ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนแม่วะวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 10.39 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
2
การนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมโรงเรียนขนาดเล็ก
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 16.19 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
3
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 15
(วันที่ 16 กันยายน 2562 13.09 น./อ่าน 205)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน “ฟันสวยด้วยมือเรา”
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 13.30 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 13.04 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
6
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 12.57 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
7
TDRI ติดตามการทำงาน
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 12.55 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
8
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
เรื่อง กล้วย กล้วย
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 12.33 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม