ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 15.14 น./อ่าน 1198)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ชั
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 15.09 น./อ่าน 498)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 08.38 น./อ่าน 1324)
ข่าวประชาสัมพันธ์