ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา โรงเรียนบ้านไร่ดง และโรงเรียนวัดบ้านดง ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมรับการ
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 16.26 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
วิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 16.23 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
3
นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 14.46 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
กีฬาสีภายใน ประจำปี 2562
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 13.23 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
5
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 12.54 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
6
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยของสภาส่งเสริมความปลอดภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.50 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
7
สอบธรรมศึกษา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.47 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติจากอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.41 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
9
ถวายราชสดุดี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.17 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
10
สพม. 35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 16.55 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
11
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 16.47 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมสร้างความเข้าใจการขับขี่อย่างปลอดภัย
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.14 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
13
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.07 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
14
สืบฮีตสานฮอยวันลอยกระทง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 11.20 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
15
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 15.53 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
16
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 15.40 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
17
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 15.25 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
18
“คุรุมุทิตา กษิณาลัยนุสรณ์ 62” คุณครูพูนผล แก้วจันทร์
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.54 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
19
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.50 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
20
“คุรุมุทิตา กษิณาลัยนุสรณ์ 62”
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.46 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
21
นิเทศ กำกับติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.43 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
22
ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.39 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
23
ร่วมกิจกรรมในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 08.35 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
24
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 15.07 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ขอแสดงความยินดีกับนายธีรธรรม เตชฤทธิ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
(วันที่ 24 กันยายน 2562 11.16 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
(วันที่ 24 กันยายน 2562 11.08 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 (จังหวัดลำพูน)
(วันที่ 11 กันยายน 2562 08.15 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรม “ธรรมมะสัญจร บวรสานสุข ครั้งที่ 3”
(วันที่ 11 กันยายน 2562 08.12 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
29
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทยและนักการภารโรง
(วันที่ 06 กันยายน 2562 14.02 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
(วันที่ 06 กันยายน 2562 13.53 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
31
มอบเกียรติคุณบัตร ให้นักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 02 กันยายน 2562 15.09 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
32
อบรม “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”
(วันที่ 02 กันยายน 2562 15.06 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
33
ตรวจสอบภายใน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.45 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
34
อบรมหลักสูตรระยะสั้น
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.41 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
35
อบรม “การดูแลระบบเครือข่ายให้แข็งแรงและให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์”
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.42 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
36
งานทำบุญเจริญอายุวัฒนะมงคล พระครูปลัดทนง ชยาภรโณ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.39 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมโครงการ ด้วยรักและห่วงใย ดูแลความปลอดภัยให้นักเรียน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.34 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมค่ายการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.24 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
39
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.23 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
40
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.21 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
41
การนำเสนอ Best Practice การงานอาชีพ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.19 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
42
การนำเสนอ Best Practice วิทยาศาสตร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.18 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
43
การนำเสนอ Best Practice คอมพิวเตอร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.01 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
44
แผนปฏิบัติการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 16.45 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นระดับ ดีเลิศ โครงการ “หละอ่อนรุ่นใหม่ใส่ใจ๋คนเฒ่า” ปี ๒๕๕๘
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.13 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
46
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ ปีการศึกษา 2554
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.11 น./อ่าน 19)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
47
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น ปี 2553
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.02 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
48
ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2552
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.51 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
49
การบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.44 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมฝึกอบรมแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.39 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 16.45 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ PLC งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.39 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
53
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “PLC การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย”
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.37 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
54
การนิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณถาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 4
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.35 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
55
ศึกษาดูงานจันทบุรี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
56
สร้างรายได้จาก Social Media
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.13 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
57
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.10 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
58
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.08 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
59
เข้าร่วมการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
60
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 12.59 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
61
ทัศนศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 12.55 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
62
ทัศนศึกษาอำเภอฝาง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.55 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
63
ทัศนศึกษาจังหวัดแพร่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.53 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
64
ทัศนศึกษาแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.50 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
65
ทัศนศึกษาวัดในจังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.48 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
66
ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.44 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
67
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.05 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 09.47 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
69
ม.2 ทัศนศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.50 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
70
ม.1 ทัศนศึกษาจังหวัดลำพูน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.47 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
71
ประชุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
72
ประชุมความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคเหนือ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.30 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
73
ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิโอ “สื่อปันสุข”
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.24 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
74
ร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน ตามโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.20 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
75
รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะระดับดี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
76
รด.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.14 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรม “ธรรมมะสัญจร บวรสานสุข ครั้งที่ 1”
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.10 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
78
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.06 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรม บูรณาการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
80
กิจกรรม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 12.54 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
81
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 12.52 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
82
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.40 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
83
ค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรม
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.21 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
84
ค่ายคุณธรรมนำชีวิตให้เกิดสุข
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.18 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
85
พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.48 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
86
แสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศวาดภาพยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.42 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.14 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
88
Coaching Team นิเทศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.10 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 14.44 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
90
กิจกรรมกวดขันวินัยจราจรนักเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 14.20 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 14.28 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำฝายชะลอน้ำ
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 14.24 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
93
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.57 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
94
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากศิลปินแห่งชาติ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.53 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
95
จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.51 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
96
โปรโมชั่นดี๊ดี กับ ธนาคารออมสิน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.47 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
97
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.14 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
98
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.11 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
99
โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกศึกษาดูงาน
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 09.07 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
100
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 08.52 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ถนนโครงงาน ลานศิลปะ ข่วงวัฒนธรรม
(วันที่ 09 มีนาคม 2562 17.18 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
102
การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับงานจราจร
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 10.58 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
103
เปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 10.58 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
น้ำดิบวิทยาคมมินิมาราธอนครั้งที่ 1
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.30 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
105
กิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.28 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.24 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
107
กิจกรรมค่ายยุวกาชาด
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15.14 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
108
ร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.24 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.21 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.17 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
111
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
(วันที่ 22 มกราคม 2562 15.12 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
112
แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 2561
(วันที่ 06 ธันวาคม 2561 08.31 น./อ่าน 929)
ข่าวกิจกรรม
113
ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 21.49 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
114
การตรวจนับนักเรียนตามนโยบาย สพฐ.เพื่อแก้ ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 21.53 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
115
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปี 2561
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 13.56 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
116
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันวชิราวุธ”  
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 10.46 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
117
รับโล่รางวัล IQA AWARD
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 21.43 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
118
เชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งในงาน น้ำดิบวิทยาคม มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 1 Run for NDK 1st 2019
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.47 น./อ่าน 1018)
ข่าวประชาสัมพันธ์
119
ร่วมงานทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย ณ วัดบ้านเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 11.01 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
120
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 15.01 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
121
ต้อนรับผู้อำนวยการ ประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 13.51 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
122
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย
(วันที่ 09 ตุลาคม 2561 16.11 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
123
แสดงมุทิตาจิต
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 13.56 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
124
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 17.26 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
125
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 10.56 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
126
รณรงค์เยาวชนไทยไม่เล่นพนันบอล
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 10.33 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
127
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 10.23 น./อ่าน 353)
ข่าวกิจกรรม
128
กิจกรรมระลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 10.21 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
129
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมและประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 19.49 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
130
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 15.16 น./อ่าน 326)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
131
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 15.14 น./อ่าน 163)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
132
การอบรมปฏิบัติการใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 16.02 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
133
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 15.52 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
134
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับม.ต้น ชุดอุต
(วันที่ 12 เมษายน 2561 09.44 น./อ่าน 136)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
135
ประกาศโรงเรียนน้้าดิบวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 10.07 น./อ่าน 94)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
136
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.48 น./อ่าน 88)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
137
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 10.06 น./อ่าน 615)
ข่าวประชาสัมพันธ์
138
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 14.44 น./อ่าน 81)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
139
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุด
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 14.38 น./อ่าน 96)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
140
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 16.57 น./อ่าน 78)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
141
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 11.16 น./อ่าน 404)
ข่าวประชาสัมพันธ์
142
งานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
(วันที่ 29 มกราคม 2561 14.55 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
143
โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ"
(วันที่ 20 มกราคม 2561 22.45 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
144
กิจกรรมชุมชนคุณธรรม ณ วัดโบสถ์น้ำดิบ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 10.49 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
145
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกู
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 02.19 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
146
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรวันที่ 5 ธันวาคม 2560
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 15.30 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
147
นักเรียนแสดงมุทิตาจิต
(วันที่ 04 ตุลาคม 2560 03.36 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
148
กิจกรรมไหว้ครู 2560
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 14.53 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
149
วันไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 13.06 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
150
ชนะเลิศการแข่งขันกลองสะบัดชัย
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 08.51 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
151
การอบรม PLC
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 10.59 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
152
ตอบแบบสอบถามการอบรม PLC
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 10.42 น./อ่าน 2588)
ข่าวประชาสัมพันธ์
153
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 11.26 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
154
โครงการต่อต้านยาเสพติดและสร้างเครือข่ายระวังในสถานศึกษา
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 11.23 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
155
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 28 มีนาคม 2560 09.48 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
156
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 มีนาคม 2560 14.49 น./อ่าน 1371)
ข่าวประชาสัมพันธ์
157
วันแห่งความภาคภูมิใจ
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 21.56 น./อ่าน 362)
ข่าวกิจกรรม
158
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2559
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 22.57 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
159
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 22.48 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
160
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมให้การต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามมาตรฐ
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 15.09 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
161
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 15.32 น./อ่าน 391)
ข่าวประชาสัมพันธ์
162
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 17 มกราคม 2560 09.49 น./อ่าน 500)
ข่าวกิจกรรม
163
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.47 น./อ่าน 344)
ข่าวประชาสัมพันธ์
164
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูเกษตร)
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.47 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
165
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 66
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.35 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
166
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.30 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
167
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Classroom 4.0
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.25 น./อ่าน 674)
ข่าวกิจกรรม
168
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.16 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
169
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.09 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
170
กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.04 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
171
พิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
(วันที่ 10 มกราคม 2560 09.00 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
172
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(ZERO WASTE SCHOOL)
(วันที่ 10 มกราคม 2560 08.59 น./อ่าน 518)
ข่าวกิจกรรม