ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนแม่วะวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมโรงเรียนขนาดเล็ก
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 16.19 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
2
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 15
(วันที่ 16 กันยายน 2562 13.09 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน “ฟันสวยด้วยมือเรา”
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 13.30 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 13.04 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
5
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 12.57 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
6
TDRI ติดตามการทำงาน
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 12.55 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
7
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
เรื่อง กล้วย กล้วย
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 12.33 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม