ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนเมืองมายวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 13.48 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ตารางสอบ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีทึ่ 6
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 12.50 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเร่ง รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 16.16 น./อ่าน 77)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
ค่ายซอมพออาสา ปีที่ 4 สร้างฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 16.22 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
5
นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 16.20 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 16.16 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
7
สะเต็มศึกษา เมืองมายวิทยา
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 16.14 น./อ่าน 471)
ข่าวกิจกรรม
8
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 11.01 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมอบรมคุณธรรม
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 10.53 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
10
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 28 กันยายน 2562 12.25 น./อ่าน 124)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
งานเดิน-วิ่ง "เมืองมายวิทยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 3"
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 15.04 น./อ่าน 333)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 11.26 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 12.56 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเมืองมาย
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 13.18 น./อ่าน 494)
ข่าวกิจกรรม
15
ปัจฉิม 60 เมืองมาย
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 08.31 น./อ่าน 797)
ข่าวกิจกรรม
16
เมืองมายนิทัศน์ 61
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 13.32 น./อ่าน 644)
ข่าวกิจกรรม
17
ผอ.เขต ส.พ.ม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 11.36 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
18
ค่ายพักแรมลูกเสือเมืองมายวิทยา
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 15.16 น./อ่าน 962)
ข่าวกิจกรรม
19
ติดตามการใช้อินเตอร์เน็ต เมืองมายวิทยา
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.47 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงการทุนอาหารกลางวัน ธ.ก.ส.สาขาลำปาง
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 10.56 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
21
กีฬาสีเมืองมาย
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 08.54 น./อ่าน 598)
ข่าวกิจกรรม
22
100 ปี ธงชาติไทย เมืองมายวิทยา
(วันที่ 28 กันยายน 2560 03.03 น./อ่าน 448)
ข่าวกิจกรรม
23
ซ้อมแผนเคลื่อนย้ายป้องกันภัยเมืองมายวิทยา
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 01.01 น./อ่าน 327)
ข่าวกิจกรรม
24
ยุวชลกรเมืองมาย
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 01.13 น./อ่าน 579)
ข่าวกิจกรรม
25
เมืองมายถวายพระพร
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 02.01 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
26
ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน เมืองมายวิทยา 60
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 08.46 น./อ่าน 476)
ข่าวกิจกรรม
27
ผอ.สพม.35 ตรวจเยี่ยมราชการ ร.ร.เมืองมายวิทยา
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.00 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
28
STEM for STUDENT น้ำผลไม้ น้ำสมุนไหร
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 06.38 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
29
ผอ.เขต สพม.35 ตรวจเยี่ยมเมืองมายวิทยา
(วันที่ 17 มีนาคม 2560 13.04 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
30
พิธีสถาปนา 25 ปีเมืองมายวิทยา
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 14.58 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
31
ปัจฉิม 59 เมืองมายวิทยา
(วันที่ 07 มีนาคม 2560 08.18 น./อ่าน 398)
ข่าวกิจกรรม
32
สร้างแนวป้องกันไฟ เมืองมายวิทยา
(วันที่ 02 มีนาคม 2560 12.22 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
33
จิตอาสา ยุวกาชาดเมืองมายวิทยา
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 11.02 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
34
ธกส.ร่วมใจทาสีสนามเมืองมายวิทยา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 11.53 น./อ่าน 456)
ข่าวกิจกรรม
35
กีฬาสีภายในเมืองมายวิทยา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 11.03 น./อ่าน 433)
ข่าวกิจกรรม
36
เมืองมายนิทัศน์ ตลาดนัดความรู้ เข้าสู่ ๒๕ ปี
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 12.24 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
37
ธกส ปัน ปั่น ปั้น มอบจักรยานเมืองมายวิทยา
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 15.18 น./อ่าน 473)
ข่าวกิจกรรม
38
ประชุมภาคีเครือข่ายบ้านแลง ณ เมืองมายวิทยา
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 13.49 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
39
โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมืองมายวิทยา
(วันที่ 31 มกราคม 2560 14.12 น./อ่าน 390)
ข่าวกิจกรรม
40
เมืองมายวิทยารับการตรวจเยี่ยมนิเทศ กำกับติดตาม
(วันที่ 31 มกราคม 2560 12.05 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
41
ผอ.สพม.เขต35 ให้เกียรติมามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนเมืองมายวิทยาที่มารับตำแหน่งใหม่
(วันที่ 30 ธันวาคม 2559 15.28 น./อ่าน 350)
ข่าวกิจกรรม
42
เมืองมายตักบาตรฟังธรรมรับปี 60
(วันที่ 30 ธันวาคม 2559 11.48 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
43
เมืองมายร่วมแรงสร้างฝายชะลอน้ำ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2559 13.46 น./อ่าน 515)
ข่าวกิจกรรม
44
ลูกเสือเนตรนารีเมืองมายร่วมพิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 08.44 น./อ่าน 395)
ข่าวกิจกรรม
45
เมืองมายสอบธรรมศึกษา 2559
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 09.53 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
46
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(วันที่ 05 ตุลาคม 2559 11.31 น./อ่าน 304)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
เกษตรพอเพียงเมืองมาย
(วันที่ 29 กันยายน 2559 09.11 น./อ่าน 395)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมอาสายุวกาชาดร่วมใจรีไซเคิลเมืองมายวิทยา
(วันที่ 22 กันยายน 2559 16.26 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
49
ค่ายลูกเสือเมืองมาย59
(วันที่ 22 กันยายน 2559 16.13 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
50
เมืองมายวิทยาเปิดโลกกว้างให้น้องได้เรียนรู้
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 08.23 น./อ่าน 857)
ข่าวกิจกรรม
51
ศึกษาดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
(วันที่ 25 สิงหาคม 2559 11.13 น./อ่าน 339)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ประชุมประจำเดือนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 25 สิงหาคม 2559 11.04 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
53
อาเซียนเดย์เมืองมายวิทยา
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 12.14 น./อ่าน 347)
ข่าวกิจกรรม
54
วันแม่แห่งชาติเมืองมายวิทยา
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 11.34 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
55
เมืองมายวิทยาโรงเรียนรักษาศีล 5
(วันที่ 10 สิงหาคม 2559 07.46 น./อ่าน 386)
ข่าวกิจกรรม
56
ค่ายวัยรุ่นหน้าใส ใส่ใจรักการอ่าน ปี5 เมืองมายวิทยา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 09.24 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
57
วันภาษาไทยเมืองมาย
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 08.59 น./อ่าน 294)
ข่าวกิจกรรม
58
เมืองมายวิทยาถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 09.59 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
59
การนำเสนอผลงานระบบนิเทศภายในโรงเรียนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 08.59 น./อ่าน 375)
ข่าวกิจกรรม
60
ถวายเทียนพรรษาเมืองมายวิทยา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 08.30 น./อ่าน 372)
ข่าวกิจกรรม
61
การระดมความคิดพิชิตการอ่าน เมืองมายวิทยา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.49 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
62
6 สัปดาห์ประชามติ เมืองมายวิทยา
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 07.37 น./อ่าน 664)
ข่าวกิจกรรม
63
ตรวจเยี่ยมนักเรียนประจำพักนอน เมืองมายวิทยา
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 09.46 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
64
ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 13.41 น./อ่าน 416)
ข่าวกิจกรรม
65
ลูกเสือเมืองมายต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 09.48 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
66
ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.35 ติดตามเมืองมายวิทยา
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 09.36 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
67
พิธีไหว้ครูเมืองมายวิทยา
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 10.23 น./อ่าน 439)
ข่าวกิจกรรม
68
ประชุมผู้ปกครอง1/2559 เมืองมายวิทยา
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 11.03 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
69
วิสาขบูชาสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำโรงเรียนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 09.31 น./อ่าน 345)
ข่าวกิจกรรม
70
จักรยานพระราชทาน โรงเรียนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 11 มีนาคม 2559 14.47 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
71
ปัจฉิมเมืองมายวิทยา ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 มีนาคม 2559 11.16 น./อ่าน 846)
ข่าวกิจกรรม
72
ผอ.สพม35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 11.38 น./อ่าน 456)
ข่าวกิจกรรม
73
แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์และวิจารณ์ โดย นางบุปผา ฮาวกองแก้ว
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 09.59 น./อ่าน 869)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
74
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน โรงเรียนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 08.53 น./อ่าน 693)
ข่าวกิจกรรม
75
เมืองมายเกมส์
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 13.47 น./อ่าน 389)
ข่าวกิจกรรม
76
พี่น้องร่วมใจดับไฟป่า โรงเรียนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 29 มกราคม 2559 14.34 น./อ่าน 374)
ข่าวกิจกรรม
77
โครงการยกพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติวเข้ม O-net 58) โรงเรียนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 20 มกราคม 2559 11.55 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
78
ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนเมืองมายวิทยาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแม่มาย
(วันที่ 15 มกราคม 2559 21.06 น./อ่าน 1009)
ข่าวกิจกรรม
79
ปั่นเพื่อพ่อ
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 09.15 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
80
ศน.ประจำกลุ่มเข้านิเทศครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 08.51 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
81
ถวายพระพรวันพ่อ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 12.23 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
82
งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 09.14 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
83
ปรับพื้นผิวสนามฟุตบอล
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 14.18 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
84
กิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทง
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 09.07 น./อ่าน 491)
ข่าวกิจกรรม
85
ลูกเสือ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 08.17 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
86
อาเซียนเดย์
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 08.22 น./อ่าน 294)
ข่าวกิจกรรม
87
เมืองมายถวายพระพรวันแม่
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 11.24 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
88
คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับโรงเรียนเมืองมายวิทยา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 08.53 น./อ่าน 258)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
วันสุนทรภู่
(วันที่ 26 มิถุนายน 2558 11.04 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
90
คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2558 10.28 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
91
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
(วันที่ 11 มีนาคม 2558 10.56 น./อ่าน 595)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
แบบฟอร์มรายงานSAR57
(วันที่ 11 มีนาคม 2558 10.39 น./อ่าน 1109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
อย.น้อยเมืองมาย
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 13.22 น./อ่าน 452)
ข่าวกิจกรรม
94
แจกปุ๋ย
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558 14.41 น./อ่าน 448)
ข่าวกิจกรรม
95
ค่ายโอเน็ตสานฝัน 57
(วันที่ 29 มกราคม 2558 14.27 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
96
ค่ายลูกเสือ57
(วันที่ 29 มกราคม 2558 14.01 น./อ่าน 298)
ข่าวกิจกรรม