ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดบ้านแขม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 20.52 น./อ่าน 7)
2
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 20.51 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 19.45 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 19.44 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 13.38 น./อ่าน 7)
6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น/นาที
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 13.31 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 13.21 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 13.16 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
กำหนดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 11.22 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
กำหนดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 12.29 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(วันที่ 21 มิถุนายน 2564 10.30 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.1
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 12.34 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
13
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง วัสดุเพื่อคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
(วันที่ 21 มีนาคม 2564 14.35 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 21 มีนาคม 2564 12.11 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถโรงเรียน โดยวิธีเ
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.25 น./อ่าน 33)
16
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายและพัฒนาการในเด็กนักเรียน (ป
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 22.12 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายและพ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 22.10 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายและพัฒนาการในเด็กนักเรียน (ป
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 21.47 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายและพัฒนาการในเด็กนักเรียน (ป้องกั
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 21.43 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 12.47 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ประกาศสาระสำคัญโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโวรัสโควิด
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 12.31 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราค
(วันที่ 15 มกราคม 2564 13.49 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
จ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 07 มกราคม 2564 15.58 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
ประกาศราคากลางและบก.01 ก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง
(วันที่ 07 มกราคม 2564 14.58 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(วันที่ 07 มกราคม 2564 09.49 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
(วันที่ 16 กันยายน 2563 10.45 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ประกาศราคากลางและบก.07 วัสดุเพื่อคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑
(วันที่ 16 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาถ่ายเอกสารในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เร
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 09.30 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 11.54 น./อ่าน 67)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
ประกาศข้อมูลสาระสำคััญ ก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 08.26 น./อ่าน 83)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิงและก่อสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 13 เมษายน 2563 10.43 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 13 เมษายน 2563 10.36 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
กำหนดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด(๑๒ รายการ)
(วันที่ 13 เมษายน 2563 10.15 น./อ่าน 71)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด(๑๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 13 เมษายน 2563 10.02 น./อ่าน 55)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด(๑๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 13 เมษายน 2563 09.54 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 13.48 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 13.46 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิงและก่อสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 16.41 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 16.32 น./อ่าน 57)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
ประกาศประกวดราคาบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 16 มีนาคม 2563 15.14 น./อ่าน 57)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
ประกาศราคากลางและบก.01 บ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 12.09 น./อ่าน 140)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
ประกาศราคากลางและบก.01 บ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 08.54 น./อ่าน 14)
43
ประกาศราคากลางและบก.01 บ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 08.53 น./อ่าน 38)
44
ประกาศราคากลางและบก.01 บ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 08.51 น./อ่าน 14)
45
ประกาศราคากลางและบก.01 บ้านพักครู แบบ ๒๐๕ฝ๒๖
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 08.49 น./อ่าน 12)
46
ประกาศราคากลางและป.ป.ช.01 ก่อสร้างอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 14.04 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ประกาศราคากลางและป.ป.ช.01 ก่อสร้างห้องส้วมหญิงและก่อสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 13.05 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 17.04 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 16.30 น./อ่าน 75)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 16.26 น./อ่าน 18)
51
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น./อ่าน 19)
52
แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 23 มกราคม 2563 13.04 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53
จ้างเหมาค่าพาหนะรถรับจ้างพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 27 กันยายน 2562 10.58 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาค่าพาหนะรับส่งครูนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ด้วยวิธีประกวดร
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 16.56 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 16.32 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 11.15 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58
ประกาศราคากลางและป.ป.ช.01
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 10.29 น./อ่าน 151)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 08.38 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60
ข้อมูลสาระสำคัญ
(วันที่ 07 เมษายน 2562 15.38 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยวิธีเฉพา
(วันที่ 01 เมษายน 2562 18.23 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรถรับ-ส่งนักเรียน โดยวิธ
(วันที่ 31 มีนาคม 2562 09.37 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 23 มีนาคม 2562 19.26 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โด
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 09.51 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โด
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 09.50 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โด
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 09.49 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2562
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 11.34 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 11.30 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแขม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สำหรับการซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเ
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 13.32 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 13.27 น./อ่าน 146)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71
ข้อมูลสาระสำคัญ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 11.01 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 10.35 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 11 สิงหาคม 2561 08.41 น./อ่าน 1547)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจา
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 19.27 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการที่มีความจำเป็นพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2561 21.48 น./อ่าน 72)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการที่มีความเป็นจำเป็นพิเศษ ด้ว
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 18.43 น./อ่าน 73)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 14.55 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง