ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลงานครู
(วันที่ 14 มกราคม 2563 14.21 น./อ่าน 332)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
กิจกรรมของโรงเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 14.22 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมของโรงเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 14.19 น./อ่าน 38)
4
การติดตามการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 13.29 น./อ่าน 98)
5
คณะครูแลละบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 10.24 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม