ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 835 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปูพื้นกระเบื้องอาค
(วันที่ 16 เมษายน 2564 13.07 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ซื้อพัดลมติดผนัง พัดลมโคจร เพื่อใช้งานในห้องเรียน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 12.17 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ซื้อพัดลมติดผนัง พัดลมโคจร เพื่อใช้งานในห้องเรียน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 12.16 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 10.16 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 10.12 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม เพื่อสนับสนุนครูและบุคลากรในการรับประเมินและนำเสนอผลงานเลื่อนวิทยฐ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 10.12 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม เพื่อสนับสนุนครูและบุคลากรในการรับประเมินและนำเสนอผลงานเลื่อนวิทยฐ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 10.11 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรม English Camp ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๔๑ รายการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 10.00 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรม English Camp ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๔๑ รายการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 09.59 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
จ้างเหมาทำป้ายติดกรงขยะ
(วันที่ 08 เมษายน 2564 15.54 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 08 เมษายน 2564 13.52 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 08 เมษายน 2564 13.52 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้น ป.๔
(วันที่ 08 เมษายน 2564 11.28 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้น ป.๔
(วันที่ 08 เมษายน 2564 11.27 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๕๙ รายการ
(วันที่ 08 เมษายน 2564 10.30 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๕๙ รายการ
(วันที่ 08 เมษายน 2564 10.30 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
ประกาศผลสอบห้องเรียนคุณภาพ คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ ชั้นป.2 – ป.6 รอบเพิ่มเติม
(วันที่ 07 เมษายน 2564 11.17 น./อ่าน 881)
ข่าวกิจกรรม
18
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมา
(วันที่ 07 เมษายน 2564 09.32 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมา
(วันที่ 07 เมษายน 2564 09.31 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ซื้อพัดลมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสายชั้นอนุบาล จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.39 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ซื้อพัดลมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสายชั้นอนุบาล จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.39 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
ซื้อเต้นท์สนาม เพื่อใช้เป็นที่หลบแดด หลบฝนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.37 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
ซื้อเต้นท์สนาม เพื่อใช้เป็นที่หลบแดด หลบฝนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.36 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.32 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.31 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
ซื้อชั้นวางรองเท้าเพื่อใช้ในห้องพยาบาล จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.28 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการทำเกียรติบัตร สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.27 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานวัดผล จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.24 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานวัดผล จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.23 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.20 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.19 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยอังกะลุง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.17 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยอังกะลุง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.16 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๒๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.13 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๒๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.12 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓๓๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.10 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓๓๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.09 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.06 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.05 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 14.55 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 14.54 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 14.50 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 14.45 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำ สายชั้น ป.๑
(วันที่ 05 เมษายน 2564 11.07 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำ สายชั้น ป.๑
(วันที่ 05 เมษายน 2564 11.07 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46
การจับฉลากนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 03 เมษายน 2564 20.46 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
จ้างเหมาทำช่อดอกไม้ติดเสื้อนักเรียนในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
(วันที่ 02 เมษายน 2564 07.48 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
48
จ้างเหมาทำช่อดอกไม้ติดเสื้อนักเรียนในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
(วันที่ 02 เมษายน 2564 07.48 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๒๓ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.39 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๒๓ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.38 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓๓๓ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.36 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓๓๓ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.36 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมา
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.33 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมา
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.32 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
ซื้อไมค์โครโฟนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และไมค์โครโฟนเพื่อใช้ในห้องประ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.28 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
ซื้อไมค์โครโฟนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และไมค์โครโฟนเพื่อใช้ในห้องประ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.27 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์ สายชั้นประถมศ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.25 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์ สายชั้นประถมศ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.24 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59
ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.22 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60
ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.21 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61
ซื้อSmart TV เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ห้อง LAB ๓ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.18 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62
ซื้อSmart TV เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ห้อง LAB ๓ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.17 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ห้องเรียนคุณ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.15 น./อ่าน 1059)
ข่าวกิจกรรม
64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๑๗ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.14 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๑๗ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.14 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓๒๖ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.11 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓๒๖ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.11 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓๐๙ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.08 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓๐๙ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.07 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๑๒ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.02 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๑๒ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.01 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
(วันที่ 01 เมษายน 2564 11.40 น./อ่าน 474)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปูพื้นกระเบื้องอาค
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 17.26 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 16.34 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 16.33 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76
จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัวงานธุรการ ห้องบริหารงานงบประมาณ
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 13.59 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๕-๙ เมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 16.51 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
78
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๕-๙ เมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 16.50 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน ประจำเดือน มีนาคม 2564
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 15.31 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
80
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2564
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 15.30 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรีย
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 11.47 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
82
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรีย
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 11.46 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
83
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องเรียน
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 15.56 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
84
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องเรียน
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 15.54 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85
จ้างเหมาทำบอร์ดโครงสร้างงานบริหารทั่วไป
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 14.48 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
86
จ้างเหมาทำบอร์ดโครงสร้างงานบริหารทั่วไป
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 14.47 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
87
จ้างเหมาทำป้าย Mep English Camp สายชั้น ป.๑ ถึง สายชั้น ป.๖
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 13.59 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
88
จ้างเหมาทำป้าย Mep English Camp สายชั้น ป.๑ ถึง สายชั้น ป.๖
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 13.59 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
89
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 16.25 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 16.08 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
91
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มติดตามการตรวจสอบภายในจาก สพป. ลำปางเขต 1
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 11.34 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
92
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 10.51 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
93
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดกิจกรรม MEP English Camp ป.๑-ป.๖ จำนวน ๖๔ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.38 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
94
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดกิจกรรม MEP English Camp ป.๑-ป.๖ จำนวน ๖๔ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.37 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
95
ซื้อสบู่เหลวเจลแอลกอฮอลล์ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรค จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.35 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
96
ซื้อสบู่เหลวเจลแอลกอฮอลล์ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรค จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.34 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
97
ซื้อดอกไม้พลาสติก เพื่อใช้ตกแต่งหอประชุมให้สวยงามและพร้อมใช้งาน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.33 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
98
ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.30 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
99
ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.29 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
100
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้พิมพ์แบบทดสอบและถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.27 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้พิมพ์แบบทดสอบและถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.26 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
102
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.24 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.24 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
104
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดกิจกรรม English Camp สายชั้นอนุบาล ๒ – อนุบาล ๓ ห้องเรียน MEP จำนวน ๔
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.02 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105
หมึกปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียน ป.๕/Math จำนวน ๑ รายกา
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.00 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
106
วัสดุเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมาตรฐานการศึกษา จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 08.58 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
107
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในบริษัทสร้างการดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 08.57 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
108
ซื้อไมค์สาย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียน ป.๖/๒ และ ห้องเรียน ป.๖/Sci ๒ จำนวน
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 08.53 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
109
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 16.29 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
110
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 16.29 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
111
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.31 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
112
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.31 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
113
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 12.08 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
114
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 12.07 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
115
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่่มนักเรียนกิจกรรมค่ายคนดีสู่สังคม นักเรียนสายชั้น ป.๔
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 10.33 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
116
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่่มนักเรียนกิจกรรมค่ายคนดีสู่สังคม นักเรียนสายชั้น ป.๔
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 10.33 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
117
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้น ป.๕
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 14.30 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
118
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้น ป.๕
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 14.29 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
119
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ Green School Camp
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 13.21 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ Green School Camp
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 13.21 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
121
วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (คัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียน Smart Sci ป.๑) จำนวน
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 12.59 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
122
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปูพื้นกระเบื้อ
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 13.22 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
123
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปูพื้นกระเบื
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 13.00 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
124
ซื้อปกไหมใส่วุฒิบัตร เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ กิจกรรมบัณฑิตน้อยอนุบาล
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.21 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
125
ซื้อปกไหมใส่วุฒิบัตร เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ กิจกรรมบัณฑิตน้อยอนุบาล
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.21 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
126
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาล ๓ จำนวน ๒๓๗ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.18 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
127
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาล ๓ จำนวน ๒๓๗ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.18 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
128
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาล ๒ จำนวน ๒๐๑ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.15 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
129
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาล ๒ จำนวน ๒๐๑ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.15 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาล ๑ จำนวน ๒๕๒ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.00 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
131
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาล ๑ จำนวน ๒๕๒ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.59 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
132
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) ช่วงที่นักเรียน เรียนออนไลน์และใช้สอนออ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.57 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
133
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) ช่วงที่นักเรียน เรียนออนไลน์และใช้สอนออ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.56 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
134
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.54 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
135
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.53 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
136
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในห้องบริหารงานบุคคล จำนวน ๑๘ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.50 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
137
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในห้องบริหารงานบุคคล จำนวน ๑๘ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.49 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
138
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน จำนวน ๔๑ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.47 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
139
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน จำนวน ๔๑ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.46 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
140
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 15.57 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
141
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 15.56 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
142
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบริษัทสร้างการดี
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 15.29 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
143
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มนักเรียนค่าย Mep English Camp สายชั้น ป.๑ ถึง สายชั้น ป.๖
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 15.08 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
144
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มนักเรียนค่าย Mep English Camp สายชั้น ป.๑ ถึง สายชั้น ป.๖
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 15.08 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้น ป.๓
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 13.55 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
146
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้น ป.๓
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 13.55 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
147
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 16.34 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
148
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 16.33 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
149
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง พร้อมยาแนวห้องเรียนตึกคอมพิวเตอร์ และห้องศูนย์คณิตศาสตร์
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 16.11 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
150
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง พร้อมยาแนวห้องเรียนตึกคอมพิวเตอร์ และห้องศูนย์คณิตศาสตร์
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 16.11 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
151
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปูพื้นกระเบื้องอาค
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 15.24 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
152
จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกห้องเรียน ห้องพยาบาล กระจกบอร์ดหน้าหอประชุมนรนันทชัยชวลิต
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 10.28 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
153
ซื้อชุดทดสอบออนไลน์วัดความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 13.11 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
154
ซื้อชุดทดสอบออนไลน์วัดความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 13.10 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
155
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นข ๕๙๑๖ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 13.10 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
156
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นข ๕๙๑๖ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 13.10 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
157
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ปูกระเบื้อง ล้างหน้า ล้างมือ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 09.58 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
158
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ปูกระเบื้อง ล้างหน้า ล้างมือ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 09.57 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
159
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ ห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์และห้องเรี
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 18.13 น./อ่าน 1738)
ข่าวกิจกรรม
160
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 16.12 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
161
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 16.11 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
162
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 15.49 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
163
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 15.48 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
164
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 13.57 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
165
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 13.56 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
166
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประกาศเลื่อนกำหนดการจับฉลากระดับชั้นอนุบาล 1 ห้องเรียนปกติ
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 16.56 น./อ่าน 283)
ข่าวประชาสัมพันธ์
167
จ้างเหมาอาหารว่าง และอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มประชุม สพฐ.ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน Active Learn
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 15.09 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
168
จ้างเหมาอาหารว่าง และอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มรับการประเมินติดตามจาก ศน. สพป.ลำปาง เขต 1
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 13.28 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
169
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 13.00 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
170
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 12.59 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
171
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 10.39 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
172
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 10.38 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
173
ซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้น เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียน ป.๕/Math๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 10.36 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
174
ซื้อตู้เหล็ก เพื่อใช้เก็บผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งงานในโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 10.31 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
175
ซื้อตู้เหล็ก เพื่อใช้เก็บผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งงานในโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 10.31 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
176
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.24 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
177
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.23 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
178
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเดินทางไกลชองลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.20 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
179
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเดินทางไกลชองลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.19 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
180
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้กิจกรรมการแข่งขันสอบยอดปัญญาวิชาการภาคเหนือ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.13 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
181
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้กิจกรรมการแข่งขันสอบยอดปัญญาวิชาการภาคเหนือ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.13 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
182
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ทำกิจกรรมโครงการปฐมวัยตามแผนปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมาตรฐานก
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.09 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
183
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมค่าย Green School Camp จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.06 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
184
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมค่าย Green School Camp จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.05 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
185
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ส่งเข้าประกวด GLOBE SRC จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.01 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
186
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ส่งเข้าประกวด GLOBE SRC จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.01 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
187
ผลการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์และห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 18.05 น./อ่าน 3684)
ข่าวกิจกรรม
188
จ้างเหมาทำตรายางงานธุรการและงานวัดผล
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 16.05 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
189
จ้างเหมาทำตรายางงานธุรการและงานวัดผล
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 16.04 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
190
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายจามเทวี
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 14.25 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
191
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 14.18 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
192
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 13.15 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
193
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 13.15 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
194
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 13.59 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
195
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 13.58 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
196
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 13.31 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
197
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 13.27 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
198
จ้างเหมาอาหารว่างค่าย Green school camp
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 09.07 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
199
จ้างเหมาอาหารว่างค่าย Green school camp
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 09.06 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
200
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 15.50 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
201
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 15.49 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
202
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มแพทย์มาให้บริการฉีดวัคซีนนักเรียน
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 15.11 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
203
ซื้อชุดนักกีฬา เพื่อใช้ในกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 14.24 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
204
ซื้อชุดนักกีฬา เพื่อใช้ในกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 14.23 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
205
จ้างเหมาอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 10.34 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
206
จ้างเหมาอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 10.34 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
207
ซื้อไมค์สาย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.46 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
208
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อใช้กับรถยนต์ราชการ ทะเบียน บง ๕๙๓๙ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.43 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
209
ซื้อวัสดุโครงการน้ำดื่มสะอาด เพื่อใช้พัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.38 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
210
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.33 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
211
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.33 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
212
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บูรณาการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางกา
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.30 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
213
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บูรณาการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางกา
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.30 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
214
จ้างเหมาจัดทำฐานการเรียนรู้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิค ระหว่างวันที่
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 14.56 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
215
จ้างเหมาจัดทำฐานการเรียนรู้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิค ระหว่างวันที่
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 14.56 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
216
จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิค ระหว่างวั
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 08.57 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
217
จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิค ระหว่างวั
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 08.56 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
218
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 08.18 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
219
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบริษัทสร้างการดี
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 14.57 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
220
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 15.02 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
221
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 15.01 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
222
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 14.08 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
223
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 14.07 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
224
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในกิจกรรมนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (โครงการบริษัทสร้างการดี) จำ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 14.04 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
225
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 11.58 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
226
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 11.36 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
227
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 10.27 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
228
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 10.27 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
229
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๕ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 09.51 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
230
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๕ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 09.50 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
231
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๒๑ รายการ
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.35 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
232
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๒๑ รายการ
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.34 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
233
ซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อตกแต่งอาคารสถานที่ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.32 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
234
ซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อตกแต่งอาคารสถานที่ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.31 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
235
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มนักเรียนกิจกรรมลูกเสือ ป.๒
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 08.32 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
236
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มนักเรียนกิจกรรมลูกเสือ ป.๒
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 08.31 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
237
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาดนักเรียนชั้น ป.๑
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 14.44 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
238
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาดนักเรียนชั้น ป.๑
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 14.43 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
239
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียน MEP จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 13.48 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
240
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียน MEP จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 13.47 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
241
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมคณิตศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 13.33 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
242
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารงานยุวกาชาด จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 13.28 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
243
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารงานยุวกาชาด จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 13.27 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
244
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายประชาธิปไตย จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16.10 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
245
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16.07 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
246
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16.06 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
247
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16.03 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
248
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16.03 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
249
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง เพื่อใช้ทำตะแกรงสำหรับคัดแยกขยะ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16.00 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
250
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง เพื่อใช้ทำตะแกรงสำหรับคัดแยกขยะ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 15.59 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
251
ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 15.55 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
252
ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 15.41 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
253
จ้างเหมาทำป้ายสระว่ายน้ำ สติ๊กเกอร์ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 15.05 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
254
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 14.57 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
255
จ้างเหมาอาหารว่าง และอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มรับการประเมินจาก สพป.ลำปาง เขต 1
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 14.25 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
256
จ้างเหมาทำระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.53 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
257
จ้างเหมาทำระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.52 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
258
จ้างเหมาทำสื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.21 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
259
จ้างเหมาทำสื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.14 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
260
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 08.39 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
261
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 08.39 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
262
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์และห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ ชั้นประถม
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 18.09 น./อ่าน 1414)
ข่าวกิจกรรม
263
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์และห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศ
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 17.56 น./อ่าน 374)
ข่าวประชาสัมพันธ์
264
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 11.12 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
265
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 11.04 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
266
จ้างเหมาทำผ้าม่านบังแดด ประจำห้องเรียน ชั้น ป.๓/Math ๑
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.52 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
267
จ้างเหมาทำผ้าม่านบังแดด ประจำห้องเรียน ชั้น ป.๓/Math ๑
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.52 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
268
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.01 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
269
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.01 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
270
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้วัดอุณหภูมินักเรียน เนื่องจากโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09.01 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
271
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้วัดอุณหภูมินักเรียน เนื่องจากโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09.01 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
272
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓๐ รายการ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 08.59 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
273
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓๐ รายการ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 08.55 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
274
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องศูนย์สาระคณิตศาสตร์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 08.54 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
275
ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 08.53 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
276
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลักโรงเรียน
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16.13 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
277
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลักโรงเรียน
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16.13 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
278
จ้างเหมาทำระบบรองรับการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 16.28 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
279
จ้างเหมาทำระบบรองรับการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 16.28 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
280
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.47 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
281
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.46 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
282
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 11.09 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
283
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 11.08 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
284
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในสำนักงาน สายชั้นแต่ละสายชั้น และกลุ่มสาระต่างๆ จำนวน ๒๑ รา
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 07.33 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
285
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในสำนักงาน สายชั้นแต่ละสายชั้น และกลุ่มสาระต่างๆ จำนวน ๒๑ รา
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 07.32 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
286
จ้างเหมากำจัดปลวกห้องต่าง ๆ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 16.13 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
287
จ้างเหมากำจัดปลวกห้องต่าง ๆ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 16.13 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
288
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 15.44 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
289
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 15.44 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
290
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 15.03 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
291
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 15.02 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
292
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันนักเรียนติวแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนประจำจังหว
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 14.38 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
293
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันนักเรียนติวแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนประจำจังหว
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 14.38 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
294
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มนักเรียน เช้า-บ่าย กิจกรรมค่ายประชาธิปไตย
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 14.13 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
295
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มนักเรียน เช้า-บ่าย กิจกรรมค่ายประชาธิปไตย
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 14.13 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
296
จ้างเหมาทำป้ายโครงการค่ายประชาธิปไตย
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 12.35 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
297
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 12.29 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
298
จ้างเหมาทำป้ายการคัดแยกขยะ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 12.13 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
299
จ้างทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 09.35 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
300
จ้างทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 09.34 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
301
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 09.12 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
302
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 09.12 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
303
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 11.26 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
304
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 11.09 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
305
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 10.24 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
306
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 10.24 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
307
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันบริการตรวจทันตกรรมนักเรียน
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 09.20 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
308
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันบริการตรวจทันตกรรมนักเรียน
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 09.15 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
309
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดบอร์ดความรู้กิจกรรมวันตรุษจีน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.13 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
310
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดค่ายประชาธิปไตยและเดินรณรงค์ด้านประชาธิปไตยกับชุมชน สายชั้นประถมศึก
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.10 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
311
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดค่ายประชาธิปไตยและเดินรณรงค์ด้านประชาธิปไตยกับชุมชน สายชั้นประถมศึก
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.10 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
312
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมหนูน้อยทำความดี กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมาตร
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.07 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
313
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมหนูน้อยทำความดี กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมาตร
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.06 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
314
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.02 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
315
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.01 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
316
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมา
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 10.26 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
317
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 11.02 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
318
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 11.01 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
319
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้จัดตกแต่งบอร์ดรณรงค์ฝุ่น P.M ๒.๕ ของแต่ละสายชั้น จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 10.58 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
320
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้จัดตกแต่งบอร์ดรณรงค์ฝุ่น P.M ๒.๕ ของแต่ละสายชั้น จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 10.53 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
321
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 10.52 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
322
ซื้อลำโพง แอมป์ขยายเสียง เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนอนุบาล ๑/๔ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 10.52 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
323
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มสำหรับประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.53 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
324
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.22 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
325
ซื้อจอ Smart TV LED TCL รุ่น ๕๕ P๘ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 12.05 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
326
ซื้อจอ Smart TV LED TCL รุ่น ๕๕ P๘ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 12.04 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
327
ซื้อถังขยะสีแยกประเภท เพื่อใช้ส่งเสริมให้เด็กอนุบาลคัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกวิธี จำนวน ๔ รายกา
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 12.02 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
328
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 09.38 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
329
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 09.37 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
330
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั
(วันที่ 29 มกราคม 2564 17.32 น./อ่าน 6571)
ข่าวกิจกรรม
331
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 27 มกราคม 2564 16.38 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
332
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 27 มกราคม 2564 16.38 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
333
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการของโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 27 มกราคม 2564 15.51 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
334
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการของโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 27 มกราคม 2564 15.45 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
335
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์ภาษาจีนและการสื่อสารภาษาจีน จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 27 มกราคม 2564 15.44 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
336
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์ภาษาจีนและการสื่อสารภาษาจีน จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 27 มกราคม 2564 15.44 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
337
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการห้องบุคคล และธุรการโรงเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 25 มกราคม 2564 11.08 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
338
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ กอท. ใช้ฝึกสอนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๓
(วันที่ 25 มกราคม 2564 11.08 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
339
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ กอท. ใช้ฝึกสอนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๓
(วันที่ 25 มกราคม 2564 11.07 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
340
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้สำหรับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนว
(วันที่ 25 มกราคม 2564 09.43 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
341
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้สำหรับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนว
(วันที่ 25 มกราคม 2564 09.43 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
342
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาการเรียนการสอน ใช้ฝึกสอนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระ กอท. จำนวน ๙
(วันที่ 25 มกราคม 2564 09.40 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
343
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาการเรียนการสอน ใช้ฝึกสอนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระ กอท. จำนวน ๙
(วันที่ 25 มกราคม 2564 09.40 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
344
ซื้อกระดาษไข พร้อมหมึกพิมพ์สำเนา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 25 มกราคม 2564 09.37 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
345
ซื้อกระดาษไข พร้อมหมึกพิมพ์สำเนา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 25 มกราคม 2564 09.36 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
346
การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 25 มกราคม 2564 07.43 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
347
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา จำนวน ๙๖ รายการ
(วันที่ 20 มกราคม 2564 15.55 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
348
ซื้อวัสดุงานซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓๙ รายการ
(วันที่ 20 มกราคม 2564 11.26 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
349
ซื้อวัสดุงานซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓๙ รายการ
(วันที่ 20 มกราคม 2564 11.25 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
350
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 20 มกราคม 2564 11.06 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
351
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 20 มกราคม 2564 11.05 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
352
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 20 มกราคม 2564 10.35 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
353
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 20 มกราคม 2564 10.31 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
354
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 19 มกราคม 2564 13.24 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
355
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 19 มกราคม 2564 13.23 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
356
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รา
(วันที่ 19 มกราคม 2564 11.18 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
357
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รา
(วันที่ 19 มกราคม 2564 11.18 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
358
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลว พร้อมที่กดสบู่เหลว เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค
(วันที่ 19 มกราคม 2564 11.14 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
359
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลว พร้อมที่กดสบู่เหลว เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค
(วันที่ 19 มกราคม 2564 11.13 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
360
จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกไฟฟ้ารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5916 ลำปาง
(วันที่ 19 มกราคม 2564 09.25 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
361
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 15 มกราคม 2564 15.01 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
362
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 15 มกราคม 2564 15.00 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
363
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดระบบสารสนเทศของสายชั้น (ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT)
(วันที่ 15 มกราคม 2564 14.49 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
364
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดระบบสารสนเทศของสายชั้น (ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT)
(วันที่ 15 มกราคม 2564 14.49 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
365
จ้างเหมาทำกันสาดหลังคาที่ล้างจาน ตู้เก็บของชั้น อ.๒/๒
(วันที่ 15 มกราคม 2564 12.51 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
366
จ้างเหมาทำกันสาดหลังคาที่ล้างจาน ตู้เก็บของชั้น อ.๒/๒
(วันที่ 15 มกราคม 2564 12.50 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
367
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 15 มกราคม 2564 11.44 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
368
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 15 มกราคม 2564 11.44 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
369
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.39 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
370
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.31 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
371
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.18 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
372
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.17 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
373
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.14 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
374
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.14 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
375
ซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายกา
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.11 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
376
ซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายกา
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.10 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
377
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
(วันที่ 13 มกราคม 2564 14.47 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
378
การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 13 มกราคม 2564 14.09 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
379
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 13 มกราคม 2564 11.57 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
380
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 13 มกราคม 2564 11.56 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
381
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลใต้อาคาร
(วันที่ 13 มกราคม 2564 08.34 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
382
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 12 มกราคม 2564 14.30 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
383
ซื้อปุ๋ยใส่ต้นไม้ เพื่อใส่ต้นไม้ต้นดอกไม้บริเวณหน้าเสาธง จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.13 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
384
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในห้องพยาบาล จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.13 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
385
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.06 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
386
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.05 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
387
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ทำโครงงาน เข้าร่วมแข่งขันงาน MEP OPEN HOUSE ภาคเหนือ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.03 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
388
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ทำโครงงาน เข้าร่วมแข่งขันงาน MEP OPEN HOUSE ภาคเหนือ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.03 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
389
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในห้องบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.01 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
390
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในห้องบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.00 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
391
ซื้อถังขยะโครงการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.57 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
392
ซื้อถังขยะโครงการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.56 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
393
จ้างเหมาทำผ้าม่าน หน้าต่าง ห้องป.๓/๑ และห้อง ป.๓/๕
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.32 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
394
จ้างเหมาทำผ้าม่าน หน้าต่าง ห้องป.๓/๑ และห้อง ป.๓/๕
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.32 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
395
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมบริหารจัดการขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 12 มกราคม 2564 09.42 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
396
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 12 มกราคม 2564 09.31 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
397
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 11 มกราคม 2564 11.13 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
398
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 11 มกราคม 2564 11.13 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
399
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 07 มกราคม 2564 12.27 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
400
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 07 มกราคม 2564 12.26 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
401
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 07 มกราคม 2564 10.28 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
402
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 07 มกราคม 2564 10.28 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
403
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนเสาโดมสระว่ายน้ำ
(วันที่ 07 มกราคม 2564 09.01 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
404
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนเสาโดมสระว่ายน้ำ
(วันที่ 07 มกราคม 2564 09.00 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
405
ซื้อถ่านไฟฉาย เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 06 มกราคม 2564 16.32 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
406
ซื้อถ่านไฟฉาย เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 06 มกราคม 2564 16.31 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
407
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องน้ำและบริเวณโรงเรียน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 06 มกราคม 2564 16.31 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
408
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องน้ำและบริเวณโรงเรียน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 06 มกราคม 2564 16.30 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
409
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖4
(วันที่ 06 มกราคม 2564 14.04 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
410
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖4
(วันที่ 06 มกราคม 2564 13.55 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
411
จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัว “ลายเซ็นต์ผู้อำนวยการ”
(วันที่ 06 มกราคม 2564 13.39 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
412
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและเพดานห้อง ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๕/mep๒ และ ป.๔/mep๑
(วันที่ 06 มกราคม 2564 08.11 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
413
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและเพดานห้อง ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๕/mep๒ และ ป.๔/mep๑
(วันที่ 06 มกราคม 2564 08.11 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
414
ซื้อขนมของรางวัลนักเรียน เพื่อจัดงานคริสต์มาส จำนวน ๒๓ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.26 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
415
ซื้อขนมของรางวัลนักเรียน เพื่อจัดงานคริสต์มาส จำนวน ๒๓ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.26 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
416
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.24 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
417
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.23 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
418
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.20 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
419
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.20 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
420
จ้างเหมาปรับปรุงระบบรางไฟฟ้าห้อง GSP
(วันที่ 05 มกราคม 2564 15.22 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
421
จ้างเหมาปรับปรุงระบบรางไฟฟ้าห้อง GSP
(วันที่ 05 มกราคม 2564 15.22 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
422
จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนังสือพิมพ์เอกราช
(วันที่ 05 มกราคม 2564 10.50 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
423
จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนังสือพิมพ์เอกราช
(วันที่ 05 มกราคม 2564 10.50 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
424
จ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นห้อง GSP
(วันที่ 04 มกราคม 2564 15.07 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
425
จ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นห้อง GSP
(วันที่ 04 มกราคม 2564 15.06 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
426
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้วัดอุณหภูมินักเรียน เนื่องจากโรคโควิด ๑๙ ระบาด ระลอก ๒ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.06 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
427
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้วัดอุณหภูมินักเรียน เนื่องจากโรคโควิด ๑๙ ระบาด ระลอก ๒ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.05 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
428
ซื้อชุดไมค์โครโฟนพร้อมลำโพง เครื่องช่วยสอน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.03 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
429
ซื้อวัสดุปรับปรุงระบบควบคุมเสียงตามสาย จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.00 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
430
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 04 มกราคม 2564 10.59 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
431
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มรับการนิเทศติดตามจาก สพป.ลำปาง เขต 1
(วันที่ 04 มกราคม 2564 10.38 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
432
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน โควิด-19
(วันที่ 04 มกราคม 2564 09.23 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
433
จ้างเหมาทำป้ายชื่อห้องเรียนและโครงสร้างงานงบประมาณ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 09.03 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
434
ซื้อขวดน้ำพลาสติกพร้อมฝา เพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มใช้ในกิจกรรมในโรงเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.24 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
435
ซื้อขวดน้ำพลาสติกพร้อมฝา เพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มใช้ในกิจกรรมในโรงเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.24 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
436
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.21 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
437
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.21 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
438
ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.07 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
439
ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.06 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
440
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เรื่อง การหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 03 มกราคม 2564 17.13 น./อ่าน 20)
441
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(วันที่ 01 มกราคม 2564 14.13 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
442
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 09.49 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
443
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 09.49 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
444
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สายชั้น ป.๑
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 14.47 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
445
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สายชั้น ป.๑
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 14.46 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
446
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.55 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
447
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.52 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
448
จ้างเหมาทำชุดเบรครับแขกเคลือบมุกวาดลายเส้นทองโลโก้โรงเรียน
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 08.22 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
449
จ้างเหมาทำชุดเบรครับแขกเคลือบมุกวาดลายเส้นทองโลโก้โรงเรียน
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 08.22 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
450
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๐๒๐ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.25 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
451
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๐๒๐ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.24 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
452
จ้างเหมาตกแต่งเวทีกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๐๒๐
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.41 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
453
จ้างเหมาตกแต่งเวทีกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๐๒๐
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.40 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
454
ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ วิชาเอกภา
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.04 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
455
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.01 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
456
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.01 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
457
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 09.32 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
458
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 09.22 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
459
ซื้อพัดลมโคจร เพื่อใช้ในห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 14.58 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
460
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมโครงเหล็กปิดกั้นอาคารเชื่อมตึก ๖๐ ปี และอาคาร ๘๐ ปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 13.03 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
461
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมโครงเหล็กปิดกั้นอาคารเชื่อมตึก ๖๐ ปี และอาคาร ๘๐ ปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 13.02 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
462
จ้างเหมาทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 09.15 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
463
จ้างเหมาทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 09.15 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
464
ซื้อโทรทัศน์สี LED ๔๓ นิ้ว ใช้เป็นจอสำหรับดูกล้องวงจรปิดห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 08.07 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
465
ซื้อโทรทัศน์สี LED ๔๓ นิ้ว ใช้เป็นจอสำหรับดูกล้องวงจรปิดห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 08.06 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
466
จ้างจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.35 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
467
จ้างจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.34 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
468
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.18 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
469
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.17 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
470
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและแบล็คดอร์ปงาน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 09.32 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
471
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำงานการเงินพัสดุ และจัดเก็บเอกสารการเงินพัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.35 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
472
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำงานการเงินพัสดุ และจัดเก็บเอกสารการเงินพัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.34 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
473
ซื้อธง ภปร. รัชกาลที่ ๙ สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.33 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
474
ซื้อสบู่ก้อน สำหรับให้เด็กนักเรียนล้างมือ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.31 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
475
ซื้อโทรทัศน์สี LED ๓๒ นิ้ว ใช้เป็นจอสำหรับดูกล้องวงจรปิดห้องบริหารทั่วไป จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.28 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
476
ซื้อโทรทัศน์สี LED ๓๒ นิ้ว ใช้เป็นจอสำหรับดูกล้องวงจรปิดห้องบริหารทั่วไป จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.27 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
477
จ้างเหมาสร้างรั้วรอบสระว่ายน้ำ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 15.44 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
478
จ้างเหมาสร้างรั้วรอบสระว่ายน้ำ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 15.44 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
479
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.51 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
480
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.50 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
481
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
482
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
483
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.37 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
484
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.37 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
485
ซื้อวัสดุและของใช้ประจำวันสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑- ๓ จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.35 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
486
ซื้อวัสดุและของใช้ประจำวันสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑- ๓ จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.34 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
487
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.26 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
488
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.25 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
489
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 17.09 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
490
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 17.02 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
491
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 10.38 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
492
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 10.36 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
493
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พัฒนางานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 08.07 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
494
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พัฒนางานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 08.06 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
495
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 13.49 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
496
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 13.48 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
497
จ้างเหมาติดตั้งถังเก็บน้ำใหม่ พร้อมรื้อถอนของเดิม อาคารอนุบาล
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 12.23 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
498
จ้างเหมาติดตั้งถังเก็บน้ำใหม่ พร้อมรื้อถอนของเดิม อาคารอนุบาล
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 12.22 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
499
จ้างเหมาซ่อมกล้องถ่ายรูป Canon 800D
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 08.53 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
500
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 08.35 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
501
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องภาษาไทย
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 16.20 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
502
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 15.59 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
503
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 15.56 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
504
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 15.34 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
505
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 15.33 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
506
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล อาคาร ๖๐ ปี และอาคาร ๘๐ ปี
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 12.18 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
507
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล อาคาร ๖๐ ปี และอาคาร ๘๐ ปี
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 12.18 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
508
จ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวด ทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างใหม่ อาคารอนุบาล
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 11.18 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
509
จ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวด ทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างใหม่ อาคารอนุบาล
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 11.17 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
510
ซื้อเวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพนักเรียนที่มาใช้บริการห้องพยาบาล จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 08.19 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
511
ซื้อเวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพนักเรียนที่มาใช้บริการห้องพยาบาล จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 08.19 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
512
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 13.28 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
513
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 13.28 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
514
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 11.21 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
515
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 11.17 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
516
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 09.43 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
517
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 09.43 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
518
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 07.39 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
519
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 07.38 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
520
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 07 ธันวาคม 2563 10.49 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
521
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และไฟจราจรประตูด้านข้างโรงเรียน เพื่อบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.17 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
522
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และไฟจราจรประตูด้านข้างโรงเรียน เพื่อบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.17 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
523
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครู เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.13 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
524
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครู เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.13 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
525
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.10 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
526
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.09 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
527
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานอำนวยการ เพื่อใช้ในงานธุรการสำนักงานกลุ่มอำนวยการ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.05 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
528
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานอำนวยการ เพื่อใช้ในงานธุรการสำนักงานกลุ่มอำนวยการ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.04 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
529
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
530
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
531
กิจกรรมโฮมรูม สายชั้น ป.6
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 13.06 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
532
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 รับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2563 – 4 มกร
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 13.03 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
533
กิจกรรมโฮมรูม สายชั้น ป.1
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 12.59 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
534
กิจกรรมโฮมรูม สายชั้น ป.2
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 12.56 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
535
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 12.01 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
536
การทดสอบเสริมปัญญา ปีการศึกษา 2563 รางวัล อันดับ 1 ของจังหวัด
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 11.05 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
537
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 2020
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 11.03 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
538
ปฐมนิเทศครูใหม่ที่ย้ายมาและครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.50 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
539
เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาไทยออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.47 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
540
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 15.20 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
541
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 15.19 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
542
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 14.59 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
543
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 14.58 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
544
ปฐมนิเทศครูใหม่ที่ย้ายมาและครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 08.59 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
545
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อร
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 07.46 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
546
OBEC LINE ประจำเดือนธันวาคม63
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 07.43 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
547
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้จัดงานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขม
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 07.31 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
548
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้จัดงานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขม
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 07.19 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
549
ซื้อวัสดุการศึกษา หมึกพิมพ์สำเนา กระดาษไข เพื่อใช้ในการทำข้อสอบและเอกสารของโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2563 12.21 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
550
ซื้อวัสดุการศึกษา หมึกพิมพ์สำเนา กระดาษไข เพื่อใช้ในการทำข้อสอบและเอกสารของโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2563 12.21 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
551
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2563 12.12 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
552
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2563 11.51 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
553
28 พฤศจิกายน 2563 งานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขมูล และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษา ทอดถวาย ณ โรง
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 12.48 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
554
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 งานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 19.12 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
555
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 งานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 19.06 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
556
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 งานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 18.11 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
557
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 งานปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขมูล และทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลา
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 18.05 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
558
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 16.01 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
559
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 16.00 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
560
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 15.41 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 15.41 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
562
จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิกพร้อมเสา
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 09.52 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
563
จ้างเหมาเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์ นข. 5916 ลำปาง
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 09.17 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
564
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเข้ากรรมยถาสันถติกังคธุดงค์(เข้ารุกขมูล)และทอดผ้าป่าการกุศล
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 18.38 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 08.57 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 08.56 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 08.53 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
568
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 08.52 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
569
ยินดีต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 08.58 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
570
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 08.54 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
571
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 08.53 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
572
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกระจกห้อง ป.5 / Sci 2 และประตูบานเลื่อนห้องพยาบาล
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 08.09 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
573
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 15.32 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
574
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและคุณครูนิภาพรรณ ต่อสติ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 11.39 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
575
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่งรายการแข่งขันว่ายน้ำ RAMIL – เทศบาลเมืองชุมแสง สปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 2
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 11.34 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
576
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.16 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
577
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.15 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
578
ซื้อกระดาษโรเนียว สำหรับใช้ในการโรเนียวข้อสอบและดิจิตอลเอกสารของโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.14 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
579
ซื้อกระดาษโรเนียว สำหรับใช้ในการโรเนียวข้อสอบและดิจิตอลเอกสารของโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.13 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
580
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในห้องเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.10 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
581
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในห้องเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.09 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
582
จ้างเหมาทำอาหารว่าง + อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการมูลนิธิเพื่อ ก.ศ.เขลางค์รัตน์อนุสรณ์
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 09.55 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
583
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 09.15 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
584
ซื้อลำโพงเครื่องช่วยสอนไมโครโฟนสำหรับใช้ในห้องเรียน ป.๒/๓ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 07.40 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
585
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณโรงเรียน จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 07.37 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
586
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณโรงเรียน จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 07.37 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
587
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2563
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 15.51 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
588
จ้างเหมาทำป้ายต้นไม้พูดได้
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 14.24 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
589
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 13.21 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
590
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดทั้งโรงเรียน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 11.35 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
591
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดทั้งโรงเรียน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 11.35 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
592
รับมอบเงินสมทบทุนสร้างห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 10.36 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
593
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 15.08 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
594
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 15.07 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
595
กิจกรรมโฮมรูม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 12.20 น./อ่าน 197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
596
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง ในรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2020
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 12.11 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
597
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ครั้งที่ 2/2563
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 17.45 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
598
ยินดีต้อนรับคุณครูอาทิตยา ตั้งเสรีกุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลาง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 17.42 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
599
แสดงความยินดีกับรองผอ.ภูชิชย์ ทาวงศ์มาในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 13.17 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
600
แสดงความยินดีกับผอ.สุทิน คงสนุ่น ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 13.15 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
601
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 12.59 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
602
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 12.58 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
603
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 12.29 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
604
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 12.28 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
605
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 10.08 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
606
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 10.08 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
607
ซื้อวัสดุสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และใช้ในกิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 08.57 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
608
ซื้อวัสดุสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และใช้ในกิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 08.56 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
609
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง ในรายการแข่งขันว่ายน้ำ และการแข่งขันห้องเรียนต้นแบบความดี
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 10.59 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
610
จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัว รอง ผอ.โรงเรียน นางสาวกชกร เนียมท่าเสา
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 09.45 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
611
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 07.55 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
612
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดประตูห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 07.46 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
613
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 15.31 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
614
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 15.21 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
615
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 15.01 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
616
OBEC LINE ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 12.33 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
617
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่งการแข่งขันห้องเรียนต้นแบบความดี ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 12.26 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
618
มอบแก้วน้ำ“น้องหอมมะลิ”ตามโครงการส่งเสริมการออมของสมาชิก โรงเรียนธนาคาร ธกส.
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 12.23 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
619
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 12.19 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
620
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ นข.1085 ลำปาง
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 12.44 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
621
จ้างเหมาทำป้ายผลิตสื่อการสอนอนุบาล
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 11.12 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
622
กิจกรรมโฮมรูม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 10.55 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
623
การแสดงผลงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 16.25 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
624
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 16.36 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
625
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 16.36 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
626
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 15.46 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
627
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 15.45 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
628
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อ เรื่องกระรอกไม่กินผัก
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 13.42 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
629
ซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้ำ ใช้ทำความสะอาดน้ำในสระว่ายน้ำของโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 09.56 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
630
ซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้ำ ใช้ทำความสะอาดน้ำในสระว่ายน้ำของโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 09.55 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
631
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 15.01 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
632
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 15.00 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
633
จ้างเหมาทำอาหารว่าง+อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูชมรมศิษย์เก่า
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 13.04 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
634
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 11.53 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
635
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเล่านิทานเด็กปฐมวัย จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.57 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
636
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารสถานที่ สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.54 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
637
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารสถานที่ สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.53 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
638
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.25 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
639
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.24 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
640
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน TAEKWONDO และการแข่งขันว่ายน้ำ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 09.31 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
641
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.59 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
642
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.57 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
643
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.56 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
644
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง รางวัลการแข่งขันเทควันโด ลำพูน เทควันโดแชมป์เปี้ยนชีพ 2020 ประเภทยุวชน
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.15 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
645
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.06 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
646
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 08.52 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
647
จ้างเหมาทำป้ายโครงการแบล็คดรอป Mep Open House
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 10.45 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
648
จ้างเหมาทำป้ายโครงการแบล็คดรอป Mep Open House
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 10.45 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
649
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๐ รายการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 08.50 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
650
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๐ รายการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 08.50 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
651
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานธุรการกลุ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.55 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
652
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานธุรการกลุ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.54 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
653
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดทำเอกสาร งานพัสดุและงบประมาณ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.52 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
654
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดทำเอกสาร งานพัสดุและงบประมาณ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.51 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
655
จ้างเหมาซ่อมประตูบานเลื่อนห้องพักครู ป.6 และห้องซ้อมดนตรี
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 16.20 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
656
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 11.23 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
657
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 11.22 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
658
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 09.47 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
659
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 09.47 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
660
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 16.26 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
661
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 16.25 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
662
แนวทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 15.37 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
663
ซื้อกระดาษโรเนียว สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 11.47 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
664
ซื้อกระดาษโรเนียว สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 11.47 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
665
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานสำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักงานอำนวยการ และกลุ่มงานงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 11.40 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
666
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานสำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักงานอำนวยการ และกลุ่มงานงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 11.40 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
667
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 10.54 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
668
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมหลัก
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 08.56 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
669
ซื้อธง สก. และ ธงชาติ สำหรับพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.56 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
670
ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม Open House MEP จำนวน ๓๕ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.52 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
671
ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม Open House MEP จำนวน ๓๕ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.51 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
672
ซื้อหลอดไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.48 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
673
ซื้อหลอดไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.47 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
674
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.44 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
675
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.43 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
676
Anuban Lampang Open House 2020
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 07.44 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
677
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 16.38 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
678
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 16.38 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
679
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 08.15 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
680
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 08.15 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
681
OBEC LINE ประจำเดือนตุลาคม63
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 07.34 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
682
OBEC LINE ประจำเดือนกันยายน63
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 07.27 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
683
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ขอแสดงความยินดี
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 13.37 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
684
กฟผ.ได้มอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 13.25 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
685
รางวัลการแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี2563 ภาคเหนือ ครั้งที่ 4
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 14.27 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
686
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 11.33 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
687
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 11.32 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
688
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 10.58 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
689
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 10.57 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
690
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางรับรางวัล GLOBE THAILAND
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.57 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
691
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางรับรางวัล GLOBE THAILAND
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.56 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
692
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข.5248 ลำปาง
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.35 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
693
ซื้อวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.09 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
694
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.05 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
695
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.05 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
696
ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 17.40 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
697
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 10.18 น./อ่าน 570)
ข่าวประชาสัมพันธ์
698
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง การแข่งขันเทควันโด ลำพูน เทควันโดแชมป์เปี้ยนชีพ 2020
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 09.51 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
699
กิจกรรมถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ครูมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับนักเรียน
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 17.21 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
700
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 09.36 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
701
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 09.35 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
702
จ้างเหมาติดตั้งรางรินสังกะสีระหว่างอาคาร ๖๐ ปี กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.59 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
703
จ้างเหมาติดตั้งรางรินสังกะสีระหว่างอาคาร ๖๐ ปี กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.59 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
704
จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องกันลื่นหน้าอาคาร ป.๕ และทางขึ้นโรงอาหาร
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.33 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
705
จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องกันลื่นหน้าอาคาร ป.๕ และทางขึ้นโรงอาหาร
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.32 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
706
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง ซึ่งได้รับรางวัลการประกวด Virtual GLOBE Student Research Competition 2
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.12 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
707
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 11.58 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
708
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 11.17 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
709
จ้างเหมาทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน การตรวจบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.18 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
710
จ้างเหมาทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน การตรวจบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.17 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
711
จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.57 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
712
จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.56 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
713
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารคณะครูอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย(ภาคเหนือ)
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.03 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
714
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 08.32 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
715
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 07.55 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
716
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.50 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
717
จ้างเหมาติดตั้งจอรับภาพ เครื่องฉายห้องประชุมตึกมูลนิธิ ห้องประชุมเขลางค์รัตน์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.20 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
718
จ้างเหมาติดตั้งจอรับภาพ เครื่องฉายห้องประชุมตึกมูลนิธิ ห้องประชุมเขลางค์รัตน์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.19 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
719
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.05 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
720
การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับประถมศึกษา
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.02 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
721
ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์ราชการ นข.๕๒๔๘ ลำปาง เพื่อบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.38 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
722
ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์ราชการ นข.๕๒๔๘ ลำปาง เพื่อบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.38 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
723
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.35 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
724
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.34 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
725
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องประชุมตึกมูลนิธิ และห้องประชุมเขลางค์รัตน์ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.32 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
726
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องประชุมตึกมูลนิธิ และห้องประชุมเขลางค์รัตน์ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.31 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
727
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมงานคุรุมุทิตาทรงคุณค่า 13 บัวชมพู
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.15 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
728
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการค่ายรักการอ่าน ป.1 และโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 13.51 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
729
จ้างเหมาอาหารว่าง+อาหารกลางวันการตรวจบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ในโรงเรียน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 12.42 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
730
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านด้านบนหอประชุมและซ่อมรางผ้าม่านหอประชุมนรนันทชัยชวลิต พร้อมซักผ้าม่านหน้าต่างป
(วันที่ 30 กันยายน 2563 15.25 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
731
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านด้านบนหอประชุมและซ่อมรางผ้าม่านหอประชุมนรนันทชัยชวลิต พร้อมซักผ้าม่านหน้าต่างป
(วันที่ 30 กันยายน 2563 15.23 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
732
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดหน้าห้องทะเบียนวัดผล
(วันที่ 30 กันยายน 2563 11.29 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
733
ซื้อหนังสือนิทาน สำหรับจัดมุมหนังสือในห้องเรียนปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 17.01 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
734
ซื้อร่มสนาม สำหรับงานจราจร จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.59 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
735
ซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.56 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
736
ซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.55 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
737
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับใช้ในการผลิตสื่อปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.53 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
738
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับใช้ในการผลิตสื่อปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.52 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
739
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Smart kids จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.49 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
740
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Smart kids จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.49 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
741
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.46 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
742
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.45 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
743
ซื้อวัสดุยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ และวัสดุสำนักงานสำหรับห้องวิชาการ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.42 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
744
ซื้อวัสดุยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ และวัสดุสำนักงานสำหรับห้องวิชาการ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.40 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
745
ซื้อวัสดุบริหารจัดการปฐมวัย จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.35 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
746
ซื้อวัสดุบริหารจัดการปฐมวัย จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.34 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
747
ซื้อชั้นวางหนังสือ เพื่อใช้ในมุมรักการอ่านในห้องเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.28 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
748
ซื้อชั้นวางหนังสือ เพื่อใช้ในมุมรักการอ่านในห้องเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.27 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
749
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้องเรียน MEP จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.24 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
750
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้องเรียน MEP จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.23 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
751
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และไฟฟ้า สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.11 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
752
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และไฟฟ้า สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.11 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
753
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 29 กันยายน 2563 12.12 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
754
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 29 กันยายน 2563 12.11 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
755
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 29 กันยายน 2563 09.43 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
756
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 29 กันยายน 2563 09.42 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
757
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.21 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
758
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.13 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
759
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการแข่งขันดนตรีไทยในรายการต่างๆ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.09 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
760
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการแข่งขันดนตรีไทยในรายการต่างๆ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.07 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
761
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุม นรนันทชัยชวลิต
(วันที่ 24 กันยายน 2563 17.49 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
762
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุม นรนันทชัยชวลิต
(วันที่ 24 กันยายน 2563 17.48 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
763
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนางานบริหารทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 16.42 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
764
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนางานบริหารทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 16.41 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
765
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 16.37 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
766
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 16.36 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
767
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๕๘ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.14 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
768
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๕๘ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.09 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
769
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๓๘ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.05 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
770
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๓๘ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.05 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
771
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๒๑๕ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.01 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
772
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๒๑๕ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.00 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
773
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 24 กันยายน 2563 10.45 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
774
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 24 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
775
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 24 กันยายน 2563 10.23 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
776
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 24 กันยายน 2563 10.22 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
777
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ N.T.
(วันที่ 23 กันยายน 2563 16.35 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
778
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ N.T.
(วันที่ 23 กันยายน 2563 16.34 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
779
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการอ่านและเขียนคำ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.๓
(วันที่ 23 กันยายน 2563 15.51 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
780
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการอ่านและเขียนคำ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.๓
(วันที่ 23 กันยายน 2563 15.51 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
781
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล อาคารเรียน ป.๑ (แบบเหมา)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 12.25 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
782
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล อาคารเรียน ป.๑ (แบบเหมา)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 12.24 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
783
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล อาคารเรียน ป.๑ (แบบเหมา)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 12.24 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
784
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน MEP จำนวน ๓๗
(วันที่ 22 กันยายน 2563 16.44 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
785
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน MEP จำนวน ๓๗
(วันที่ 22 กันยายน 2563 16.43 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
786
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดสระว่ายน้ำ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 12.14 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
787
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดสระว่ายน้ำ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 12.13 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
788
ซื้อวัสดุปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำนวน ๑๖ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 08.54 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
789
ซื้อวัสดุปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำนวน ๑๖ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 08.54 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
790
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยกผลสัมฤทธิ์ทางทักษะภาษาไทย จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.38 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
791
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยกผลสัมฤทธิ์ทางทักษะภาษาไทย จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.38 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
792
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศูนย์ PEER จำนวน ๒๔ ร
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.35 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
793
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศูนย์ PEER จำนวน ๒๔ ร
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.34 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
794
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และห้องประชุม จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.31 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
795
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และห้องประชุม จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.30 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
796
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 21 กันยายน 2563 13.02 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
797
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 08.36 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
798
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 08.35 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
799
เครื่องแต่งกาย สำหรับนักเรียนใช้ในการแสดงในงานต่างๆ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 08.28 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
800
เครื่องแต่งกาย สำหรับนักเรียนใช้ในการแสดงในงานต่างๆ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 08.27 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
801
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมการเรียนการสอน Open approach
(วันที่ 18 กันยายน 2563 15.23 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
802
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 18 กันยายน 2563 14.27 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
803
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 18 กันยายน 2563 14.26 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
804
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 18 กันยายน 2563 08.40 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
805
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 18 กันยายน 2563 08.39 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
806
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 17.41 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
807
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 17.40 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
808
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง อาหารกลางวันประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 17.14 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
809
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง อาหารกลางวันประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 17.13 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
810
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 17 กันยายน 2563 16.46 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
811
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 17 กันยายน 2563 16.45 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
812
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (ก่อนบรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.49 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
813
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.23 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
814
ร่วมต้อนรับ ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกา
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.11 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
815
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๔
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.49 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
816
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๔
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.48 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
817
ซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.10 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
818
ซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.10 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
819
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการแข่งขันดนตรีไทยในรายการต่างๆ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.06 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
820
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการแข่งขันดนตรีไทยในรายการต่างๆ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.05 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
821
จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรอง สารกรองระบบน้ำดื่มโรงเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.24 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
822
จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรอง สารกรองระบบน้ำดื่มโรงเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.23 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
823
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ปีงบฯ 63
(วันที่ 14 กันยายน 2563 22.17 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
824
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตกแต่งห้องเรียนชั้น ป.6
(วันที่ 14 กันยายน 2563 16.29 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
825
ซื้อวัสดุขวดน้ำพลาสติกพร้อมฝา เพื่อใช้บริการน้ำดื่มให้กับบุคลากร จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 16.16 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
826
ซื้อวัสดุขวดน้ำพลาสติกพร้อมฝา เพื่อใช้บริการน้ำดื่มให้กับบุคลากร จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 16.10 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
827
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และทดสอบการปรุงอาหาร ในการคัดเลือกหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารฯ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 11.10 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
828
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 07.41 น./อ่าน 82)
829
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ป.3 ในการสอบ NTปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 18.51 น./อ่าน 400)
ข่าวประชาสัมพันธ์
830
ผลการสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบ2 ระดับประเทศ)
(วันที่ 01 เมษายน 2563 22.36 น./อ่าน 51)
831
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2563 13.26 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
832
ผลการจัดลำดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระ
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 10.38 น./อ่าน 540)
ข่าวประชาสัมพันธ์
833
ผลการจัดลำดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระ
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 15.01 น./อ่าน 49)
834
ผลการจัดลำดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระ
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 14.59 น./อ่าน 23)
835
นักเรียน ชั้น ป.6 สอบโอเน็ต ปี 2562 ได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 14.52 น./อ่าน 540)
ข่าวประชาสัมพันธ์