ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนแม่วะวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 15
(วันที่ 16 กันยายน 2562 13.09 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน “ฟันสวยด้วยมือเรา”
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 13.30 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 13.04 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
4
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 12.57 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
5
TDRI ติดตามการทำงาน
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 12.55 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
6
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
เรื่อง กล้วย กล้วย
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 12.33 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม