ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 288 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด
(วันที่ 07 เมษายน 2564 16.17 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารห้องสมุด
(วันที่ 07 เมษายน 2564 10.30 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙
(วันที่ 06 เมษายน 2564 11.09 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง งานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙
(วันที่ 06 เมษายน 2564 10.28 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๔๖๔
(วันที่ 05 เมษายน 2564 13.37 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ระบบสมัครเรียนออนไลน์ (ห้องเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.1) ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 06 มีนาคม 2564 00.40 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 14.48 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 14.46 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 14.45 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 14.05 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง วันปฐมนิเทศครูอัตราจ้าง อำเภอแม่เมาะ
(วันที่ 15 มกราคม 2564 10.28 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง ปฐมนิเทศครูอัตราจ้าง อำเภอแม่เมาะ
(วันที่ 15 มกราคม 2564 10.19 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการจัดการเรียนรู้ภาษ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 14.34 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
กองการแพทย์อำเภอแม่เมาะมอบกระเป๋ายาเพื่อใช้ประโยชน์แก่ทางโรงเรียน
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.01 น./อ่าน 40)
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเรยนการสอน ตามโครงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 14.51 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนและครู ตามโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(วันที่ 29 กันยายน 2563 15.00 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
”จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ผู้เกษียณอายุราชการ อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2563
(วันที่ 28 กันยายน 2563 09.14 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
18
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาในเขตและนอกเขตพื้นที่ อำเภอแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
(วันที่ 28 กันยายน 2563 09.07 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
19
เข้าร่วมแข่งขัน “กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563”
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.51 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่
(วันที่ 10 กันยายน 2563 09.46 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ประกาศสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 10 กันยายน 2563 09.44 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.47 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 09 กันยายน 2563 15.46 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.26 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสี แผ่นผับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(วันที่ 08 กันยายน 2563 10.34 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(วันที่ 08 กันยายน 2563 10.27 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(วันที่ 08 กันยายน 2563 10.24 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(วันที่ 08 กันยายน 2563 10.15 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตผ้าปิดจมูก สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 08.36 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตผ้าปิดจมูก สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 20
(วันที่ 08 กันยายน 2563 08.34 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางและ บก.01 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้
(วันที่ 03 กันยายน 2563 15.31 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง "โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง"
(วันที่ 03 กันยายน 2563 14.20 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถโดยสารส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน 40-0
(วันที่ 01 กันยายน 2563 12.22 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถโดยสารส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน 40-0282 ลำ
(วันที่ 01 กันยายน 2563 12.19 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ รถโดยสารส่วนบุคคล ยี่ห้อ HINO ทะเบียน 40-0271 ลำ
(วันที่ 01 กันยายน 2563 09.12 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
ประกาศเผยแพร่ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถโดยสารส่วนบุคคล ยี่หอ HINO ทะเบียน 40-02
(วันที่ 01 กันยายน 2563 09.10 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศ
(วันที่ 29 สิงหาคม 2563 14.01 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน(งานวิชาการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 11.24 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน(งานวิชาการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 11.21 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.47 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.46 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.45 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.45 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.44 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.43 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.42 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.41 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.40 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.17 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.39 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.39 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.38 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.36 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.31 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.30 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.26 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.25 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.24 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 09.22 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.30 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.29 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.26 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.24 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.23 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.20 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.19 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.18 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.17 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.16 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา " ซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ในห้องพยาบาล "
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 09.40 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา " ซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ในห้องพยาบาล "
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 09.39 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง " ซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ในห้องพยาบาล "
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 09.36 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประจำห้องเรียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 14.52 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะโครงเหล็ก ท๊อปไม้ สำหรับวางคอมพิวเตอร์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 14.49 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 14.46 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การเแข่งขันหุ่นยนต์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 14.42 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อม LED TV
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 14.38 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมค์ลอยและเครื่องชาร์จถ่าน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 14.34 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้น Epson l3110
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 14.25 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81
ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 08.50 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
82
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 08.44 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
83
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปูกระเบื้อง ปิดช่องระบายอากาศและทาสี ห้องเรียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 14.20 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูกระเบื้อง ปิดช่องระบายอากาศและทาสี ห้องเรียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 14.19 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับดำเนินการกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพป
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 10.03 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 10.00 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
87
“วันอาเซียน” ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2563"
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 10.30 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
88
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ และ อัตโนมัติ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 10.24 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่ชาติ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 11.57 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
90
มอบหน้ากากอนามัยและเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 08.10 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
91
ประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ict
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 08.01 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
92
ต้อนรับคณะอนุกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 16.20 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
93
รับมอบเครื่องกดแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 16.02 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
94
อบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.47 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
95
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยตา ทะเบียน นข 1386 ลำปาง โดยวิธีเ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 15.37 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยตา ทะเบียน นข 1386 ลำปาง โดยวิธี
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 15.22 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
97
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแบบฝึก Full STEAM ป.4 - ป.6 เล่ม 1 - 2 และสื่อพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 09.21 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
98
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแบบฝึก Full STEAM ป.4 - ป.6 เล่ม 1 - 2 และสื่อพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 09.20 น./อ่าน 22)
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบฝึก Full STEAM ป.4 - ป.6 เล่ม 1 - 2 และสื่อพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกิจกรร
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 09.19 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบฝึก Full STEAM ป.4 - ป.6 เล่ม 1 - 2 และสื่อพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกิจกรร
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 09.15 น./อ่าน 23)
101
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารไก่เล็กและอาหารไก่พันธุ์ไข่ ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสื
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 13.31 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
102
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาอาหารไก่เล็กและอาหารไก่พันธุ์ไข่ ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แล
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 12.18 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องดนตรีไทย ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 10.00 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 09.18 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105
ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและห้องเรียนอาคารจงกลนี
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 14.36 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและห้องเรียนอาคารจงกลนี
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 14.33 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
107
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อคอมพิวเตอร์ออลอินวัน สำหรับกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการส่ง
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 09.35 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ออลอินวัน สำหรับกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการส่
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 09.25 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
109
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุง รถยนต์กระบะเชฟโลเรต ทะเบียน บม 9037 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 09.11 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะเชฟโลเรต ทะเบียน บม 9037 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 09.05 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
111
คณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 1 และลิกไนต์ 2 เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลก
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 12.14 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
112
คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนทำการทดสอบ การสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 12.06 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
113
คณะครู งานคุณธรรมจริยธรรม และกลุ่มสาระสังคมศึกษา นำนักเรียนจำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการบรรพชา
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 11.59 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
114
ร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ชนิดมวยสากลสมัครเล่น
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 11.23 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 10.55 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 10.53 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 10.50 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 10.49 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 10.45 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 10.25 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 10.06 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 10.03 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 10.01 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 10.00 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 09.48 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 09.43 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 09.41 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 09.38 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 09.35 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 09.24 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
131
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 11.09 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
132
ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปูบล็อค ลานหน้าอาคารจงกลณี
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2563 08.52 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูบล็อก ลานหน้าอาคารจงกลนี
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2563 08.39 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
134
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อทรายหยาบ ทรายละเอียดและหินฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 24 เมษายน 2563 10.56 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ ทรายละเอียดและหินฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 24 เมษายน 2563 10.46 น./อ่าน 68)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
136
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 14.53 น./อ่าน 240)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 11.32 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
138
การนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 มกราคม 2563 09.47 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
139
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563
(วันที่ 08 มกราคม 2563 09.27 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
140
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563
(วันที่ 08 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 23)
141
ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
(วันที่ 08 มกราคม 2563 09.15 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
142
ต้อนรับผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 08 มกราคม 2563 08.56 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่สำหรับประชุม การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 12.21 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
144
มอบขัวญและกำลังใจ ให้กับครอบครัว ด.ญ.อภิชญา พรมสุจา บ้านเลขที่ 29 ม.7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 15.09 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
145
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนจงกลนี
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 15.00 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
146
ประชุมพบปะผู้ปกครองและรับผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 12.47 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
147
การเสวนาสภากาแฟ
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 13.54 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
148
จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพันธ งานเกษียณอายุราชการครูผู้ทรงคุณค่าของอนุบาลแม่เมาะ ประจำปี 2562
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 09.19 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
149
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน ในโครงการเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา อำเภอแม่
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 09.11 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
150
ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ กระบวนการเรียนการสอนโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเรียน การสอน หลักสูตรวิทยาการคำ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 09.04 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
151
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน นำนักเรียน จำนวน 15 คน รับมอบแว่นตา จากโรงพยาบาลแม่เมาะ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 08.54 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
152
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในระดับอำเภอแม่เมาะ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 08.43 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
153
ต้อนรับคณะครูจากกลุ่มโรงเรียนฝั่งนที ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 08.35 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
154
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถตู้ นข5349ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 28 กันยายน 2562 12.29 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับส่งนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
(วันที่ 27 กันยายน 2562 23.10 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 26 กันยายน 2562 09.42 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2562 11.55 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 กันยายน 2562 15.47 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 18 กันยายน 2562 10.30 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 18 กันยายน 2562 10.05 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 18 กันยายน 2562 10.03 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 18 กันยายน 2562 10.01 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 18 กันยายน 2562 10.00 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.57 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.52 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
166
ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญา การซื้ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
167
ประกาศเผยแพร่ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 10.01 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
168
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 15.12 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 15.03 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
170
ประกาศสาระสำคัญ จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์หกล้อ Hino 40-0271 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 12.47 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
171
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์รถปิ๊กอัพ บม. 9037 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 12.25 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์รถปิ๊กอัพ บม. 9037 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 12.23 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
173
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์รถตู้ Toyota 40-0282 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจา
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 12.21 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์รถตู้ Toyota 40-0282 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 12.20 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์หกล้อ Hino 40-0271 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 12.17 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.39 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.38 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.38 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.37 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.36 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.34 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.34 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.31 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.30 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.29 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
187
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถตู้ 40-0282 ลำปาง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 10.39 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถตู้ 40-0282 ลำปาง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
189
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถตู้ นข 5349 ลำปาง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 09.45 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถตู้ นข 5349 ลำปาง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 09.40 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
191
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์หกล้อ Hino 4002871 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 09.06 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์หกล้อ Hino 4002871 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 09.03 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
193
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ นข 1386 ลำปาง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 15.30 น./อ่าน 55)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ นข 1386 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.34 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.34 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.33 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.32 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.22 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
200
โครงการ “ถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี 2562”
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 13.03 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
201
สรุปข่าวกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 141)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
202
ตรวจรับครุภัณฑ์วงโยธวาทิตโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะชุมชน 1
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 09.34 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
203
ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการปรับปรุงห้องเรียนของนักเรียนระดับป
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
204
ประกาศเผยแพร่ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการปรับปรุงห้องเรียนของนักเรียนระดับ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
205
ประกาศเผยแพร่ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำความสะอาดพื้นห้องและกระจก
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 14.53 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
206
ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญา การซื้อวัสดุสำหรับทำความสะอาดพื้นห้องและกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.39 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.36 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.32 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.29 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.25 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.06 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.00 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 15.55 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 15.28 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 15.24 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 15.10 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 15.07 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.58 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.54 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 14.50 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
222
ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาการประกาศเผยแพร่ ทางเว็บไซต์โรงเรียน จ้างทำสนามแข่งขัน งานกีฬานักเรียน
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 11.56 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
223
ประกาศเผยแพร่ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสนามแข่งขัน กีฬานักเรียนอำเภอแม่เมาะ
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 11.47 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าอาหารว่าง สำหรับแขกร่วมงานในวันวิชาการ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 15.06 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
225
ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำไวนิล สำหรับงานกีฬานักเรียนอำเภอแม่เมาะ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 14.37 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิล สำหรับงานกีฬานักเรียนอำเภอแม่เมาะ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 14.36 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
227
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างรับเหมารถรับ-ส่งนักกีฬา งานกีฬาอำเภอเมาะ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 14.25 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับ-ส่งนักกีฬา งานกีฬานักเรียนอำเภอแม่เมาะ โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 14.00 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 13.16 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 13.15 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 13.14 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 13.11 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเจาะจง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 13.09 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
234
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องเสียงจัดกิจกรรมกีฬาอำเภอ โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านวิชาการ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.04 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงจัดกิจกรรมกีฬาอำเภอ โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านวิชากา
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.02 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
236
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.01 น./อ่าน 73)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่า
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 09.48 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
238
ประกาศสาระสำคัญ ซื้อพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการงานอาชีพ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.44 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชและอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการงานอ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 11.20 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โครงการตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 โ
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 11.14 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
241
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โครงการตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 โร
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 11.12 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าจอ LED ขนาด 4x4 เมตร โครงการตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน 1 ตำบล 1
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 11.06 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
243
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา การเช่าจอ LED ขนาด 4x4 เมตร โครงการตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน 1 ตำบล 1
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 11.03 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
244
ประกาศผู้ชนะ เช่าเวทีจัดกิจกรรมวันวิชาการ โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านวิชาการและกีฬานักเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 10.57 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
245
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เช่าเวทีจัดกิจกรรมวันวิชาการ โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านวิชาการและกี
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 10.55 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงจัดกิจกรรมวันวิชาการ โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านวิชาก
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 10.47 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
247
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องเสียงจัดกิจกรรมวันวิชาการ โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านวิชา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 08.36 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
248
ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาทักษะทางวิชา
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 12.22 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
249
ประกาศเผยแพร่ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการแ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 10.31 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
250
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา การจัดซื้อดอกไม้สำหรับตกแต่งสวน โครงการตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน 1 ตำบ
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 10.30 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้สำหรับตกแต่งสวน โครงการตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 โ
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 10.09 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
252
สรุปกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ พ.ค. 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.56 น./อ่าน 514)
ข่าวกิจกรรม
253
บทสรุปของผุ้บริหารSAR-61 ระดับขั้นพื้นฐาน-อนุบาลแม่เมาะ
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 09.41 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
254
บทสรุปของผู้บริหารSAR61ระดับปฐมวัย-อนุบาลแม่เมาะ
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 09.39 น./อ่าน 83)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
255
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 61เทียบเป้าหมาย
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 09.37 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
256
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 61เทียบเป้าหมาย
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 09.35 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
257
SAR 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 09.30 น./อ่าน 117)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
258
ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference ชี้แจงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2562
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 20.10 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
259
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 20.04 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
260
ร่วมกับชุมชน ทำกิจกรรม เนื่องในวัน “วิสาขบูชา” วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 20.00 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
261
ร่วมประชุมพบปะเพื่อนครู โดย นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลําปางเขต 1
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 20.22 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
262
เปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 20.18 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
263
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 20.17 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
264
ประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดขอบข่ายงาน
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 06.23 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
265
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูอัญชลียา กิติโรจน์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 06.21 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
266
อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 06.18 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
267
ชี้แจงและวิธีการใช้ระบบ SMSS สารสนเทศนักเรียน,การลาและไปราชการ, กิจกรรมชุมนุม
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 20.53 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
268
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 20.49 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
269
วมพิธีฌาปนกิจศพแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไป ของคุณแม่สุข วงศ์แก้วเขียว
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 20.40 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
270
การอบรม "เทคนิคการดูแลเด็กพิการ สำหรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ"
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 11.16 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
271
ประกาศสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 19.43 น./อ่าน 358)
ข่าวประชาสัมพันธ์
272
ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน๑) เรื่อง เลื่อนวันสอบลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 10.22 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
273
ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ คุณแม่สุข วงศ์แก้วเขียว
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 09.17 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
274
เข้าร่วม “อบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล (DLTV)”
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 09.15 น./อ่าน 68)
275
พิธีเปิดการปฐมนิเทศครูต่างชาติ และออกแบบหลักสูตร ตามโครงการ”จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาต
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 09.12 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
276
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 ครั้งที่ 2/2562
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 09.08 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
277
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตฯ
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 13.31 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
278
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีถวายพระพรชั
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2562 19.48 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
279
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2562 19.46 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
280
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2562 19.43 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
281
การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับครูผู้สอนปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2562 15.33 น./อ่าน 351)
ข่าวกิจกรรม
282
เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2562 15.27 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
283
โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยวิธี “เบรนคลาวด์”
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2562 15.21 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
284
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกจัดจ้าง
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2562 15.19 น./อ่าน 197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
285
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2562 15.18 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
286
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกจัดจ้างตำแหน่ง วิทยากรเสริมทักษะการอ่านเขียน
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2562 15.13 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
287
การสมัครจิตอาสาของโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 11.33 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
288
การเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้น ป.1
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 11.30 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์