ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1,212 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 16.07 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 16.07 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหน้าต่างบานกระจก ประตูมุ้งลวด
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 15.27 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหน้าต่างบานกระจก ประตูมุ้งลวด
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 15.26 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ซื้อวัสดุการศึกษาสายชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๘๕ รายการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 08.08 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ซื้อวัสดุการศึกษาสายชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๘๕ รายการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 08.07 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ซื้อวัสดุการศึกษาสายชั้นอนุบาลปีที่ ๒ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๘๒ รายการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 08.05 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ซื้อวัสดุการศึกษาสายชั้นอนุบาลปีที่ ๒ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๘๒ รายการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 08.04 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ซื้อวัสดุการศึกษาสายชั้นอนุบาลปีที่ ๑ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๖๕ รายการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 08.02 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ซื้อวัสดุการศึกษาสายชั้นอนุบาลปีที่ ๑ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๖๕ รายการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 08.02 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ซื้อกล้องเว็ปแคมพร้อมฐานไมค์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 08.00 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ซื้อกล้องเว็ปแคมพร้อมฐานไมค์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 07.59 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 07.56 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 07.53 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
จ้างเหมาทำท่อระบายน้ำแอร์ อาคาร ๖๐ ปี เขลางค์รัตน์
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 13.19 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
จ้างเหมาทำท่อระบายน้ำแอร์ อาคาร ๖๐ ปี เขลางค์รัตน์
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 13.19 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับรับการประเมินโรงเรียนสุจริต จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 13.14 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำกิจกรรมหนูน้อยทำความดี นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึง อนุบาล ๓ จำนว
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 13.14 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ในสายชั้นปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 13.11 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ในสายชั้นปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 13.11 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ดำเนินโครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธาน ความดี ร่วมแรงร่วมใจต้าน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 13.07 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ดำเนินโครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธาน ความดี ร่วมแรงร่วมใจต้าน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 13.07 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปฐมวัย จำนวน 3 รายการ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 12.55 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 12.51 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 11.24 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องเคลือบเอกสาร เพื่อใช้สำหรับผลิตสื่อให้นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนว
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 11.21 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องเคลือบเอกสาร เพื่อใช้สำหรับผลิตสื่อให้นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนว
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 11.21 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องประกอบ เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมพิธีการต่างๆ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 11.18 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
ซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องประกอบ เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมพิธีการต่างๆ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 11.17 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
ซื้อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม สำหรับห้องเรียน MEP ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 11.15 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
ซื้อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม สำหรับห้องเรียน MEP ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 11.14 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องเรียน Mep
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 14.05 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องเรียน Mep
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 14.05 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ป.2/Mep 1
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 13.18 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ป.2/Mep 2
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 13.13 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
จ้างเหมาซ่อมแซมถังกรองน้ำสระว่ายน้ำ
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 15.51 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37
จ้างเหมาซ่อมแซมถังกรองน้ำสระว่ายน้ำ
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 15.51 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 14.21 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 14.20 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนชั้นอนุบาล
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 13.23 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนชั้นอนุบาล
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 13.23 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 16.20 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 16.20 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครู เพื่อใช้ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 14.30 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครู เพื่อใช้ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 14.30 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 14.28 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 14.27 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเทคนิค
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2564 16.40 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2564 11.25 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2564 11.20 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51
จ้างเหมาทำป้ายห้ามจอด รถรับ-ส่งนักเรียน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 16.43 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
จ้างเหมาทำป้ายห้ามจอด รถรับ-ส่งนักเรียน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 16.42 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 16.10 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 16.10 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน (งานงบประมาณ,งานทั่วไป,งานบุคคล)
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 15.20 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน (งานงบประมาณ,งานทั่วไป,งานบุคคล)
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 15.20 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน ๖
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 14.49 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน ๖
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 14.49 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับงานเอกสารกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 14.47 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับงานเอกสารกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 14.46 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 14.44 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 14.43 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๓๐ รายการ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 14.41 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๓๐ รายการ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 14.40 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65
จ้างเหมาทำอาหารว่างนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๕-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 11.28 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
จ้างเหมาทำอาหารว่างนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๕-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 11.26 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเทคนิค
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 10.23 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.59 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69
ซื้อวัสดุพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อใช้สำหรับงานสวนรดน้ำต้นไม้ ภายในโรงเรียน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.27 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.24 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.24 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานห้องศูนย์ปฐมวัย จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.20 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานห้องศูนย์ปฐมวัย จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.20 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน คูลเลอร์สแตนเลส เพื่อใช้สำหรับห้องเรียนปฐมวัย จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.17 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน คูลเลอร์สแตนเลส เพื่อใช้สำหรับห้องเรียนปฐมวัย จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.17 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.14 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.13 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
78
ซื้อวัสดุ สำหรับทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.11 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79
ซื้อวัสดุ สำหรับทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.10 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
80
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning จำนวน ๑ ร
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.08 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning จำนวน ๑ ร
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.07 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
82
ซื้อน้ำยาเอนกประสงค์ ซุปเปอร์คลีน ๘ in ๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.05 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
83
ซื้อน้ำยาเอนกประสงค์ ซุปเปอร์คลีน ๘ in ๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 15.04 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
84
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข.1085 ลำปาง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2564 16.27 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท.๗๘๘๕ ลำปาง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2564 15.49 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
86
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท.๗๘๘๕ ลำปาง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2564 15.49 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
87
จ้างเหมาทำบอร์ดความรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 16.24 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
88
จ้างเหมาทำบอร์ดความรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 16.23 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
89
จ้างเหมาติดยางกระจกและติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ราชการ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 15.59 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90
จ้างเหมาติดยางกระจกและติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ราชการ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 15.58 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
91
ซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขก เพื่อใช้รับรองแขกและผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการตึกอำนวยการ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 15.33 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
92
ซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขก เพื่อใช้รับรองแขกและผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการตึกอำนวยการ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 15.33 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
93
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งาน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 13.28 น./อ่าน 1079)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
จ้างเหมาจัดอาหารว่างนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ๑-
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 16.10 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
95
จ้างเหมาจัดอาหารว่างนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ๑-
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 16.10 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
96
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 11.57 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
97
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 11.50 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
98
ซื้อวัสดุพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อใช้ติดตั้งกระดานแม่เหล็กในห้องเรียน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 10.46 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
99
ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ เพื่อใช้ปรับปรุงราวระเบียงหน้าห้องเรียน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 10.40 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
100
ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ เพื่อใช้ปรับปรุงราวระเบียงหน้าห้องเรียน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 10.39 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 10.36 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
102
ซื้อธงชาติและธงประจำพระองค์ในวันสำคัญต่างๆ เพื่อใช้ประดับอาคารสถานที่และจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จำนว
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 10.34 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103
ซื้อธงชาติและธงประจำพระองค์ในวันสำคัญต่างๆ เพื่อใช้ประดับอาคารสถานที่และจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จำนว
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 10.33 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
104
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในห้องเรียน ป.๒/Mep ๒ และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 10.30 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในห้องเรียน ป.๒/Mep ๒ และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 10.30 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
106
จ้างเหมาทำป้ายห้องพยาบาล รถยนต์ราชการ
(วันที่ 22 มิถุนายน 2564 16.25 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
107
จ้างเหมาทำป้ายห้องพยาบาล รถยนต์ราชการ
(วันที่ 22 มิถุนายน 2564 16.25 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
108
จ้างเหมาทำปลั๊กไฟและเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายใน ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล
(วันที่ 22 มิถุนายน 2564 15.50 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
109
จ้างเหมาทำปลั๊กไฟและเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายใน ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล
(วันที่ 22 มิถุนายน 2564 15.49 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
110
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชั้นอนุบาล 3/Mep 1
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 15.05 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
111
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลความรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/Mep 2
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 14.58 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
112
จ้างเหมาจัดอาหารว่างนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 13.45 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
113
จ้างเหมาจัดอาหารว่างนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 13.45 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
114
ซื้อยางรถยนต์รถโฟล์คสวาเก้น เพื่อซ่อมแซมให้รถยนต์ใช้งานได้ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 13.30 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
115
ซื้อยางรถยนต์รถโฟล์คสวาเก้น เพื่อซ่อมแซมให้รถยนต์ใช้งานได้ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 13.29 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
116
ซื้อวัสดุของใช้ประจำวันนักเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 13.26 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
117
ซื้อวัสดุของใช้ประจำวันนักเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 13.26 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
118
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/MEP ๒ จำ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 13.23 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
119
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/MEP ๒ จำ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 13.22 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120
ซื้อสารกรองน้ำดื่ม ก๊อกน้ำตู้กดน้ำดื่ม เพื่อเปลี่ยนของเก่าที่ชำรุด จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 13.20 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
121
ซื้อสารกรองน้ำดื่ม ก๊อกน้ำตู้กดน้ำดื่ม เพื่อเปลี่ยนของเก่าที่ชำรุด จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 13.19 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
122
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระ
(วันที่ 16 มิถุนายน 2564 11.40 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
123
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระ
(วันที่ 16 มิถุนายน 2564 11.39 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
124
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2564
(วันที่ 16 มิถุนายน 2564 10.03 น./อ่าน 1553)
ข่าวกิจกรรม
125
จ้างเหมาทำโต๊ะทำงานนักเรียนอนุบาล
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 17.02 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
126
จ้างเหมาทำโต๊ะทำงานนักเรียนอนุบาล
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 17.01 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
127
จ้างเหมาทำผ้าบุหลังคา บุผนัง บุเบาะรถ พร้อมเสริมฟองน้ำรถตู้โฟล์คสวาเก้น
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 16.11 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
128
จ้างเหมาทำผ้าบุหลังคา บุผนัง บุเบาะรถ พร้อมเสริมฟองน้ำรถตู้โฟล์คสวาเก้น
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 16.11 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
129
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.34 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.34 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
131
ซื้อรถเข็น สำหรับใช้ในกลุ่มงานปฐมวัย จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.28 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
132
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบจ่ายเจล เพื่อใช้วัดอุณหภูมิและจ่ายเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน จำนวน ๑ ราย
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.28 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
133
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ ป.๓/MEP ๑ และ ป.๒/MEP๒ จำนวน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.25 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
134
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ ป.๓/MEP ๑ และ ป.๒/MEP๒ จำนวน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.24 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
135
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ ป.๔/MEP ๒ และ ป.๕/MEP๑ จำนวน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.22 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
136
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ ป.๔/MEP ๒ และ ป.๕/MEP๑ จำนวน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.22 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
137
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ในห้องเรียนอนุบาล ๑/๘ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.19 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
138
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ในห้องเรียนอนุบาล ๑/๘ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.18 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
139
ซื้อกระดานชานอ้อยและวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนอนุบาล MEP จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.16 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
140
ซื้อกระดานชานอ้อยและวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนอนุบาล MEP จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.15 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
141
ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ประจำชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน จำนวน ๑ ร
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.13 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
142
ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ประจำชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน จำนวน ๑ ร
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.12 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
143
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.08 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
144
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.07 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145
ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ประจำชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน จำนวน ๑ ร
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.05 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
146
ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ประจำชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน จำนวน ๑ ร
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.04 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
147
ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในงานธุรการตึกอำนวยการ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.02 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
148
ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในงานธุรการตึกอำนวยการ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 14.02 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
149
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายวิชวล เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และ ห้องเรียนวิทยาศาส
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 13.57 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
150
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายวิชวล เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และ ห้องเรียนวิทยาศาส
(วันที่ 15 มิถุนายน 2564 13.57 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
151
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 17.06 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
152
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 16.41 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
153
จ้างเหมาทำป้ายห้องศูนย์ภาษาจีน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 16.38 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
154
จ้างเหมาทำป้ายห้องศูนย์ภาษาจีน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 16.29 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
155
จ้างเหมาทำป้ายห้องประชาสัมพันธ์ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 16.24 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
156
จ้างเหมาทำป้ายห้องประชาสัมพันธ์ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 16.24 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
157
จ้างเหมาทำอาหารว่างนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 10.09 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
158
จ้างเหมาทำอาหารว่างนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 10.09 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
159
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 08.51 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
160
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 08.50 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
161
จ้างเหมาทำป้ายวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 10 มิถุนายน 2564 16.09 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
162
จ้างเหมาทำป้ายประจำชั้น ป้ายสถิติ ป้ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2564 16.05 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
163
ประกาศเรื่องขยายเวลาในการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 09 มิถุนายน 2564 16.40 น./อ่าน 1140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
164
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล และจัดการเรียนการสอนในห้อ
(วันที่ 08 มิถุนายน 2564 15.57 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
165
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล และจัดการเรียนการสอนในห้อ
(วันที่ 08 มิถุนายน 2564 15.56 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
166
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 มิถุนายน 2564 15.35 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
167
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 มิถุนายน 2564 15.34 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
168
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้พัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 08 มิถุนายน 2564 15.27 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
169
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้พัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 08 มิถุนายน 2564 15.26 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
170
ซื้อไม้อัดสัก เพื่อใช้ซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 มิถุนายน 2564 15.22 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
171
ซื้อไม้อัดสัก เพื่อใช้ซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 มิถุนายน 2564 15.21 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
172
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓/๖ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 15.42 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
173
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 15.40 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
174
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖/MEP จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 14.27 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
175
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 14.22 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
176
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 14.22 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
177
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียน ป.๔/MEP๑ และ ป.๒/MEP๑ จำนว
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 14.19 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
178
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียน ป.๔/MEP๑ และ ป.๒/MEP๑ จำนว
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 14.18 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
179
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย GLOBE SRC ๒๐๒
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 14.15 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
180
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย GLOBE SRC ๒๐๒
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 14.14 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
181
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 13.57 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
182
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 13.56 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
183
ซื้อบรรจุภัณฑ์ใส่สบู่เหลว เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 13.53 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
184
ซื้อบรรจุภัณฑ์ใส่สบู่เหลว เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 13.53 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
185
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 13.50 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
186
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 13.49 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
187
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 10.11 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
188
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 10.10 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
189
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 09.26 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
190
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 09.25 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
191
จ้างเหมาอาหารว่าง + อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มนิเทศการเยี่ยมชมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 08.46 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
192
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2564
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 15.59 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
193
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 15.53 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
194
จ้างเหมาซ่อมแซมถังกรองทราย ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 08.45 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
195
จ้างเหมาซ่อมแซมถังกรองทราย ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 08.39 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
196
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน อบรมระบบสารสนเทศ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 08.31 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
197
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน อบรมระบบสารสนเทศ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 08.24 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
198
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระ
(วันที่ 02 มิถุนายน 2564 10.49 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
199
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระ
(วันที่ 02 มิถุนายน 2564 10.48 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
200
จ้างเหมาจัดอาหารว่างนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
(วันที่ 02 มิถุนายน 2564 10.22 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
201
จ้างเหมาจัดอาหารว่างนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
(วันที่ 02 มิถุนายน 2564 10.22 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
202
ซื้อพัดลมโคจร และพัดลมติดผนัง เพื่อใช้ในห้องเรียนอนุบาล จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 02 มิถุนายน 2564 08.50 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
203
ซื้อพัดลมโคจร และพัดลมติดผนัง เพื่อใช้ในห้องเรียนอนุบาล จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 02 มิถุนายน 2564 08.50 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
204
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนอนุบาลและชั้นป.๑
(วันที่ 01 มิถุนายน 2564 13.50 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
205
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนอนุบาลและชั้นป.๑
(วันที่ 01 มิถุนายน 2564 13.49 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
206
เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต CAT corporate internet Lite ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕
(วันที่ 01 มิถุนายน 2564 13.33 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
207
เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต CAT corporate internet Lite ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕
(วันที่ 01 มิถุนายน 2564 13.32 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
208
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในห้องพยาบาล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2564 09.10 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
209
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในห้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑๑ ร
(วันที่ 01 มิถุนายน 2564 09.07 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
210
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในห้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑๑ ร
(วันที่ 01 มิถุนายน 2564 09.06 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
211
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2564 09.02 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
212
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2564 09.01 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
213
ซื้ออุปกรณ์งานถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2564 08.58 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
214
ซื้ออุปกรณ์งานถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2564 08.42 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
215
ซื้อพัดลมโคจร เพื่อใช้ติดใต้ถุนอาคารเรียน ๖๐ ปี เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 14.08 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
216
ซื้อพัดลมโคจร เพื่อใช้ติดใต้ถุนอาคารเรียน ๖๐ ปี เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 14.05 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
217
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครู เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 14.03 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
218
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครู เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 14.03 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
219
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครู ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 14.00 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
220
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครู ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 14.00 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
221
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ทำเอกสารสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๑ รายการ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 13.57 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
222
จ้างเหมาจัดอาหารว่างนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 16.46 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
223
จ้างเหมาจัดอาหารว่างนักเรียน ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 16.46 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
224
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระ
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 16.03 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
225
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระ
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 16.03 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
226
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานห้องบริหารงานงบประมาณ จำนวน ๑๘ รายการ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 09.44 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
227
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานห้องบริหารงานงบประมาณ จำนวน ๑๘ รายการ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 09.43 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
228
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ปรับปรุงอาคารสถานที่ และซ่อมแซมรถเข็น จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 09.41 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
229
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ปรับปรุงอาคารสถานที่ และซ่อมแซมรถเข็น จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 09.40 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
230
ซื้อสบู่เหลว เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 09.38 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
231
ซื้อสบู่เหลว เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 09.38 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
232
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร กระดานเคลื่อนที่ BBL เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 09.35 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
233
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร กระดานเคลื่อนที่ BBL เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 09.35 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
234
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 16.43 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
235
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 16.42 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
236
จ้างเหมาอาหารว่าง + อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มติดตามการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 14.30 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
237
จ้างเหมาอาหารว่าง + อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 14.25 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
238
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูมุ้งลวดหน้าต่าง สายชั้นอนุบาล ๑ - อนุบาล ๓
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.54 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
239
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูมุ้งลวดหน้าต่าง สายชั้นอนุบาล ๑ - อนุบาล ๓
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.47 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
240
จ้างเหมาปะ ผุ เคาะ พ่นสี รถยนต์ราชการโฟลค์สวาเก้น
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.45 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
241
จ้างเหมาปะ ผุ เคาะ พ่นสี รถยนต์ราชการโฟลค์สวาเก้น
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.37 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
242
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกผลสัมฤทธิ์ NT ป.๓
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.35 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
243
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกผลสัมฤทธิ์ NT ป.๓
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.35 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
244
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน เพื่อใช้ในห้องเรียนชั้นอนุบาล จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.22 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
245
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน เพื่อใช้ในห้องเรียนชั้นอนุบาล จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.21 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
246
ซื้อขวดพลาสติก เพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มของโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.19 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
247
ซื้อขวดพลาสติก เพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มของโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.18 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
248
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระและงานสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.16 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
249
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระและงานสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.15 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
250
ซื้อครุภัณฑ์ Smart TV เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอนุบาล ๒/๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.13 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
251
ซื้อครุภัณฑ์ Smart TV เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอนุบาล ๒/๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.12 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
252
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ทำที่กั้นตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 11.11 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
253
จ้างเหมาทำระบบรองรับการชำระเงินบำรุงการศึกษา เทอม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 12.30 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
254
จ้างเหมาทำระบบรองรับการชำระเงินบำรุงการศึกษา เทอม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 12.30 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
255
ซื้อวัสดุตลับหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในงานวิชาการชั้นเรียน และงานวิชาการ MEP ของโรงเรียน จำนวน ๑
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 11.17 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
256
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ทำการประเมินผลงานวิชาการ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 11.14 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
257
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ทำการประเมินผลงานวิชาการ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 11.14 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
258
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 10.25 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
259
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 10.24 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
260
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ผลิตสื่อ ตกแต่งห้องเรียนจัดระบบงานสายชั้นและเตรียมความพร้อมทดสอบ NT ประจำป
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 10.21 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
261
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ผลิตสื่อ ตกแต่งห้องเรียนจัดระบบงานสายชั้นและเตรียมความพร้อมทดสอบ NT ประจำป
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 10.20 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
262
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีนักเรียน
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 13.18 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
263
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีนักเรียน
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 13.17 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
264
ซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งใช้งานในห้องบริหารวิชาการ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 12.11 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
265
ซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งใช้งานในห้องบริหารวิชาการ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 12.11 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
266
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 12.28 น./อ่าน 1161)
ข่าวกิจกรรม
267
กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 16.40 น./อ่าน 430)
ข่าวกิจกรรม
268
ข้อปฏิบัติและมาตรการรายงานตัว นักเรียนชั้น ป.1 (นักเรียนใหม่)
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 16.35 น./อ่าน 255)
269
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย)
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 15.20 น./อ่าน 381)
ข่าวประชาสัมพันธ์
270
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่หมดสภาพในการใช้งาน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 15.23 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
271
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 15.18 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
272
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 15.18 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
273
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการตกแต่งห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ ๒/๗ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 15.16 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
274
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์และเอกสารการเรียนการสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 15.13 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
275
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์และเอกสารการเรียนการสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 15.12 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
276
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำ ปพ.๑ และเอกสารผลการเรียนนักเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 15.10 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
277
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้เก็บเอกสารของโครงการโรงเรียนสีเขียว จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 15.06 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
278
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้เก็บเอกสารของโครงการโรงเรียนสีเขียว จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 15.05 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
279
ซื้อวัสดุงานสวน ดินปลูกเพื่อใช้ปลูกต้นไม้หน้าเสาธง จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 14.44 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
280
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 14.42 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
281
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานห้องพยาบาล จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 14.40 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
282
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 14.36 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
283
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 14.36 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
284
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 14.33 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
285
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 14.31 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
286
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๑๗ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 14.27 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
287
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๑๗ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 14.26 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
288
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 14.23 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
289
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 14.20 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
290
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย)
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 12.21 น./อ่าน 372)
ข่าวประชาสัมพันธ์
291
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 15.59 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
292
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 15.58 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
293
ซื้อพัดลมติดผนัง เพื่อใช้ในห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ และห้องพักครู ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 15.39 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
294
ซื้อเครื่องนอน สำหรับนักเรียนปฐมวัย จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 14.20 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
295
ซื้อเครื่องนอน สำหรับนักเรียนปฐมวัย จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 14.19 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
296
ซื้อไมค์ลอย สำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 14.16 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
297
ซื้อไมค์ลอย สำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 14.16 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
298
ซื้อเวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ดูแลรักษาครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน จำนวน ๒๗ รายการ
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 10.11 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
299
ซื้อเวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ดูแลรักษาครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน จำนวน ๒๗ รายการ
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 10.10 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
300
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 10.08 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
301
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 10.07 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
302
ซื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบแขวน ขนาดพิเศษ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 10.05 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
303
ซื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบแขวน ขนาดพิเศษ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2564 16.32 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
304
ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2564 16.31 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
305
ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2564 16.30 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
306
ซื้อหนังสือเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีคั
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2564 16.27 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
307
ซื้อหนังสือเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีคั
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2564 16.26 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
308
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นอ
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2564 17.28 น./อ่าน 510)
ข่าวประชาสัมพันธ์
309
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานโครงการ MEP
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2564 17.21 น./อ่าน 344)
ข่าวประชาสัมพันธ์
310
มาตรการสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัครและประเมินพัฒนาการ ระดับชั้น อ. ๒ และ อ.๓ ห้องเรียน MEP
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2564 17.01 น./อ่าน 505)
ข่าวกิจกรรม
311
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2564 23.56 น./อ่าน 299)
ข่าวประชาสัมพันธ์
312
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(วันที่ 30 เมษายน 2564 17.25 น./อ่าน 129)
313
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2564
(วันที่ 29 เมษายน 2564 14.54 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
314
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน ประจำเดือน เมษายน 2564
(วันที่ 29 เมษายน 2564 14.54 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
315
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 29 เมษายน 2564 14.27 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
316
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 29 เมษายน 2564 14.26 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
317
จ้างปูพื้นกระเบื้องชั้น ป.๔/๔ ชั้น ป.๔/๕
(วันที่ 29 เมษายน 2564 13.40 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
318
จ้างปูพื้นกระเบื้องชั้น ป.๔/๔ ชั้น ป.๔/๕
(วันที่ 29 เมษายน 2564 13.40 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
319
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่หมดสภาพในการใช้งาน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 27 เมษายน 2564 11.20 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
320
ซื้อเครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม สาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 27 เมษายน 2564 11.18 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
321
ซื้อเครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม สาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 27 เมษายน 2564 11.17 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
322
ซื้อคลอรีน เกลือ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้ำ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 27 เมษายน 2564 11.11 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
323
ซื้อคลอรีน เกลือ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้ำ จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 27 เมษายน 2564 11.10 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
324
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(วันที่ 26 เมษายน 2564 21.54 น./อ่าน 427)
ข่าวประชาสัมพันธ์
325
จ้างเหมาทำป้ายอำลาดอกบัว บัณฑิตน้อย ใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
(วันที่ 26 เมษายน 2564 15.09 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
326
จ้างเหมาทำป้ายอำลาดอกบัว บัณฑิตน้อย ใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
(วันที่ 26 เมษายน 2564 15.07 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
327
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานโครงการ MEP, คนงานชาย,
(วันที่ 26 เมษายน 2564 13.10 น./อ่าน 548)
ข่าวประชาสัมพันธ์
328
ซื้อเครื่องสำรองไฟ และเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 26 เมษายน 2564 12.00 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
329
ซื้อเครื่องสำรองไฟ และเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 26 เมษายน 2564 11.59 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
330
ซื้อครุภัณฑ์ Smart TV เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 15.17 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
331
ซื้อครุภัณฑ์ Smart TV เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 15.17 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
332
ซื้อวัสดุกิจกรรมลูกเสือ เพื่อใช้ในกิจกรรมของลูกเสือ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 15.15 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
333
ซื้อวัสดุกิจกรรมลูกเสือ เพื่อใช้ในกิจกรรมของลูกเสือ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 15.14 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
334
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 15.13 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
335
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเพื่อใช้เก็บเครื่องดนตรี วงโยธวาทิต จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 13.55 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
336
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเพื่อใช้เก็บเครื่องดนตรี วงโยธวาทิต จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 13.54 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
337
ซื้อวัสดุผ้าและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 13.53 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
338
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 13.50 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
339
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 13.49 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
340
ซื้อวัสดุหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการทำ ปพ.๑ และเอกสารผลการเรียนนักเรียน งานทะเบียนและวัดผล จ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 13.45 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
341
ซื้อวัสดุหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการทำ ปพ.๑ และเอกสารผลการเรียนนักเรียน งานทะเบียนและวัดผล จ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 13.44 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
342
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งานในกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารวิช
(วันที่ 23 เมษายน 2564 13.41 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
343
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งานในกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารวิช
(วันที่ 23 เมษายน 2564 13.40 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
344
ซื้อวัสดุหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการทำเอกสารห้องวิชาการ และห้องงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 11.23 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
345
ซื้อวัสดุหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการทำเอกสารห้องวิชาการ และห้องงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 11.22 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
346
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งานในกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 11.02 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
347
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งานในกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 11.01 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
348
ซื้อวัสดุหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการทำเอกสารห้องวิชาการ และห้องงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 10.53 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
349
ซื้อวัสดุหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการทำเอกสารห้องวิชาการ และห้องงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 10.52 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
350
ประกาศเลื่อนกำหนดจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 23 เมษายน 2564 10.03 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
351
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน ชั้น ป.1 ห้องเรียนปกติ (นักเรียนให
(วันที่ 22 เมษายน 2564 14.15 น./อ่าน 1951)
ข่าวกิจกรรม
352
จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัวลายเซ็นผู้อำนวยการและลายเซ็นครูทะเบียน (ครูกันตินันท์)
(วันที่ 21 เมษายน 2564 16.28 น./อ่าน 84)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
353
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(วันที่ 21 เมษายน 2564 16.06 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
354
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ป.๓ ห้องน้ำสระว่ายน้ำ หลังคาศาลาที่พัก
(วันที่ 21 เมษายน 2564 14.38 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
355
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ป.๓ ห้องน้ำสระว่ายน้ำ หลังคาศาลาที่พัก
(วันที่ 21 เมษายน 2564 14.38 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
356
จ้างเหมารื้อฐานพระพุทธรูป และเปลี่ยนวงกบห้องพลศึกษา
(วันที่ 21 เมษายน 2564 14.02 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
357
จ้างเหมารื้อฐานพระพุทธรูป และเปลี่ยนวงกบห้องพลศึกษา
(วันที่ 21 เมษายน 2564 14.02 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
358
จ้างเหมาทำอาหารว่าง + อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
(วันที่ 21 เมษายน 2564 10.11 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
359
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโล
(วันที่ 20 เมษายน 2564 11.15 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
360
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโล
(วันที่ 20 เมษายน 2564 11.14 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
361
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒๓ รายการ
(วันที่ 20 เมษายน 2564 11.11 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
362
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒๓ รายการ
(วันที่ 20 เมษายน 2564 11.11 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
363
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อรับการประเมินโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ จำนวน ๒๑ รายการ
(วันที่ 20 เมษายน 2564 11.09 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
364
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อรับการประเมินโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ จำนวน ๒๑ รายการ
(วันที่ 20 เมษายน 2564 11.08 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
365
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดซุ้มแสดงความยินดี นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๘
(วันที่ 20 เมษายน 2564 11.06 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
366
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดซุ้มแสดงความยินดี นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๘
(วันที่ 20 เมษายน 2564 11.05 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
367
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน ๗ รายก
(วันที่ 20 เมษายน 2564 10.59 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
368
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน ๗ รายก
(วันที่ 20 เมษายน 2564 10.58 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
369
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาลปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตรปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 20 เมษายน 2564 10.56 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
370
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาลปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตรปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 20 เมษายน 2564 10.55 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
371
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๕ รายกา
(วันที่ 20 เมษายน 2564 10.53 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
372
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๕ รายกา
(วันที่ 20 เมษายน 2564 10.52 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
373
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โฟล์คสวาเกน หมายเลขทะเบียน นก. ๒๕ ลำปาง
(วันที่ 19 เมษายน 2564 15.31 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
374
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โฟล์คสวาเกน หมายเลขทะเบียน นก. ๒๕ ลำปาง
(วันที่ 19 เมษายน 2564 15.31 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
375
จ้างเหมาอาหารว่างประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 19 เมษายน 2564 13.45 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
376
จ้างเหมาอาหารว่างประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 19 เมษายน 2564 13.44 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
377
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
(วันที่ 19 เมษายน 2564 11.11 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
378
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปูพื้นกระเบื้องอาค
(วันที่ 16 เมษายน 2564 13.07 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
379
ซื้อพัดลมติดผนัง พัดลมโคจร เพื่อใช้งานในห้องเรียน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 12.17 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
380
ซื้อพัดลมติดผนัง พัดลมโคจร เพื่อใช้งานในห้องเรียน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 12.16 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
381
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 10.16 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
382
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 10.12 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
383
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม เพื่อสนับสนุนครูและบุคลากรในการรับประเมินและนำเสนอผลงานเลื่อนวิทยฐ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 10.12 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
384
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม เพื่อสนับสนุนครูและบุคลากรในการรับประเมินและนำเสนอผลงานเลื่อนวิทยฐ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 10.11 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
385
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรม English Camp ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๔๑ รายการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 10.00 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
386
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรม English Camp ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๔๑ รายการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 09.59 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
387
จ้างเหมาทำป้ายติดกรงขยะ
(วันที่ 08 เมษายน 2564 15.54 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
388
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 08 เมษายน 2564 13.52 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
389
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 08 เมษายน 2564 13.52 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
390
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้น ป.๔
(วันที่ 08 เมษายน 2564 11.28 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
391
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้น ป.๔
(วันที่ 08 เมษายน 2564 11.27 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
392
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๕๙ รายการ
(วันที่ 08 เมษายน 2564 10.30 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
393
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๕๙ รายการ
(วันที่ 08 เมษายน 2564 10.30 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
394
ประกาศผลสอบห้องเรียนคุณภาพ คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ ชั้นป.2 – ป.6 รอบเพิ่มเติม
(วันที่ 07 เมษายน 2564 11.17 น./อ่าน 1567)
ข่าวกิจกรรม
395
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมา
(วันที่ 07 เมษายน 2564 09.32 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
396
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมา
(วันที่ 07 เมษายน 2564 09.31 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
397
ซื้อพัดลมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสายชั้นอนุบาล จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.39 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
398
ซื้อพัดลมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสายชั้นอนุบาล จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.39 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
399
ซื้อเต้นท์สนาม เพื่อใช้เป็นที่หลบแดด หลบฝนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.37 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
400
ซื้อเต้นท์สนาม เพื่อใช้เป็นที่หลบแดด หลบฝนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.36 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
401
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.32 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
402
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.31 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
403
ซื้อชั้นวางรองเท้าเพื่อใช้ในห้องพยาบาล จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.28 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
404
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการทำเกียรติบัตร สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.27 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
405
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานวัดผล จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.24 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
406
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานวัดผล จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.23 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
407
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.20 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
408
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.19 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
409
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยอังกะลุง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.17 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
410
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยอังกะลุง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.16 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
411
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๒๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.13 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
412
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๒๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.12 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
413
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓๓๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.10 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
414
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓๓๓ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.09 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
415
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.06 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
416
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 15.05 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
417
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 14.55 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
418
ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 14.54 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
419
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 14.50 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
420
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 05 เมษายน 2564 14.45 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
421
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำ สายชั้น ป.๑
(วันที่ 05 เมษายน 2564 11.07 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
422
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำ สายชั้น ป.๑
(วันที่ 05 เมษายน 2564 11.07 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
423
การจับฉลากนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 03 เมษายน 2564 20.46 น./อ่าน 290)
ข่าวประชาสัมพันธ์
424
จ้างเหมาทำช่อดอกไม้ติดเสื้อนักเรียนในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
(วันที่ 02 เมษายน 2564 07.48 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
425
จ้างเหมาทำช่อดอกไม้ติดเสื้อนักเรียนในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
(วันที่ 02 เมษายน 2564 07.48 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
426
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๒๓ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.39 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
427
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๒๓ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.38 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
428
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓๓๓ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.36 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
429
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓๓๓ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.36 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
430
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมา
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.33 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
431
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมา
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.32 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
432
ซื้อไมค์โครโฟนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และไมค์โครโฟนเพื่อใช้ในห้องประ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.28 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
433
ซื้อไมค์โครโฟนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และไมค์โครโฟนเพื่อใช้ในห้องประ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.27 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
434
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์ สายชั้นประถมศ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.25 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
435
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์ สายชั้นประถมศ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.24 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
436
ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.22 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
437
ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.21 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
438
ซื้อSmart TV เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ห้อง LAB ๓ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.18 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
439
ซื้อSmart TV เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ห้อง LAB ๓ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.17 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
440
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ห้องเรียนคุณ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.15 น./อ่าน 1416)
ข่าวกิจกรรม
441
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๑๗ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.14 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
442
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๑๗ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.14 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
443
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓๒๖ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.11 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
444
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓๒๖ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.11 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
445
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓๐๙ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.08 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
446
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓๐๙ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.07 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
447
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๑๒ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.02 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
448
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๑๒ รายการ
(วันที่ 01 เมษายน 2564 17.01 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
449
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
(วันที่ 01 เมษายน 2564 11.40 น./อ่าน 627)
ข่าวประชาสัมพันธ์
450
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปูพื้นกระเบื้องอาค
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 17.26 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
451
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 16.34 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
452
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 16.33 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
453
จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัวงานธุรการ ห้องบริหารงานงบประมาณ
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 13.59 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
454
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๕-๙ เมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 16.51 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
455
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๕-๙ เมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 16.50 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
456
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน ประจำเดือน มีนาคม 2564
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 15.31 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
457
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2564
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 15.30 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
458
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรีย
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 11.47 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
459
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรีย
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 11.46 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
460
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องเรียน
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 15.56 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
461
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องเรียน
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 15.54 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
462
จ้างเหมาทำบอร์ดโครงสร้างงานบริหารทั่วไป
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 14.48 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
463
จ้างเหมาทำบอร์ดโครงสร้างงานบริหารทั่วไป
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 14.47 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
464
จ้างเหมาทำป้าย Mep English Camp สายชั้น ป.๑ ถึง สายชั้น ป.๖
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 13.59 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
465
จ้างเหมาทำป้าย Mep English Camp สายชั้น ป.๑ ถึง สายชั้น ป.๖
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 13.59 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
466
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 16.25 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
467
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 16.08 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
468
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มติดตามการตรวจสอบภายในจาก สพป. ลำปางเขต 1
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 11.34 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
469
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 10.51 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
470
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดกิจกรรม MEP English Camp ป.๑-ป.๖ จำนวน ๖๔ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.38 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
471
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดกิจกรรม MEP English Camp ป.๑-ป.๖ จำนวน ๖๔ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.37 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
472
ซื้อสบู่เหลวเจลแอลกอฮอลล์ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรค จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.35 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
473
ซื้อสบู่เหลวเจลแอลกอฮอลล์ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโรค จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.34 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
474
ซื้อดอกไม้พลาสติก เพื่อใช้ตกแต่งหอประชุมให้สวยงามและพร้อมใช้งาน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.33 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
475
ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.30 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
476
ซื้อกระดาษไขและหมึกพิมพ์สำเนา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.29 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
477
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้พิมพ์แบบทดสอบและถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.27 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
478
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้พิมพ์แบบทดสอบและถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.26 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
479
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.24 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
480
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.24 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
481
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดกิจกรรม English Camp สายชั้นอนุบาล ๒ – อนุบาล ๓ ห้องเรียน MEP จำนวน ๔
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.02 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
482
หมึกปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียน ป.๕/Math จำนวน ๑ รายกา
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 09.00 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
483
วัสดุเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมาตรฐานการศึกษา จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 08.58 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
484
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในบริษัทสร้างการดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 08.57 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
485
ซื้อไมค์สาย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียน ป.๖/๒ และ ห้องเรียน ป.๖/Sci ๒ จำนวน
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 08.53 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
486
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 16.29 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
487
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 16.29 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
488
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.31 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
489
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.31 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
490
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 12.08 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
491
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 12.07 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
492
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่่มนักเรียนกิจกรรมค่ายคนดีสู่สังคม นักเรียนสายชั้น ป.๔
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 10.33 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
493
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่่มนักเรียนกิจกรรมค่ายคนดีสู่สังคม นักเรียนสายชั้น ป.๔
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 10.33 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
494
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้น ป.๕
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 14.30 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
495
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้น ป.๕
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 14.29 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
496
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ Green School Camp
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 13.21 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
497
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ Green School Camp
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 13.21 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
498
วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (คัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียน Smart Sci ป.๑) จำนวน
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 12.59 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
499
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปูพื้นกระเบื้อ
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 13.22 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
500
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปูพื้นกระเบื
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 13.00 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
501
ซื้อปกไหมใส่วุฒิบัตร เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ กิจกรรมบัณฑิตน้อยอนุบาล
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.21 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
502
ซื้อปกไหมใส่วุฒิบัตร เพื่อใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ กิจกรรมบัณฑิตน้อยอนุบาล
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.21 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
503
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาล ๓ จำนวน ๒๓๗ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.18 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
504
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาล ๓ จำนวน ๒๓๗ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.18 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
505
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาล ๒ จำนวน ๒๐๑ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.15 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
506
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาล ๒ จำนวน ๒๐๑ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.15 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
507
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาล ๑ จำนวน ๒๕๒ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.00 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
508
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาล ๑ จำนวน ๒๕๒ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.59 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
509
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) ช่วงที่นักเรียน เรียนออนไลน์และใช้สอนออ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.57 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
510
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) ช่วงที่นักเรียน เรียนออนไลน์และใช้สอนออ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.56 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
511
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.54 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
512
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.53 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
513
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในห้องบริหารงานบุคคล จำนวน ๑๘ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.50 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
514
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในห้องบริหารงานบุคคล จำนวน ๑๘ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.49 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
515
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน จำนวน ๔๑ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.47 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
516
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน จำนวน ๔๑ รายการ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.46 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
517
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 15.57 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
518
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 15.56 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
519
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบริษัทสร้างการดี
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 15.29 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
520
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มนักเรียนค่าย Mep English Camp สายชั้น ป.๑ ถึง สายชั้น ป.๖
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 15.08 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
521
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มนักเรียนค่าย Mep English Camp สายชั้น ป.๑ ถึง สายชั้น ป.๖
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 15.08 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
522
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้น ป.๓
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 13.55 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
523
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้น ป.๓
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 13.55 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
524
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 16.34 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
525
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 16.33 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
526
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง พร้อมยาแนวห้องเรียนตึกคอมพิวเตอร์ และห้องศูนย์คณิตศาสตร์
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 16.11 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
527
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง พร้อมยาแนวห้องเรียนตึกคอมพิวเตอร์ และห้องศูนย์คณิตศาสตร์
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 16.11 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
528
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานปูพื้นกระเบื้องอาค
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 15.24 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
529
จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกห้องเรียน ห้องพยาบาล กระจกบอร์ดหน้าหอประชุมนรนันทชัยชวลิต
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 10.28 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
530
ซื้อชุดทดสอบออนไลน์วัดความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 13.11 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
531
ซื้อชุดทดสอบออนไลน์วัดความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 13.10 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
532
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นข ๕๙๑๖ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 13.10 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
533
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นข ๕๙๑๖ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 13.10 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
534
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ปูกระเบื้อง ล้างหน้า ล้างมือ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 09.58 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
535
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ปูกระเบื้อง ล้างหน้า ล้างมือ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 09.57 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
536
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ ห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์และห้องเรี
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 18.13 น./อ่าน 2037)
ข่าวกิจกรรม
537
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 16.12 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
538
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 16.11 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
539
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 15.49 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
540
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 15.48 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
541
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 13.57 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
542
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 13.56 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
543
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประกาศเลื่อนกำหนดการจับฉลากระดับชั้นอนุบาล 1 ห้องเรียนปกติ
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 16.56 น./อ่าน 404)
ข่าวประชาสัมพันธ์
544
จ้างเหมาอาหารว่าง และอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มประชุม สพฐ.ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน Active Learn
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 15.09 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
545
จ้างเหมาอาหารว่าง และอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มรับการประเมินติดตามจาก ศน. สพป.ลำปาง เขต 1
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 13.28 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
546
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 13.00 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
547
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 12.59 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
548
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 10.39 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
549
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 10.38 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
550
ซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้น เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียน ป.๕/Math๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 10.36 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
551
ซื้อตู้เหล็ก เพื่อใช้เก็บผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งงานในโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 10.31 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
552
ซื้อตู้เหล็ก เพื่อใช้เก็บผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งงานในโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 10.31 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
553
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.24 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
554
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.23 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
555
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเดินทางไกลชองลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.20 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
556
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเดินทางไกลชองลูกเสือ ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.19 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
557
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้กิจกรรมการแข่งขันสอบยอดปัญญาวิชาการภาคเหนือ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.13 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
558
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้กิจกรรมการแข่งขันสอบยอดปัญญาวิชาการภาคเหนือ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.13 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
559
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ทำกิจกรรมโครงการปฐมวัยตามแผนปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมาตรฐานก
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.09 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
560
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมค่าย Green School Camp จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.06 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมค่าย Green School Camp จำนวน ๑๔ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.05 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ส่งเข้าประกวด GLOBE SRC จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.01 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ส่งเข้าประกวด GLOBE SRC จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 11.01 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
564
ผลการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์และห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 18.05 น./อ่าน 4008)
ข่าวกิจกรรม
565
จ้างเหมาทำตรายางงานธุรการและงานวัดผล
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 16.05 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
566
จ้างเหมาทำตรายางงานธุรการและงานวัดผล
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 16.04 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
567
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายจามเทวี
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 14.25 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
568
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 14.18 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
569
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 13.15 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
570
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 13.15 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
571
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 13.59 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
572
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 13.58 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
573
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 13.31 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
574
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 13.27 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
575
จ้างเหมาอาหารว่างค่าย Green school camp
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 09.07 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
576
จ้างเหมาอาหารว่างค่าย Green school camp
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 09.06 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
577
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 15.50 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
578
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 15.49 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
579
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มแพทย์มาให้บริการฉีดวัคซีนนักเรียน
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 15.11 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
580
ซื้อชุดนักกีฬา เพื่อใช้ในกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 14.24 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
581
ซื้อชุดนักกีฬา เพื่อใช้ในกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 14.23 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
582
จ้างเหมาอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 10.34 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
583
จ้างเหมาอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 10.34 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
584
ซื้อไมค์สาย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.46 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
585
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อใช้กับรถยนต์ราชการ ทะเบียน บง ๕๙๓๙ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.43 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
586
ซื้อวัสดุโครงการน้ำดื่มสะอาด เพื่อใช้พัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.38 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
587
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.33 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
588
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.33 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
589
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บูรณาการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางกา
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.30 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
590
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บูรณาการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางกา
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.30 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
591
จ้างเหมาจัดทำฐานการเรียนรู้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิค ระหว่างวันที่
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 14.56 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
592
จ้างเหมาจัดทำฐานการเรียนรู้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิค ระหว่างวันที่
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 14.56 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
593
จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิค ระหว่างวั
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 08.57 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
594
จ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิค ระหว่างวั
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 08.56 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
595
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 08.18 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
596
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบริษัทสร้างการดี
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 14.57 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
597
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 15.02 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
598
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 15.01 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
599
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 14.08 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
600
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 14.07 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
601
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในกิจกรรมนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (โครงการบริษัทสร้างการดี) จำ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 14.04 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
602
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 11.58 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
603
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 11.36 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
604
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 10.27 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
605
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 10.27 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
606
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๕ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 09.51 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
607
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๕ มีนาคม ๒๕๖๔
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 09.50 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
608
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๒๑ รายการ
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.35 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
609
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๒๑ รายการ
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.34 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
610
ซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อตกแต่งอาคารสถานที่ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.32 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
611
ซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อตกแต่งอาคารสถานที่ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.31 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
612
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มนักเรียนกิจกรรมลูกเสือ ป.๒
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 08.32 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
613
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มนักเรียนกิจกรรมลูกเสือ ป.๒
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 08.31 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
614
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาดนักเรียนชั้น ป.๑
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 14.44 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
615
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาดนักเรียนชั้น ป.๑
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 14.43 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
616
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียน MEP จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 13.48 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
617
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียน MEP จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 13.47 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
618
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมคณิตศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 13.33 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
619
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารงานยุวกาชาด จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 13.28 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
620
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารงานยุวกาชาด จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 13.27 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
621
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายประชาธิปไตย จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16.10 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
622
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16.07 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
623
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16.06 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
624
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16.03 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
625
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16.03 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
626
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง เพื่อใช้ทำตะแกรงสำหรับคัดแยกขยะ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16.00 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
627
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง เพื่อใช้ทำตะแกรงสำหรับคัดแยกขยะ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 15.59 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
628
ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 15.55 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
629
ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 15.41 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
630
จ้างเหมาทำป้ายสระว่ายน้ำ สติ๊กเกอร์ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 15.05 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
631
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 14.57 น./อ่าน 75)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
632
จ้างเหมาอาหารว่าง และอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มรับการประเมินจาก สพป.ลำปาง เขต 1
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 14.25 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
633
จ้างเหมาทำระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.53 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
634
จ้างเหมาทำระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.52 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
635
จ้างเหมาทำสื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.21 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
636
จ้างเหมาทำสื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.14 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
637
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 08.39 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
638
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 08.39 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
639
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์และห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ ชั้นประถม
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 18.09 น./อ่าน 1501)
ข่าวกิจกรรม
640
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์และห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศ
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 17.56 น./อ่าน 461)
ข่าวประชาสัมพันธ์
641
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 11.12 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
642
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 11.04 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
643
จ้างเหมาทำผ้าม่านบังแดด ประจำห้องเรียน ชั้น ป.๓/Math ๑
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.52 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
644
จ้างเหมาทำผ้าม่านบังแดด ประจำห้องเรียน ชั้น ป.๓/Math ๑
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.52 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
645
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.01 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
646
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.01 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
647
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้วัดอุณหภูมินักเรียน เนื่องจากโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09.01 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
648
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้วัดอุณหภูมินักเรียน เนื่องจากโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09.01 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
649
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓๐ รายการ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 08.59 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
650
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓๐ รายการ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 08.55 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
651
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องศูนย์สาระคณิตศาสตร์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 08.54 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
652
ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 08.53 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
653
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลักโรงเรียน
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16.13 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
654
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลักโรงเรียน
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16.13 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
655
จ้างเหมาทำระบบรองรับการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 16.28 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
656
จ้างเหมาทำระบบรองรับการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 16.28 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
657
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.47 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
658
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.46 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
659
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 11.09 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
660
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 11.08 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
661
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในสำนักงาน สายชั้นแต่ละสายชั้น และกลุ่มสาระต่างๆ จำนวน ๒๑ รา
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 07.33 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
662
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในสำนักงาน สายชั้นแต่ละสายชั้น และกลุ่มสาระต่างๆ จำนวน ๒๑ รา
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 07.32 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
663
จ้างเหมากำจัดปลวกห้องต่าง ๆ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 16.13 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
664
จ้างเหมากำจัดปลวกห้องต่าง ๆ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 16.13 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
665
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 15.44 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
666
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 15.44 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
667
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 15.03 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
668
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 15.02 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
669
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันนักเรียนติวแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนประจำจังหว
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 14.38 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
670
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันนักเรียนติวแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนประจำจังหว
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 14.38 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
671
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มนักเรียน เช้า-บ่าย กิจกรรมค่ายประชาธิปไตย
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 14.13 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
672
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มนักเรียน เช้า-บ่าย กิจกรรมค่ายประชาธิปไตย
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 14.13 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
673
จ้างเหมาทำป้ายโครงการค่ายประชาธิปไตย
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 12.35 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
674
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 12.29 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
675
จ้างเหมาทำป้ายการคัดแยกขยะ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 12.13 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
676
จ้างทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 09.35 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
677
จ้างทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 09.34 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
678
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 09.12 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
679
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 09.12 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
680
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 11.26 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
681
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 11.09 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
682
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 10.24 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
683
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 10.24 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
684
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันบริการตรวจทันตกรรมนักเรียน
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 09.20 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
685
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันบริการตรวจทันตกรรมนักเรียน
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 09.15 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
686
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดบอร์ดความรู้กิจกรรมวันตรุษจีน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.13 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
687
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดค่ายประชาธิปไตยและเดินรณรงค์ด้านประชาธิปไตยกับชุมชน สายชั้นประถมศึก
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.10 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
688
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดค่ายประชาธิปไตยและเดินรณรงค์ด้านประชาธิปไตยกับชุมชน สายชั้นประถมศึก
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.10 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
689
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมหนูน้อยทำความดี กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมาตร
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.07 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
690
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมหนูน้อยทำความดี กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมาตร
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.06 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
691
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.02 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
692
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 08.01 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
693
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมา
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 10.26 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
694
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 11.02 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
695
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 11.01 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
696
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้จัดตกแต่งบอร์ดรณรงค์ฝุ่น P.M ๒.๕ ของแต่ละสายชั้น จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 10.58 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
697
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้จัดตกแต่งบอร์ดรณรงค์ฝุ่น P.M ๒.๕ ของแต่ละสายชั้น จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 10.53 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
698
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 10.52 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
699
ซื้อลำโพง แอมป์ขยายเสียง เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนอนุบาล ๑/๔ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 10.52 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
700
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มสำหรับประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.53 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
701
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.22 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
702
ซื้อจอ Smart TV LED TCL รุ่น ๕๕ P๘ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 12.05 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
703
ซื้อจอ Smart TV LED TCL รุ่น ๕๕ P๘ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 12.04 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
704
ซื้อถังขยะสีแยกประเภท เพื่อใช้ส่งเสริมให้เด็กอนุบาลคัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกวิธี จำนวน ๔ รายกา
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 12.02 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
705
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 09.38 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
706
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 09.37 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
707
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั
(วันที่ 29 มกราคม 2564 17.32 น./อ่าน 7132)
ข่าวกิจกรรม
708
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 27 มกราคม 2564 16.38 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
709
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 27 มกราคม 2564 16.38 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
710
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการของโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 27 มกราคม 2564 15.51 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
711
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการของโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 27 มกราคม 2564 15.45 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
712
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์ภาษาจีนและการสื่อสารภาษาจีน จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 27 มกราคม 2564 15.44 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
713
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์ภาษาจีนและการสื่อสารภาษาจีน จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 27 มกราคม 2564 15.44 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
714
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการห้องบุคคล และธุรการโรงเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 25 มกราคม 2564 11.08 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
715
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ กอท. ใช้ฝึกสอนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๓
(วันที่ 25 มกราคม 2564 11.08 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
716
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ กอท. ใช้ฝึกสอนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๓
(วันที่ 25 มกราคม 2564 11.07 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
717
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้สำหรับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนว
(วันที่ 25 มกราคม 2564 09.43 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
718
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้สำหรับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนว
(วันที่ 25 มกราคม 2564 09.43 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
719
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาการเรียนการสอน ใช้ฝึกสอนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระ กอท. จำนวน ๙
(วันที่ 25 มกราคม 2564 09.40 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
720
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาการเรียนการสอน ใช้ฝึกสอนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระ กอท. จำนวน ๙
(วันที่ 25 มกราคม 2564 09.40 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
721
ซื้อกระดาษไข พร้อมหมึกพิมพ์สำเนา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 25 มกราคม 2564 09.37 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
722
ซื้อกระดาษไข พร้อมหมึกพิมพ์สำเนา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 25 มกราคม 2564 09.36 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
723
การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 25 มกราคม 2564 07.43 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
724
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา จำนวน ๙๖ รายการ
(วันที่ 20 มกราคม 2564 15.55 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
725
ซื้อวัสดุงานซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓๙ รายการ
(วันที่ 20 มกราคม 2564 11.26 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
726
ซื้อวัสดุงานซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓๙ รายการ
(วันที่ 20 มกราคม 2564 11.25 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
727
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 20 มกราคม 2564 11.06 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
728
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 20 มกราคม 2564 11.05 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
729
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 20 มกราคม 2564 10.35 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
730
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 20 มกราคม 2564 10.31 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
731
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 19 มกราคม 2564 13.24 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
732
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 19 มกราคม 2564 13.23 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
733
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รา
(วันที่ 19 มกราคม 2564 11.18 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
734
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รา
(วันที่ 19 มกราคม 2564 11.18 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
735
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลว พร้อมที่กดสบู่เหลว เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค
(วันที่ 19 มกราคม 2564 11.14 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
736
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลว พร้อมที่กดสบู่เหลว เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค
(วันที่ 19 มกราคม 2564 11.13 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
737
จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกไฟฟ้ารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5916 ลำปาง
(วันที่ 19 มกราคม 2564 09.25 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
738
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 15 มกราคม 2564 15.01 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
739
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 15 มกราคม 2564 15.00 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
740
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดระบบสารสนเทศของสายชั้น (ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT)
(วันที่ 15 มกราคม 2564 14.49 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
741
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดระบบสารสนเทศของสายชั้น (ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT)
(วันที่ 15 มกราคม 2564 14.49 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
742
จ้างเหมาทำกันสาดหลังคาที่ล้างจาน ตู้เก็บของชั้น อ.๒/๒
(วันที่ 15 มกราคม 2564 12.51 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
743
จ้างเหมาทำกันสาดหลังคาที่ล้างจาน ตู้เก็บของชั้น อ.๒/๒
(วันที่ 15 มกราคม 2564 12.50 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
744
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 15 มกราคม 2564 11.44 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
745
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 15 มกราคม 2564 11.44 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
746
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.39 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
747
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.31 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
748
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.18 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
749
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.17 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
750
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.14 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
751
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.14 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
752
ซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายกา
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.11 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
753
ซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายกา
(วันที่ 14 มกราคม 2564 14.10 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
754
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
(วันที่ 13 มกราคม 2564 14.47 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
755
การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 13 มกราคม 2564 14.09 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
756
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 13 มกราคม 2564 11.57 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
757
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 13 มกราคม 2564 11.56 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
758
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลใต้อาคาร
(วันที่ 13 มกราคม 2564 08.34 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
759
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 12 มกราคม 2564 14.30 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
760
ซื้อปุ๋ยใส่ต้นไม้ เพื่อใส่ต้นไม้ต้นดอกไม้บริเวณหน้าเสาธง จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.13 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
761
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในห้องพยาบาล จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.13 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
762
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.06 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
763
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.05 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
764
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ทำโครงงาน เข้าร่วมแข่งขันงาน MEP OPEN HOUSE ภาคเหนือ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.03 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
765
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ทำโครงงาน เข้าร่วมแข่งขันงาน MEP OPEN HOUSE ภาคเหนือ จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.03 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
766
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในห้องบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.01 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
767
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในห้องบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 13.00 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
768
ซื้อถังขยะโครงการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.57 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
769
ซื้อถังขยะโครงการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.56 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
770
จ้างเหมาทำผ้าม่าน หน้าต่าง ห้องป.๓/๑ และห้อง ป.๓/๕
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.32 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
771
จ้างเหมาทำผ้าม่าน หน้าต่าง ห้องป.๓/๑ และห้อง ป.๓/๕
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.32 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
772
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมบริหารจัดการขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 12 มกราคม 2564 09.42 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
773
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 12 มกราคม 2564 09.31 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
774
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 11 มกราคม 2564 11.13 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
775
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 11 มกราคม 2564 11.13 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
776
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 07 มกราคม 2564 12.27 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
777
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 07 มกราคม 2564 12.26 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
778
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 07 มกราคม 2564 10.28 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
779
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
(วันที่ 07 มกราคม 2564 10.28 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
780
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนเสาโดมสระว่ายน้ำ
(วันที่ 07 มกราคม 2564 09.01 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
781
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนเสาโดมสระว่ายน้ำ
(วันที่ 07 มกราคม 2564 09.00 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
782
ซื้อถ่านไฟฉาย เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 06 มกราคม 2564 16.32 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
783
ซื้อถ่านไฟฉาย เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 06 มกราคม 2564 16.31 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
784
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องน้ำและบริเวณโรงเรียน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 06 มกราคม 2564 16.31 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
785
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องน้ำและบริเวณโรงเรียน จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 06 มกราคม 2564 16.30 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
786
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖4
(วันที่ 06 มกราคม 2564 14.04 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
787
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖4
(วันที่ 06 มกราคม 2564 13.55 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
788
จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัว “ลายเซ็นต์ผู้อำนวยการ”
(วันที่ 06 มกราคม 2564 13.39 น./อ่าน 79)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
789
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและเพดานห้อง ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๕/mep๒ และ ป.๔/mep๑
(วันที่ 06 มกราคม 2564 08.11 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
790
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและเพดานห้อง ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๕/mep๒ และ ป.๔/mep๑
(วันที่ 06 มกราคม 2564 08.11 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
791
ซื้อขนมของรางวัลนักเรียน เพื่อจัดงานคริสต์มาส จำนวน ๒๓ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.26 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
792
ซื้อขนมของรางวัลนักเรียน เพื่อจัดงานคริสต์มาส จำนวน ๒๓ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.26 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
793
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.24 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
794
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.23 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
795
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.20 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
796
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 05 มกราคม 2564 16.20 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
797
จ้างเหมาปรับปรุงระบบรางไฟฟ้าห้อง GSP
(วันที่ 05 มกราคม 2564 15.22 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
798
จ้างเหมาปรับปรุงระบบรางไฟฟ้าห้อง GSP
(วันที่ 05 มกราคม 2564 15.22 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
799
จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนังสือพิมพ์เอกราช
(วันที่ 05 มกราคม 2564 10.50 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
800
จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนังสือพิมพ์เอกราช
(วันที่ 05 มกราคม 2564 10.50 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
801
จ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นห้อง GSP
(วันที่ 04 มกราคม 2564 15.07 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
802
จ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นห้อง GSP
(วันที่ 04 มกราคม 2564 15.06 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
803
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้วัดอุณหภูมินักเรียน เนื่องจากโรคโควิด ๑๙ ระบาด ระลอก ๒ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.06 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
804
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้วัดอุณหภูมินักเรียน เนื่องจากโรคโควิด ๑๙ ระบาด ระลอก ๒ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.05 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
805
ซื้อชุดไมค์โครโฟนพร้อมลำโพง เครื่องช่วยสอน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.03 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
806
ซื้อวัสดุปรับปรุงระบบควบคุมเสียงตามสาย จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.00 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
807
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 04 มกราคม 2564 10.59 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
808
จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มรับการนิเทศติดตามจาก สพป.ลำปาง เขต 1
(วันที่ 04 มกราคม 2564 10.38 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
809
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน โควิด-19
(วันที่ 04 มกราคม 2564 09.23 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
810
จ้างเหมาทำป้ายชื่อห้องเรียนและโครงสร้างงานงบประมาณ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 09.03 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
811
ซื้อขวดน้ำพลาสติกพร้อมฝา เพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มใช้ในกิจกรรมในโรงเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.24 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
812
ซื้อขวดน้ำพลาสติกพร้อมฝา เพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มใช้ในกิจกรรมในโรงเรียน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.24 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
813
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.21 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
814
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.21 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
815
ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.07 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
816
ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 08.06 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
817
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เรื่อง การหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 03 มกราคม 2564 17.13 น./อ่าน 46)
818
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(วันที่ 01 มกราคม 2564 14.13 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
819
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 09.49 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
820
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 09.49 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
821
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สายชั้น ป.๑
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 14.47 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
822
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สายชั้น ป.๑
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 14.46 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
823
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.55 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
824
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.52 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
825
จ้างเหมาทำชุดเบรครับแขกเคลือบมุกวาดลายเส้นทองโลโก้โรงเรียน
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 08.22 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
826
จ้างเหมาทำชุดเบรครับแขกเคลือบมุกวาดลายเส้นทองโลโก้โรงเรียน
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 08.22 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
827
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๐๒๐ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.25 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
828
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๐๒๐ จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.24 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
829
จ้างเหมาตกแต่งเวทีกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๐๒๐
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.41 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
830
จ้างเหมาตกแต่งเวทีกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๐๒๐
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.40 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
831
ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ วิชาเอกภา
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.04 น./อ่าน 141)
ข่าวประชาสัมพันธ์
832
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.01 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
833
จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและอาคารเรียน ๖๐ ปี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.01 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
834
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 09.32 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
835
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 09.22 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
836
ซื้อพัดลมโคจร เพื่อใช้ในห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 14.58 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
837
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมโครงเหล็กปิดกั้นอาคารเชื่อมตึก ๖๐ ปี และอาคาร ๘๐ ปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 13.03 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
838
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมโครงเหล็กปิดกั้นอาคารเชื่อมตึก ๖๐ ปี และอาคาร ๘๐ ปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 13.02 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
839
จ้างเหมาทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 09.15 น./อ่าน 69)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
840
จ้างเหมาทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 09.15 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
841
ซื้อโทรทัศน์สี LED ๔๓ นิ้ว ใช้เป็นจอสำหรับดูกล้องวงจรปิดห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 08.07 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
842
ซื้อโทรทัศน์สี LED ๔๓ นิ้ว ใช้เป็นจอสำหรับดูกล้องวงจรปิดห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 08.06 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
843
จ้างจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.35 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
844
จ้างจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.34 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
845
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.18 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
846
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.17 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
847
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและแบล็คดอร์ปงาน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 09.32 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
848
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำงานการเงินพัสดุ และจัดเก็บเอกสารการเงินพัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.35 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
849
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำงานการเงินพัสดุ และจัดเก็บเอกสารการเงินพัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.34 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
850
ซื้อธง ภปร. รัชกาลที่ ๙ สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.33 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
851
ซื้อสบู่ก้อน สำหรับให้เด็กนักเรียนล้างมือ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.31 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
852
ซื้อโทรทัศน์สี LED ๓๒ นิ้ว ใช้เป็นจอสำหรับดูกล้องวงจรปิดห้องบริหารทั่วไป จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.28 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
853
ซื้อโทรทัศน์สี LED ๓๒ นิ้ว ใช้เป็นจอสำหรับดูกล้องวงจรปิดห้องบริหารทั่วไป จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.27 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
854
จ้างเหมาสร้างรั้วรอบสระว่ายน้ำ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 15.44 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
855
จ้างเหมาสร้างรั้วรอบสระว่ายน้ำ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 15.44 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
856
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.51 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
857
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.50 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
858
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
859
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
860
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.37 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
861
ซื้อกระดาษโรเนียว เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.37 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
862
ซื้อวัสดุและของใช้ประจำวันสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑- ๓ จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.35 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
863
ซื้อวัสดุและของใช้ประจำวันสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑- ๓ จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.34 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
864
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.26 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
865
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 14.25 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
866
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 17.09 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
867
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 17.02 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
868
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 10.38 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
869
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 10.36 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
870
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พัฒนางานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 08.07 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
871
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พัฒนางานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 08.06 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
872
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 13.49 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
873
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรี
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 13.48 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
874
จ้างเหมาติดตั้งถังเก็บน้ำใหม่ พร้อมรื้อถอนของเดิม อาคารอนุบาล
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 12.23 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
875
จ้างเหมาติดตั้งถังเก็บน้ำใหม่ พร้อมรื้อถอนของเดิม อาคารอนุบาล
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 12.22 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
876
จ้างเหมาซ่อมกล้องถ่ายรูป Canon 800D
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 08.53 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
877
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 08.35 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
878
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องภาษาไทย
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 16.20 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
879
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 15.59 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
880
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 15.56 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
881
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 15.34 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
882
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง สำหรับพัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 15.33 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
883
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล อาคาร ๖๐ ปี และอาคาร ๘๐ ปี
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 12.18 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
884
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล อาคาร ๖๐ ปี และอาคาร ๘๐ ปี
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 12.18 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
885
จ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวด ทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างใหม่ อาคารอนุบาล
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 11.18 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
886
จ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวด ทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างใหม่ อาคารอนุบาล
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 11.17 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
887
ซื้อเวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพนักเรียนที่มาใช้บริการห้องพยาบาล จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 08.19 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
888
ซื้อเวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพนักเรียนที่มาใช้บริการห้องพยาบาล จำนวน ๑๓ รายการ
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 08.19 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
889
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 13.28 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
890
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 13.28 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
891
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 11.21 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
892
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 11.17 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง