ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 477 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 15 มกราคม 2564 15.01 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 15 มกราคม 2564 15.00 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดระบบสารสนเทศของสายชั้น (ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT)
(วันที่ 15 มกราคม 2564 14.49 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดระบบสารสนเทศของสายชั้น (ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT)
(วันที่ 15 มกราคม 2564 14.49 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ปูกระเบื้อง ล้างหน้า ล้างมือ
(วันที่ 15 มกราคม 2564 13.13 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ปูกระเบื้อง ล้างหน้า ล้างมือ
(วันที่ 15 มกราคม 2564 13.12 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
จ้างเหมาทำกันสาดหลังคาที่ล้างจาน ตู้เก็บของชั้น อ.๒/๒
(วันที่ 15 มกราคม 2564 12.51 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
จ้างเหมาทำกันสาดหลังคาที่ล้างจาน ตู้เก็บของชั้น อ.๒/๒
(วันที่ 15 มกราคม 2564 12.50 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 15 มกราคม 2564 11.44 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 15 มกราคม 2564 11.44 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.39 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.31 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.18 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.17 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.14 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.14 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
ซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายกา
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.11 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
ซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายกา
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.10 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
(วันที่ 13 มกราคม 2564 14.47 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 13 มกราคม 2564 14.09 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 13 มกราคม 2564 11.57 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 13 มกราคม 2564 11.56 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลใต้อาคาร
(วันที่ 13 มกราคม 2564 08.34 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 12 มกราคม 2564 14.30 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
ซื้อปุ๋ยใส่ต้นไม้ เพื่อใส่ต้นไม้ต้นดอกไม้บริเวณหน้าเสาธง จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.13 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในห้องพยาบาล จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.13 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.06 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.05 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ทำโครงงาน เข้าร่วมแข่งขันงาน MEP OPEN HOUSE ภาคเหนือ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.03 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ทำโครงงาน เข้าร่วมแข่งขันงาน MEP OPEN HOUSE ภาคเหนือ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.03 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในห้องบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.01 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในห้องบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.00 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
ซื้อถังขยะโครงการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.57 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
ซื้อถังขยะโครงการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.56 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
จ้างเหมาทำผ้าม่าน หน้าต่าง ห้องป.๓/๑ และห้อง ป.๓/๕
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.32 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
จ้างเหมาทำผ้าม่าน หน้าต่าง ห้องป.๓/๑ และห้อง ป.๓/๕
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.32 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมบริหารจัดการขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 12 มกราคม 2564 09.42 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 12 มกราคม 2564 09.31 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 11 มกราคม 2564 11.13 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 11 มกราคม 2564 11.13 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 07 มกราคม 2564 12.27 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 07 มกราคม 2564 12.26 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 07 มกราคม 2564 10.28 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 07 มกราคม 2564 10.28 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนเสาโดมสระว่ายน้ำ
(วันที่ 07 มกราคม 2564 09.01 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนเสาโดมสระว่ายน้ำ
(วันที่ 07 มกราคม 2564 09.00 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47
ซื้อถ่านไฟฉาย เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 06 มกราคม 2564 16.32 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
48
ซื้อถ่านไฟฉาย เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 06 มกราคม 2564 16.31 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องน้ำและบริเวณโรงเรียน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 06 มกราคม 2564 16.31 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องน้ำและบริเวณโรงเรียน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 06 มกราคม 2564 16.30 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖4
(วันที่ 06 มกราคม 2564 14.04 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖4
(วันที่ 06 มกราคม 2564 13.55 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53
จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัว “ลายเซ็นต์ผู้อำนวยการ”
(วันที่ 06 มกราคม 2564 13.39 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและเพดานห้อง ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๕/mep๒ และ ป.๔/mep๑
(วันที่ 06 มกราคม 2564 08.11 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและเพดานห้อง ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๕/mep๒ และ ป.๔/mep๑
(วันที่ 06 มกราคม 2564 08.11 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
ซื้อขนมของรางวัลนักเรียน เพื่อจัดงานคริสต์มาส จำนวน ๒๓ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.26 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57
ซื้อขนมของรางวัลนักเรียน เพื่อจัดงานคริสต์มาส จำนวน ๒๓ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.26 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.24 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.23 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.20 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.20 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62
จ้างเหมาปรับปรุงระบบรางไฟฟ้าห้อง GSP
(วันที่ 05 มกราคม 2564 15.22 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63
จ้างเหมาปรับปรุงระบบรางไฟฟ้าห้อง GSP
(วันที่ 05 มกราคม 2564 15.22 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64
จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนังสือพิมพ์เอกราช
(วันที่ 05 มกราคม 2564 10.50 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65
จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนังสือพิมพ์เอกราช
(วันที่ 05 มกราคม 2564 10.50 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
จ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นห้อง GSP
(วันที่ 04 มกราคม 2564 15.07 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67
จ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นห้อง GSP
(วันที่ 04 มกราคม 2564 15.06 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้วัดอุณหภูมินักเรียน เนื่องจากโรคโควิด ๑๙ ระบาด ระลอก ๒ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.06 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้วัดอุณหภูมินักเรียน เนื่องจากโรคโควิด ๑๙ ระบาด ระลอก ๒ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.05 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70
ซื้อชุดไมค์โครโฟนพร้อมลำโพง เครื่องช่วยสอน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.03 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71
ซื้อวัสดุปรับปรุงระบบควบคุมเสียงตามสาย จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.00 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 04 มกราคม 2564 10.59 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มรับการนิเทศติดตามจาก สพป.ลำปาง เขต 1
(วันที่ 04 มกราคม 2564 10.38 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน โควิด-19
(วันที่ 04 มกราคม 2564 09.23 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75
จ้างเหมาทำป้ายชื่อห้องเรียนและโครงสร้างงานงบประมาณ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 09.03 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76
ซื้อขวดน้ำพลาสติกพร้อมฝา เพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มใช้ในกิจกรรมในโรงเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.24 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77
ซื้อขวดน้ำพลาสติกพร้อมฝา เพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มใช้ในกิจกรรมในโรงเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.24 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
78
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.21 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.21 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
80
ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.07 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81
ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.06 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
82
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เรื่อง การหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 03 มกราคม 2564 17.13 น./อ่าน 4)
83
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(วันที่ 01 มกราคม 2564 14.13 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 09.49 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 09.49 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
86
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สายชั้น ป.๑
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 14.47 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
87
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สายชั้น ป.๑
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 14.46 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
88
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.55 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
89
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.52 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90
จ้างเหมาทำชุดเบรครับแขกเคลือบมุกวาดลายเส้นทองโลโก้โรงเรียน
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 08.22 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
91
จ้างเหมาทำชุดเบรครับแขกเคลือบมุกวาดลายเส้นทองโลโก้โรงเรียน
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 08.22 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
92
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๐๒๐ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.25 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
93
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๐๒๐ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.24 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
94
จ้างเหมาตกแต่งเวทีกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๐๒๐
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.41 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
95
จ้างเหมาตกแต่งเวทีกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๐๒๐
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.40 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
96
ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ วิชาเอกภา
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.04 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.01 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
98
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.01 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
99
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 09.32 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
100
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 09.22 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101
ซื้อพัดลมโคจร เพื่อใช้ในห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 14.58 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
102
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมโครงเหล็กปิดกั้นอาคารเชื่อมตึก ๖๐ ปี และอาคาร ๘๐ ปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 13.03 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมโครงเหล็กปิดกั้นอาคารเชื่อมตึก ๖๐ ปี และอาคาร ๘๐ ปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 13.02 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
104
จ้างเหมาทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 09.15 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105
จ้างเหมาทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 09.15 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
106
ซื้อโทรทัศน์สี LED ๔๓ นิ้ว ใช้เป็นจอสำหรับดูกล้องวงจรปิดห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 08.07 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
107
ซื้อโทรทัศน์สี LED ๔๓ นิ้ว ใช้เป็นจอสำหรับดูกล้องวงจรปิดห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 08.06 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
108
จ้างจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.35 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
109
จ้างจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.34 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
110
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.18 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
111
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.17 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
112
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและแบล็คดอร์ปงาน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 09.32 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
113
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำงานการเงินพัสดุ และจัดเก็บเอกสารการเงินพัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.35 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
114
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำงานการเงินพัสดุ และจัดเก็บเอกสารการเงินพัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.34 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
115
ซื้อธง ภปร. รัชกาลที่ ๙ สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.33 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
116
ซื้อสบู่ก้อน สำหรับให้เด็กนักเรียนล้างมือ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.31 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
117
ซื้อโทรทัศน์สี LED ๓๒ นิ้ว ใช้เป็นจอสำหรับดูกล้องวงจรปิดห้องบริหารทั่วไป จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.28 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
118
ซื้อโทรทัศน์สี LED ๓๒ นิ้ว ใช้เป็นจอสำหรับดูกล้องวงจรปิดห้องบริหารทั่วไป จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.27 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
119
จ้างเหมาสร้างรั้วรอบสระว่ายน้ำ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 15.44 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120
จ้างเหมาสร้างรั้วรอบสระว่ายน้ำ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 15.44 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
121
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.51 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
122
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.50 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
123
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
124
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
125
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.37 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
126
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.37 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
127
ซื้อวัสดุและของใช้ประจำวันสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑- ๓ จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.35 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
128
ซื้อวัสดุและของใช้ประจำวันสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑- ๓ จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.34 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
129
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.26 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.25 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
131
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 17.09 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
132
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 17.02 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
133
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 10.38 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
134
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 10.36 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
135
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พัฒนางานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 08.07 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
136
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พัฒนางานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 08.06 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
137
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 13.49 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
138
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 13.48 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
139
จ้างเหมาติดตั้งถังเก็บน้ำใหม่ พร้อมรื้อถอนของเดิม อาคารอนุบาล
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 12.23 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
140
จ้างเหมาติดตั้งถังเก็บน้ำใหม่ พร้อมรื้อถอนของเดิม อาคารอนุบาล
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 12.22 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
141
จ้างเหมาซ่อมกล้องถ่ายรูป Canon 800D
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 08.53 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
142
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 08.35 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
143
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องภาษาไทย
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 16.20 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
144
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 15.59 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 15.56 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
146
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 15.34 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
147
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 15.33 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
148
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล อาคาร ๖๐ ปี และอาคาร ๘๐ ปี
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 12.18 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
149
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล อาคาร ๖๐ ปี และอาคาร ๘๐ ปี
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 12.18 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
150
จ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวด ทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างใหม่ อาคารอนุบาล
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 11.18 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
151
จ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวด ทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างใหม่ อาคารอนุบาล
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 11.17 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
152
ซื้อเวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพนักเรียนที่มาใช้บริการห้องพยาบาล จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 08.19 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
153
ซื้อเวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพนักเรียนที่มาใช้บริการห้องพยาบาล จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 08.19 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
154
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 13.28 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
155
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 13.28 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
156
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 11.21 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
157
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 11.17 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
158
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 09.43 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
159
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 09.43 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
160
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 07.39 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
161
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 07.38 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
162
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 07 ธันวาคม 2563 10.49 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
163
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และไฟจราจรประตูด้านข้างโรงเรียน เพื่อบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.17 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
164
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และไฟจราจรประตูด้านข้างโรงเรียน เพื่อบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.17 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
165
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครู เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.13 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
166
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครู เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.13 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
167
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.10 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
168
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.09 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
169
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานอำนวยการ เพื่อใช้ในงานธุรการสำนักงานกลุ่มอำนวยการ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.05 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
170
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานอำนวยการ เพื่อใช้ในงานธุรการสำนักงานกลุ่มอำนวยการ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.04 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
171
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
172
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
173
กิจกรรมโฮมรูม สายชั้น ป.6
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 13.06 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
174
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 รับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2563 – 4 มกร
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 13.03 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
175
กิจกรรมโฮมรูม สายชั้น ป.1
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 12.59 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
176
กิจกรรมโฮมรูม สายชั้น ป.2
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 12.56 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
177
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 12.01 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
178
การทดสอบเสริมปัญญา ปีการศึกษา 2563 รางวัล อันดับ 1 ของจังหวัด
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 11.05 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
179
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 2020
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 11.03 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
180
ปฐมนิเทศครูใหม่ที่ย้ายมาและครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.50 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
181
เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาไทยออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.47 น./อ่าน 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์
182
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 15.20 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
183
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 15.19 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
184
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 14.59 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
185
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 14.58 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
186
ปฐมนิเทศครูใหม่ที่ย้ายมาและครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 08.59 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
187
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อร
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 07.46 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
188
OBEC LINE ประจำเดือนธันวาคม63
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 07.43 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
189
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้จัดงานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขม
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 07.31 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
190
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้จัดงานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขม
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 07.19 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
191
ซื้อวัสดุการศึกษา หมึกพิมพ์สำเนา กระดาษไข เพื่อใช้ในการทำข้อสอบและเอกสารของโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2563 12.21 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
192
ซื้อวัสดุการศึกษา หมึกพิมพ์สำเนา กระดาษไข เพื่อใช้ในการทำข้อสอบและเอกสารของโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2563 12.21 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
193
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2563 12.12 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
194
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2563 11.51 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
195
28 พฤศจิกายน 2563 งานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขมูล และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษา ทอดถวาย ณ โรง
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 12.48 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
196
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 งานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 19.12 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
197
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 งานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 19.06 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
198
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 งานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 18.11 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
199
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 งานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขมูล และทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลา
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 18.05 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
200
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 16.01 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
201
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 16.00 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
202
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 15.41 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
203
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 15.41 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
204
จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิกพร้อมเสา
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 09.52 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
205
จ้างเหมาเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์ นข. 5916 ลำปาง
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 09.17 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
206
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเข้ากรรมยถาสันถติกังคธุดงค์(เข้ารุกขมูล)และทอดผ้าป่าการกุศล
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 18.38 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
207
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 08.57 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
208
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 08.56 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
209
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 08.53 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
210
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 08.52 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
211
ยินดีต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 08.58 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
212
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 08.54 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
213
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 08.53 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
214
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกระจกห้อง ป.5 / Sci 2 และประตูบานเลื่อนห้องพยาบาล
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 08.09 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
215
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 15.32 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
216
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและคุณครูนิภาพรรณ ต่อสติ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 11.39 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
217
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่งรายการแข่งขันว่ายน้ำ RAMIL – เทศบาลเมืองชุมแสง สปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 2
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 11.34 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
218
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.16 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
219
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.15 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
220
ซื้อกระดาษโรเนียว สำหรับใช้ในการโรเนียวข้อสอบและดิจิตอลเอกสารของโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.14 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
221
ซื้อกระดาษโรเนียว สำหรับใช้ในการโรเนียวข้อสอบและดิจิตอลเอกสารของโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.13 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
222
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในห้องเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.10 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
223
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในห้องเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.09 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
224
จ้างเหมาทำอาหารว่าง + อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการมูลนิธิเพื่อ ก.ศ.เขลางค์รัตน์อนุสรณ์
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 09.55 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
225
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 09.15 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
226
ซื้อลำโพงเครื่องช่วยสอนไมโครโฟนสำหรับใช้ในห้องเรียน ป.๒/๓ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 07.40 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
227
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณโรงเรียน จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 07.37 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
228
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณโรงเรียน จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 07.37 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
229
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2563
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 15.51 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
230
จ้างเหมาทำป้ายต้นไม้พูดได้
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 14.24 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
231
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 13.21 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
232
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดทั้งโรงเรียน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 11.35 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
233
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดทั้งโรงเรียน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 11.35 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
234
รับมอบเงินสมทบทุนสร้างห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 10.36 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
235
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 15.08 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
236
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 15.07 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
237
กิจกรรมโฮมรูม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 12.20 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
238
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง ในรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2020
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 12.11 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
239
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ครั้งที่ 2/2563
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 17.45 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
240
ยินดีต้อนรับคุณครูอาทิตยา ตั้งเสรีกุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลาง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 17.42 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
241
แสดงความยินดีกับรองผอ.ภูชิชย์ ทาวงศ์มาในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 13.17 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
242
แสดงความยินดีกับผอ.สุทิน คงสนุ่น ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 13.15 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
243
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 12.59 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
244
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 12.58 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
245
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 12.29 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
246
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 12.28 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
247
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 10.08 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
248
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 10.08 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
249
ซื้อวัสดุสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และใช้ในกิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 08.57 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
250
ซื้อวัสดุสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และใช้ในกิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 08.56 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
251
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง ในรายการแข่งขันว่ายน้ำ และการแข่งขันห้องเรียนต้นแบบความดี
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 10.59 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
252
จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัว รอง ผอ.โรงเรียน นางสาวกชกร เนียมท่าเสา
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 09.45 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
253
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 07.55 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
254
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดประตูห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 07.46 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
255
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 15.31 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
256
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 15.21 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
257
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 15.01 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
258
OBEC LINE ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 12.33 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
259
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่งการแข่งขันห้องเรียนต้นแบบความดี ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 12.26 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
260
มอบแก้วน้ำ“น้องหอมมะลิ”ตามโครงการส่งเสริมการออมของสมาชิก โรงเรียนธนาคาร ธกส.
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 12.23 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
261
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 12.19 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
262
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ นข.1085 ลำปาง
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 12.44 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
263
จ้างเหมาทำป้ายผลิตสื่อการสอนอนุบาล
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 11.12 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
264
กิจกรรมโฮมรูม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 10.55 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
265
การแสดงผลงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 16.25 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
266
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 16.36 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
267
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 16.36 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
268
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 15.46 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
269
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 15.45 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
270
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อ เรื่องกระรอกไม่กินผัก
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 13.42 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
271
ซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้ำ ใช้ทำความสะอาดน้ำในสระว่ายน้ำของโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 09.56 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
272
ซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้ำ ใช้ทำความสะอาดน้ำในสระว่ายน้ำของโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 09.55 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
273
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 15.01 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
274
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 15.00 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
275
จ้างเหมาทำอาหารว่าง+อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูชมรมศิษย์เก่า
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 13.04 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
276
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 11.53 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
277
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเล่านิทานเด็กปฐมวัย จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.57 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
278
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารสถานที่ สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.54 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
279
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารสถานที่ สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.53 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
280
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.25 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
281
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.24 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
282
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน TAEKWONDO และการแข่งขันว่ายน้ำ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 09.31 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
283
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.59 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
284
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.57 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
285
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.56 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
286
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง รางวัลการแข่งขันเทควันโด ลำพูน เทควันโดแชมป์เปี้ยนชีพ 2020 ประเภทยุวชน
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.15 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
287
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.06 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
288
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 08.52 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
289
จ้างเหมาทำป้ายโครงการแบล็คดรอป Mep Open House
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 10.45 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
290
จ้างเหมาทำป้ายโครงการแบล็คดรอป Mep Open House
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 10.45 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
291
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๐ รายการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 08.50 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
292
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๐ รายการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 08.50 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
293
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานธุรการกลุ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.55 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
294
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานธุรการกลุ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.54 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
295
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดทำเอกสาร งานพัสดุและงบประมาณ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.52 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
296
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดทำเอกสาร งานพัสดุและงบประมาณ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.51 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
297
จ้างเหมาซ่อมประตูบานเลื่อนห้องพักครู ป.6 และห้องซ้อมดนตรี
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 16.20 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
298
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 11.23 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
299
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 11.22 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
300
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 09.47 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
301
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 09.47 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
302
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 16.26 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
303
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 16.25 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
304
แนวทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 15.37 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
305
ซื้อกระดาษโรเนียว สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 11.47 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
306
ซื้อกระดาษโรเนียว สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 11.47 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
307
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานสำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักงานอำนวยการ และกลุ่มงานงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 11.40 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
308
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานสำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักงานอำนวยการ และกลุ่มงานงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 11.40 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
309
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 10.54 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
310
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมหลัก
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 08.56 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
311
ซื้อธง สก. และ ธงชาติ สำหรับพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.56 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
312
ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม Open House MEP จำนวน ๓๕ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.52 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
313
ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม Open House MEP จำนวน ๓๕ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.51 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
314
ซื้อหลอดไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.48 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
315
ซื้อหลอดไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.47 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
316
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.44 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
317
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.43 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
318
Anuban Lampang Open House 2020
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 07.44 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
319
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 16.38 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
320
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 16.38 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
321
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 08.15 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
322
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 08.15 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
323
OBEC LINE ประจำเดือนตุลาคม63
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 07.34 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
324
OBEC LINE ประจำเดือนกันยายน63
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 07.27 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
325
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ขอแสดงความยินดี
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 13.37 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
326
กฟผ.ได้มอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 13.25 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
327
รางวัลการแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี2563 ภาคเหนือ ครั้งที่ 4
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 14.27 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
328
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 11.33 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
329
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 11.32 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
330
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 10.58 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
331
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 10.57 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
332
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางรับรางวัล GLOBE THAILAND
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.57 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
333
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางรับรางวัล GLOBE THAILAND
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.56 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
334
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข.5248 ลำปาง
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.35 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
335
ซื้อวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.09 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
336
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.05 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
337
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.05 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
338
ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 17.40 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
339
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 10.18 น./อ่าน 356)
ข่าวประชาสัมพันธ์
340
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง การแข่งขันเทควันโด ลำพูน เทควันโดแชมป์เปี้ยนชีพ 2020
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 09.51 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
341
กิจกรรมถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ครูมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับนักเรียน
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 17.21 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
342
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 09.36 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
343
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 09.35 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
344
จ้างเหมาติดตั้งรางรินสังกะสีระหว่างอาคาร ๖๐ ปี กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.59 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
345
จ้างเหมาติดตั้งรางรินสังกะสีระหว่างอาคาร ๖๐ ปี กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.59 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
346
จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องกันลื่นหน้าอาคาร ป.๕ และทางขึ้นโรงอาหาร
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.33 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
347
จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องกันลื่นหน้าอาคาร ป.๕ และทางขึ้นโรงอาหาร
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.32 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
348
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง ซึ่งได้รับรางวัลการประกวด Virtual GLOBE Student Research Competition 2
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.12 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
349
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 11.58 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
350
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 11.17 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
351
จ้างเหมาทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน การตรวจบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.18 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
352
จ้างเหมาทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน การตรวจบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.17 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
353
จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.57 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
354
จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.56 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
355
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารคณะครูอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย(ภาคเหนือ)
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.03 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
356
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 08.32 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
357
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 07.55 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
358
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.50 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
359
จ้างเหมาติดตั้งจอรับภาพ เครื่องฉายห้องประชุมตึกมูลนิธิ ห้องประชุมเขลางค์รัตน์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.20 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
360
จ้างเหมาติดตั้งจอรับภาพ เครื่องฉายห้องประชุมตึกมูลนิธิ ห้องประชุมเขลางค์รัตน์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.19 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
361
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.05 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
362
การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับประถมศึกษา
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.02 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
363
ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์ราชการ นข.๕๒๔๘ ลำปาง เพื่อบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.38 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
364
ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์ราชการ นข.๕๒๔๘ ลำปาง เพื่อบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.38 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
365
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.35 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
366
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.34 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
367
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องประชุมตึกมูลนิธิ และห้องประชุมเขลางค์รัตน์ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.32 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
368
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องประชุมตึกมูลนิธิ และห้องประชุมเขลางค์รัตน์ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.31 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
369
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมงานคุรุมุทิตาทรงคุณค่า 13 บัวชมพู
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.15 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
370
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการค่ายรักการอ่าน ป.1 และโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 13.51 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
371
จ้างเหมาอาหารว่าง+อาหารกลางวันการตรวจบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ในโรงเรียน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 12.42 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
372
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านด้านบนหอประชุมและซ่อมรางผ้าม่านหอประชุมนรนันทชัยชวลิต พร้อมซักผ้าม่านหน้าต่างป
(วันที่ 30 กันยายน 2563 15.25 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
373
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านด้านบนหอประชุมและซ่อมรางผ้าม่านหอประชุมนรนันทชัยชวลิต พร้อมซักผ้าม่านหน้าต่างป
(วันที่ 30 กันยายน 2563 15.23 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
374
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดหน้าห้องทะเบียนวัดผล
(วันที่ 30 กันยายน 2563 11.29 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
375
ซื้อหนังสือนิทาน สำหรับจัดมุมหนังสือในห้องเรียนปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 17.01 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
376
ซื้อร่มสนาม สำหรับงานจราจร จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.59 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
377
ซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.56 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
378
ซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.55 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
379
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับใช้ในการผลิตสื่อปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.53 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
380
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับใช้ในการผลิตสื่อปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.52 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
381
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Smart kids จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.49 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
382
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Smart kids จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.49 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
383
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.46 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
384
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.45 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
385
ซื้อวัสดุยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ และวัสดุสำนักงานสำหรับห้องวิชาการ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.42 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
386
ซื้อวัสดุยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ และวัสดุสำนักงานสำหรับห้องวิชาการ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.40 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
387
ซื้อวัสดุบริหารจัดการปฐมวัย จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.35 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
388
ซื้อวัสดุบริหารจัดการปฐมวัย จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.34 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
389
ซื้อชั้นวางหนังสือ เพื่อใช้ในมุมรักการอ่านในห้องเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.28 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
390
ซื้อชั้นวางหนังสือ เพื่อใช้ในมุมรักการอ่านในห้องเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.27 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
391
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้องเรียน MEP จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.24 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
392
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้องเรียน MEP จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.23 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
393
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และไฟฟ้า สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.11 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
394
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และไฟฟ้า สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.11 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
395
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 29 กันยายน 2563 12.12 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
396
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 29 กันยายน 2563 12.11 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
397
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 29 กันยายน 2563 09.43 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
398
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 29 กันยายน 2563 09.42 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
399
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.21 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
400
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.13 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
401
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการแข่งขันดนตรีไทยในรายการต่างๆ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.09 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
402
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการแข่งขันดนตรีไทยในรายการต่างๆ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.07 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
403
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุม นรนันทชัยชวลิต
(วันที่ 24 กันยายน 2563 17.49 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
404
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุม นรนันทชัยชวลิต
(วันที่ 24 กันยายน 2563 17.48 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
405
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนางานบริหารทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 16.42 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
406
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนางานบริหารทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 16.41 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
407
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 16.37 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
408
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 16.36 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
409
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๕๘ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.14 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
410
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๕๘ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.09 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
411
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๓๘ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.05 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
412
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๓๘ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.05 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
413
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๒๑๕ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.01 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
414
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๒๑๕ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.00 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
415
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 24 กันยายน 2563 10.45 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
416
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 24 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
417
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 24 กันยายน 2563 10.23 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
418
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 24 กันยายน 2563 10.22 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
419
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ N.T.
(วันที่ 23 กันยายน 2563 16.35 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
420
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ N.T.
(วันที่ 23 กันยายน 2563 16.34 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
421
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการอ่านและเขียนคำ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.๓
(วันที่ 23 กันยายน 2563 15.51 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
422
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการอ่านและเขียนคำ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.๓
(วันที่ 23 กันยายน 2563 15.51 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
423
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล อาคารเรียน ป.๑ (แบบเหมา)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 12.25 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
424
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล อาคารเรียน ป.๑ (แบบเหมา)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 12.24 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
425
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล อาคารเรียน ป.๑ (แบบเหมา)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 12.24 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
426
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน MEP จำนวน ๓๗
(วันที่ 22 กันยายน 2563 16.44 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
427
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน MEP จำนวน ๓๗
(วันที่ 22 กันยายน 2563 16.43 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
428
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดสระว่ายน้ำ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 12.14 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
429
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดสระว่ายน้ำ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 12.13 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
430
ซื้อวัสดุปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำนวน ๑๖ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 08.54 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
431
ซื้อวัสดุปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำนวน ๑๖ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 08.54 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
432
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยกผลสัมฤทธิ์ทางทักษะภาษาไทย จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.38 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
433
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยกผลสัมฤทธิ์ทางทักษะภาษาไทย จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.38 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
434
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศูนย์ PEER จำนวน ๒๔ ร
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.35 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
435
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศูนย์ PEER จำนวน ๒๔ ร
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.34 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
436
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และห้องประชุม จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.31 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
437
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และห้องประชุม จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.30 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
438
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 21 กันยายน 2563 13.02 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
439
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 08.36 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
440
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 08.35 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
441
เครื่องแต่งกาย สำหรับนักเรียนใช้ในการแสดงในงานต่างๆ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 08.28 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
442
เครื่องแต่งกาย สำหรับนักเรียนใช้ในการแสดงในงานต่างๆ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 08.27 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
443
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมการเรียนการสอน Open approach
(วันที่ 18 กันยายน 2563 15.23 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
444
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 18 กันยายน 2563 14.27 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
445
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 18 กันยายน 2563 14.26 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
446
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 18 กันยายน 2563 08.40 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
447
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 18 กันยายน 2563 08.39 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
448
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 17.41 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
449
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 17.40 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
450
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง อาหารกลางวันประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 17.14 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
451
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง อาหารกลางวันประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 17.13 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
452
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 17 กันยายน 2563 16.46 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
453
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 17 กันยายน 2563 16.45 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
454
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (ก่อนบรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.49 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
455
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.23 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
456
ร่วมต้อนรับ ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกา
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.11 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
457
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๔
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.49 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
458
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๔
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.48 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
459
ซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.10 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
460
ซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.10 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
461
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการแข่งขันดนตรีไทยในรายการต่างๆ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.06 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
462
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการแข่งขันดนตรีไทยในรายการต่างๆ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.05 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
463
จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรอง สารกรองระบบน้ำดื่มโรงเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.24 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
464
จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรอง สารกรองระบบน้ำดื่มโรงเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.23 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
465
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ปีงบฯ 63
(วันที่ 14 กันยายน 2563 22.17 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
466
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตกแต่งห้องเรียนชั้น ป.6
(วันที่ 14 กันยายน 2563 16.29 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
467
ซื้อวัสดุขวดน้ำพลาสติกพร้อมฝา เพื่อใช้บริการน้ำดื่มให้กับบุคลากร จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 16.16 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
468
ซื้อวัสดุขวดน้ำพลาสติกพร้อมฝา เพื่อใช้บริการน้ำดื่มให้กับบุคลากร จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 16.10 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
469
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และทดสอบการปรุงอาหาร ในการคัดเลือกหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารฯ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 11.10 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
470
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 07.41 น./อ่าน 70)
471
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ป.3 ในการสอบ NTปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 18.51 น./อ่าน 332)
ข่าวประชาสัมพันธ์
472
ผลการสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบ2 ระดับประเทศ)
(วันที่ 01 เมษายน 2563 22.36 น./อ่าน 43)
473
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2563 13.26 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
474
ผลการจัดลำดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระ
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 10.38 น./อ่าน 505)
ข่าวประชาสัมพันธ์
475
ผลการจัดลำดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระ
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 15.01 น./อ่าน 34)
476
ผลการจัดลำดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระ
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 14.59 น./อ่าน 14)
477
นักเรียน ชั้น ป.6 สอบโอเน็ต ปี 2562 ได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 14.52 น./อ่าน 509)
ข่าวประชาสัมพันธ์