ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดบ้านแขม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายและพัฒนาการในเด็กนักเรียน (ป
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 22.12 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายและพ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 22.10 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายและพัฒนาการในเด็กนักเรียน (ป
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 21.47 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายและพัฒนาการในเด็กนักเรียน (ป้องกั
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 21.43 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 12.47 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศสาระสำคัญโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโวรัสโควิด
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 12.31 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราค
(วันที่ 15 มกราคม 2564 13.49 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
จ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 07 มกราคม 2564 15.58 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศราคากลางและบก.01 ก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง
(วันที่ 07 มกราคม 2564 14.58 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(วันที่ 07 มกราคม 2564 09.49 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
(วันที่ 16 กันยายน 2563 10.45 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกาศราคากลางและบก.07 วัสดุเพื่อคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑
(วันที่ 16 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาถ่ายเอกสารในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เร
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 09.30 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 11.54 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ประกาศข้อมูลสาระสำคััญ ก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 08.26 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิงและก่อสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 13 เมษายน 2563 10.43 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 13 เมษายน 2563 10.36 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
กำหนดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด(๑๒ รายการ)
(วันที่ 13 เมษายน 2563 10.15 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด(๑๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 13 เมษายน 2563 10.02 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด(๑๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 13 เมษายน 2563 09.54 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 13.48 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 13.46 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิงและก่อสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 16.41 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 16.32 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
ประกาศประกวดราคาบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 16 มีนาคม 2563 15.14 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
ประกาศราคากลางและบก.01 บ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 12.09 น./อ่าน 109)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ประกาศราคากลางและบก.01 บ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 08.54 น./อ่าน 7)
28
ประกาศราคากลางและบก.01 บ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 08.53 น./อ่าน 11)
29
ประกาศราคากลางและบก.01 บ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 08.51 น./อ่าน 3)
30
ประกาศราคากลางและบก.01 บ้านพักครู แบบ ๒๐๕ฝ๒๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 08.49 น./อ่าน 4)
31
ประกาศราคากลางและป.ป.ช.01 ก่อสร้างอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 14.04 น./อ่าน 221)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประกาศราคากลางและป.ป.ช.01 ก่อสร้างห้องส้วมหญิงและก่อสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 13.05 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 17.04 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 16.30 น./อ่าน 57)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 16.26 น./อ่าน 8)
36
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น./อ่าน 11)
37
แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 23 มกราคม 2563 13.04 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
จ้างเหมาค่าพาหนะรถรับจ้างพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 27 กันยายน 2562 10.58 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาค่าพาหนะรับส่งครูนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ด้วยวิธีประกวดร
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 16.56 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 16.32 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 11.15 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
ประกาศราคากลางและป.ป.ช.01
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 10.29 น./อ่าน 122)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 08.38 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45
ข้อมูลสาระสำคัญ
(วันที่ 07 เมษายน 2562 15.38 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยวิธีเฉพา
(วันที่ 01 เมษายน 2562 18.23 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรถรับ-ส่งนักเรียน โดยวิธ
(วันที่ 31 มีนาคม 2562 09.37 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
48
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 23 มีนาคม 2562 19.26 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โด
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 09.51 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โด
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 09.50 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โด
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 09.49 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2562
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 11.34 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 11.30 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สำหรับการซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเ
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 13.32 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 13.27 น./อ่าน 134)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
ข้อมูลสาระสำคัญ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 11.01 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 10.35 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 11 สิงหาคม 2561 08.41 น./อ่าน 1449)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจา
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 19.27 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการที่มีความจำเป็นพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2561 21.48 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการที่มีความเป็นจำเป็นพิเศษ ด้ว
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 18.43 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 14.55 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง