อบรมหลักสูตรระยะสั้น
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.41 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
156
อบรม “การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์”
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.42 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
157
งานทำบุญเจริญอายุวัฒนะมงคล พระครูปลัดทนง ชยาภรโณ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.39 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
158
กิจกรรมโครงการ ด้วยรักและห่วงใย ดูแลความปลอดภัยให้นักเรียน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.34 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
159
กิจกรรมค่ายการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.24 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
160
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.23 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
161
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.21 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
162
การนำเสนอ Best Practice การงานอาชีพ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.19 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
163
การนำเสนอ Best Practice วิทยาศาสตร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.18 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
164
การนำเสนอ Best Practice คอมพิวเตอร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.01 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
165
แผนปฏิบัติการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 16.45 น./อ่าน 145)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
166
รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นระดับ ดีเลิศ โครงการ “หละอ่อนรุ่นใหม่ใส่ใจ๋คนเฒ่า” ปี ๒๕๕๘
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.13 น./อ่าน 96)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
167
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ ปีการศึกษา 2554
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.11 น./อ่าน 114)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
168
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น ปี 2553
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.02 น./อ่าน 73)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
169
ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2552
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.51 น./อ่าน 124)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
170
การบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.44 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
171
กิจกรรมฝึกอบรมแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.39 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
172
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 16.45 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
173
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ PLC งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.39 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
174
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “PLC การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย”
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.37 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
175
การนิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณถาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 4
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.35 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
176
ศึกษาดูงานจันทบุรี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
177
สร้างรายได้จาก Social Media
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.13 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
178
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.10 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
179
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.08 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
180
เข้าร่วมการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
181
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 12.59 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
182
ทัศนศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 12.55 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
183
ทัศนศึกษาอำเภอฝาง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.55 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
184
ทัศนศึกษาจังหวัดแพร่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.53 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
185
ทัศนศึกษาแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.50 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
186
ทัศนศึกษาวัดในจังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.48 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
187
ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.44 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
188
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.05 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
189
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 09.47 น./อ่าน 165)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
190
ม.2 ทัศนศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.50 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
191
ม.1 ทัศนศึกษาจังหวัดลำพูน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.47 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
192
ประชุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
193
ประชุมความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคเหนือ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.30 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
194
ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิโอ “สื่อปันสุข”
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.24 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
195
ร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน ตามโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.20 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
196
รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะระดับดี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
197
รด.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.14 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
198
กิจกรรม “ธรรมมะสัญจร บวรสานสุข ครั้งที่ 1”
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.10 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
199
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.06 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
200
กิจกรรม บูรณาการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
201
กิจกรรม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 12.54 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
202
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 12.52 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
203
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.40 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
204
ค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรม
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.21 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
205
ค่ายคุณธรรมนำชีวิตให้เกิดสุข
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.18 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
206
พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.48 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
207
แสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศวาดภาพยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.42 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
208
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.14 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
209
Coaching Team นิเทศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.10 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
210
กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 14.44 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
211
กิจกรรมกวดขันวินัยจราจรนักเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 14.20 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
212
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 14.28 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
213
กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำฝายชะลอน้ำ
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 14.24 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
214
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.57 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
215
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากศิลปินแห่งชาติ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.53 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
216
จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.51 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
217
โปรโมชั่นดี๊ดี กับ ธนาคารออมสิน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.47 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
218
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.14 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
219
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.11 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
220
โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกศึกษาดูงาน
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.07 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
221
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 08.52 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
222
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ถนนโครงงาน ลานศิลปะ ข่วงวัฒนธรรม
(วันที่ 09 มีนาคม 2562 17.18 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
223
การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับงานจราจร
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 10.58 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
224
เปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 10.58 น./อ่าน 216)
ข่าวประชาสัมพันธ์
225
น้ำดิบวิทยาคมมินิมาราธอนครั้งที่ 1
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.30 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
226
กิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.28 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
227
กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.24 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
228
กิจกรรมค่ายยุวกาชาด
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.14 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
229
ร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.24 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
230
กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.21 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
231
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.17 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
232
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.12 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
233
งานสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 16.28 น./อ่าน 132)
234
กิจกรรมแนะแนวคน แนะนำงาน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 16.26 น./อ่าน 76)
235
แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 2561
(วันที่ 06 ธันวาคม 2561 08.31 น./อ่าน 2623)
ข่าวกิจกรรม
236
ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 21.49 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
237
การตรวจนับนักเรียนตามนโยบาย สพฐ.เพื่อแก้ ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 21.53 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
238
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปี 2561
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 13.56 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
239
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันวชิราวุธ”  
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 10.46 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
240
ร่วมถวายปัจจัยงานกฐินสามัคคีที่วัดโบสถ์น้ำดิบ
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 23.44 น./อ่าน 33)
241
รับโล่รางวัล IQA AWARD
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 21.43 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
242
เชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งในงาน น้ำดิบวิทยาคม มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 1 Run for NDK 1st 2019
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.47 น./อ่าน 1143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
243
ร่วมงานทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย ณ วัดบ้านเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 11.01 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
244
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 15.01 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
245
ต้อนรับผู้อำนวยการ ประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 13.51 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
246
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย
(วันที่ 09 ตุลาคม 2561 16.11 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
247
แสดงมุทิตาจิต
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 13.56 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
248
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 17.26 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
249
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 10.56 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
250
รณรงค์เยาวชนไทยไม่เล่นพนันบอล
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 10.33 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
251
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 10.23 น./อ่าน 407)
ข่าวกิจกรรม
252
กิจกรรมระลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 10.21 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
253
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมและประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 19.49 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
254
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 15.16 น./อ่าน 378)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
255
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 15.14 น./อ่าน 217)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
256
การอบรมปฏิบัติการใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 16.02 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
257
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 15.52 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
258
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับม.ต้น ชุดอุต
(วันที่ 12 เมษายน 2561 09.44 น./อ่าน 170)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
259
ประกาศโรงเรียนน้้าดิบวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 10.07 น./อ่าน 126)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
260
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.48 น./อ่าน 118)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
261
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 10.06 น./อ่าน 658)
ข่าวประชาสัมพันธ์
262
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 14.44 น./อ่าน 119)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
263
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุด
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 14.38 น./อ่าน 128)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
264
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 16.57 น./อ่าน 100)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
265
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 11.16 น./อ่าน 510)
ข่าวประชาสัมพันธ์
266
งานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
(วันที่ 29 มกราคม 2561 14.55 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
267
โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ"
(วันที่ 20 มกราคม 2561 22.45 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
268
ครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 10.51 น./อ่าน 281)
269
กิจกรรมชุมชนคุณธรรม ณ วัดโบสถ์น้ำดิบ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 10.49 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
270
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกู
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 02.19 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
271
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรวันที่ 5 ธันวาคม 2560
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 15.30 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
272
นักเรียนแสดงมุทิตาจิต
(วันที่ 04 ตุลาคม 2560 03.36 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
273
กิจกรรมไหว้ครู 2560
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 14.53 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
274
วันไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 13.06 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
275
ชนะเลิศการแข่งขันกลองสะบัดชัย
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 08.51 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
276
การอบรม PLC
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 10.59 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
277
ตอบแบบสอบถามการอบรม PLC
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 10.42 น./อ่าน 2880)
ข่าวประชาสัมพันธ์
278
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 11.26 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
279
โครงการต่อต้านยาเสพติดและสร้างเครือข่ายระวังในสถานศึกษา
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 11.23 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
280
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 28 มีนาคม 2560 09.48 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
281
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 มีนาคม 2560 14.49 น./อ่าน 1683)
ข่าวประชาสัมพันธ์
282
วันแห่งความภาคภูมิใจ
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 21.56 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
283
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2559
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 22.57 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
284
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 22.48 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
285
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมให้การต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามมาตรฐ
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 15.09 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
286
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 15.32 น./อ่าน 400)
ข่าวประชาสัมพันธ์
287
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 17 มกราคม 2560 09.49 น./อ่าน 576)
ข่าวกิจกรรม
288
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.47 น./อ่าน 361)
ข่าวประชาสัมพันธ์
289
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูเกษตร)
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.47 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
290
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 66
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.35 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
291
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.30 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
292
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Classroom 4.0
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.25 น./อ่าน 696)
ข่าวกิจกรรม
293
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.16 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
294
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.09 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
295
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.04 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
296
พิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.00 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
297
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(ZERO WASTE SCHOOL)
(วันที่ 10 มกราคม 2560 08.59 น./อ่าน 615)
ข่าวกิจกรรม