ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนผาปังวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ข้อมูลเผยแพร่
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 14.08 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 15.18 น./อ่าน 24)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
เอกสารประกอบการเรียนชุด อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึก
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 13.29 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเหล็กและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ก
(วันที่ 20 ธันวาคม 2561 13.51 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.23 น./อ่าน 68)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
การแต่งกายชุดลูกเสือ
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 11.13 น./อ่าน 2635)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศโรงเรียนผาปังวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโร
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 10.38 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 ตุลาคม 2561 00.31 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2
(วันที่ 25 ตุลาคม 2561 13.20 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
บ้านผาปัง อ.แม่พริก หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ปี 2560
(วันที่ 18 กันยายน 2561 12.24 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
น้ำพริกถั่วเน่า@ผาปัง
(วันที่ 18 กันยายน 2561 12.20 น./อ่าน 88)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
ทุ่งแสงตะวัน ตอน วิถีแห่งผาปัง
(วันที่ 18 กันยายน 2561 11.42 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ทุ่งแสงตะวัน ซัมเมอร์@ผาปัง
(วันที่ 18 กันยายน 2561 11.09 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
แนะนำชุมชนผาปัง
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 06.04 น./อ่าน 61)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันรักษ์ภาษาไทย/ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 18.34 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
16
Underwater Robot
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 18.19 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
วันไหว้ครู2561
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 18.08 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
18
ประกาศหาผู้รับจ้างถ่ายเอกสาร ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 17.49 น./อ่าน 86)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 17.39 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 16.57 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประกาศหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กันยายน 2561
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 16.50 น./อ่าน 55)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
แนวทางการประเมินITA โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 16.40 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
วันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 16.35 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 16.33 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
25
ลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 16.17 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
26
พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาไทย-อเมริกัน ครั้งที่ 17
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 16.02 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษาไทย-อเมริกัน2561
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 12.22 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ค่ายอังกฤษประถม
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 12.14 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
29
กีฬาสีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 12.08 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
30
แข่งขันตอบปัญหาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 10.49 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ร้านนับเดือนเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 10.21 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
thaiShcoolL
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 10.03 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
33
BigCleanDay
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 09.56 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
34
ศน.ปณิศา คมนัย สพป.ลำปาง 2 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนผาปังวิทยา ในปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 09.54 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ประชุมผู้ปกครอง เปิิดภาคเรียน /2561
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 11.08 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมของโรงเรียนผาปังวิทยาในรอบภาคเรียนที่ 2/2559
(วันที่ 31 มกราคม 2560 13.47 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมของโรงเรียนผาปังวิทยาในรอบภาคเรียนที่ 2/2559
(วันที่ 31 มกราคม 2560 13.40 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
38
ทำริบบิ้น
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2559 10.00 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
อบรมปุ๋ยหมัก
(วันที่ 15 ธันวาคม 2558 11.42 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
40
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.105/29
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 10.10 น./อ่าน 1721)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน (๗๒.๑๒.๑๔.๐๖ )อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 08.56 น./อ่าน 233)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่
(วันที่ 24 ธันวาคม 2557 09.15 น./อ่าน 872)
ข่าวกิจกรรม