ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนแม่สันวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
“วันเกียรติยศครูห้างฉัตร ประจำปี 2564”
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.15 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ติดตามผลการดำเนินงานงานควบคุมภายใน และงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนแม่สั
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.15 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
คุณสังวาลย์ สว่างบุญ มอบศาลาไม้เอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนแม่สันวิทยา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.12 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.18 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
“โรงเรียนแม่สันวิทยาขอแสดงความยินดีกับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข....”
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.17 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
“ขอแสดงความยินดีกับ....รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.16 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
“...รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม...”
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.15 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.12 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
“โรงเรียนแม่สันวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice”
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.01 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศโรงเรียนแม่สันวิทยา ฉบับที่ 2
(วันที่ 08 มกราคม 2564 14.16 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
(วันที่ 06 มกราคม 2564 11.09 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โรงเรียนแม่สันวิทยา “จัดการเรียนการสอนออนไลน์ครบทุกวิชา”
(วันที่ 06 มกราคม 2564 11.08 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศหยุดเรียน
(วันที่ 04 มกราคม 2564 11.41 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
การจัดกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 13.35 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
“แม่สันวิทยาเกมส์” ครั้งที่ 44
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 13.34 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
16
“กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563”
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 13.33 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 13.32 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
18
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สอนฟ้อนรำพื้นบ้าน
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 15.32 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
19
มส.ว.รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง และรางวัลร
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 15.30 น./อ่าน 19)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
20
กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 15.28 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรม สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 15.27 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
22
“งานวันขันโตกร่วมใจ ม.3 ม.5” ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 15.25 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
23
น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9…. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 15.23 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
24
“ถวายพระพรชัยมงคล” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ๖๘ พรรษา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 21.51 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 21.50 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
26
สพม.35 ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2563 18.48 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
โรงเรียนแม่สันวิทยา กรอกข้อมูล Deep แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 256
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2563 18.46 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
การปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2563 18.44 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
29
โรงเรียนแม่สันวิทยา กรอกข้อมูล Deep แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2563 18.40 น./อ่าน 22)
30
สพม.35 ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2563 18.38 น./อ่าน 17)
31
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2563 18.38 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2563 18.29 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
33
โรงเรียนแม่สันวิทยา ร่วมรับฟังการประชุมครูผู้นิเทศภายใน ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ 27 มิถุนา
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 16.49 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 8-26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 16.47 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 12.15 น./อ่าน 14)
36
โรงเรียนแม่สันวิทยา ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 10.37 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ข้อปฏิบัติของโรงเรียนแม่สันวิทยา
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 10.34 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
โรงเรียนแม่สันวิทยาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 16.24 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
วันสถาปนาโรงเรียนแม่สันวิทยา ครบรอบ 44 ปี
(วันที่ 02 มิถุนายน 2563 09.57 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
40
ครูผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน DLTV ตารางเรียน dltv 1/2563
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 12.57 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
การรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 15.26 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
โรงเรียนแม่สันวิทยา “จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกล/การจัดการศึกษาออนไลน์ การปร
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 12.13 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการ TSQP
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 12.12 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
โรงเรียนแม่สันวิทยา ร่วมรับฟังการจัดการเรียนการสอนทางไกล “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19”
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 12.08 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
เชิญชวน #สำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 14.46 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
โครงการการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับป
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 14.44 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
“จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพริเคชั่น Zoom”
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2563 12.03 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2563 10.21 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2563 10.17 น./อ่าน 34)
50
นโยบายการจัดศึกษาทางไกล
(วันที่ 30 เมษายน 2563 09.03 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสมนึก ดิษฐ์กระจัน ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนแม่สัน
(วันที่ 27 เมษายน 2563 20.47 น./อ่าน 72)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
52
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
(วันที่ 27 เมษายน 2563 20.46 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
53
“การแข่งขันกีฬานักเรียนในอำเภอห้างฉัตร ครั้งที่ 14”
(วันที่ 27 เมษายน 2563 20.44 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
54
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สันวิทยา รับมอบเสื้อนักกีฬาจาก "ร้านมอส
(วันที่ 27 เมษายน 2563 20.43 น./อ่าน 45)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
55
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 เมษายน 2563 20.42 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
(วันที่ 27 เมษายน 2563 20.40 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
57
คณะครู โรงเรียนแม่สันวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ”
(วันที่ 27 เมษายน 2563 20.40 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ซ
(วันที่ 27 เมษายน 2563 20.37 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
59
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
(วันที่ 27 เมษายน 2563 20.36 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
60
จัดพิธีต้อนรับ นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยาคนใหม่
(วันที่ 27 เมษายน 2563 20.34 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
61
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปร
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.58 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
62
งานพิธีบายศรีสู่ขวัญและมุทิตาจิต คุณครูทวีศักดิ์ ไชยวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.57 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
63
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจันทกานต์ ดวงมาลา ครูชำนาญการพิเศษ เเละ นักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กา
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.55 น./อ่าน 26)
64
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูครูสมนึก ดิษฐ์กระจัน ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย 1.นางสาวมินญาดา กระทาง
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.54 น./อ่าน 45)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
65
ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้ารับรางวัลชนะเลิศโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง “โครงการ Shift and Share
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.52 น./อ่าน 43)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
66
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.36 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
67
พิธีหล่อประทีปธรรมประจำพรรษา เพื่อบูชาพระธาตุ 9 วัด
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.35 น./อ่าน 20)
68
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.34 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
69
โครงการฝึกอบรม ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.32 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.31 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
71
ของแสดงความยินดีกับ นางสาวภาวิณี สันปัญญา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2561 ได้รับมอบเงิน
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.15 น./อ่าน 29)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
72
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.13 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
73
เข้ารับรางวัลรักษามาตรฐานโรงเรียน สุดยอดต้นแบบ​ฟื้นฟูศีลธรรมโลก​ปี​พุทธศักราช​ (V-star quality Award
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.11 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
74
พิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการ ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.08 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
75
รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก(V-star quality Award) ปีพุทธศักราช ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.06 น./อ่าน 27)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
76
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.04 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
77
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนแม่สัน วิทยา ร่วมพิธีงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิ
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.02 น./อ่าน 14)
78
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 43 ปี
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.00 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
79
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 เมษายน 2563 11.59 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
80
“โครงการ Shift and Share Take Care ผู้สูงอายุ”
(วันที่ 27 เมษายน 2563 11.56 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมสร้างจิตอาสาของเยาวชนในการทำความดี
(วันที่ 27 เมษายน 2563 11.55 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรม “ค่ายคุณธรรมเยาวชนต้นแบบฟื้นฟูศีลธรรม” ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 เมษายน 2563 11.49 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
83
ขอแสดงความยินดีกับ นายอัสดาวุฒิ ทองเตจา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนแม่สันวิทยา
(วันที่ 27 เมษายน 2563 11.48 น./อ่าน 12)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
84
กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562
(วันที่ 27 เมษายน 2563 11.45 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
85
กิจกรรม “รณรงค์การเลือกตั้ง 24 มีนา 62”
(วันที่ 27 เมษายน 2563 11.39 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
86
กลุ่มโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(Sqip)
(วันที่ 27 เมษายน 2563 11.37 น./อ่าน 10)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
87
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาดี
(วันที่ 27 เมษายน 2563 11.34 น./อ่าน 1)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
88
กิจกรรมเดินทางไกล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาป
(วันที่ 27 เมษายน 2563 11.25 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการทัศนศึกษา
(วันที่ 26 เมษายน 2563 15.46 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
90
การอบรมการเรียนรู้เรื่องดินการเกษตรและอาหารปลอดภัย
(วันที่ 26 เมษายน 2563 15.43 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
91
จัดกิจกรรมในงานทำบุญตักบาตร
(วันที่ 26 เมษายน 2563 15.38 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
92
งานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2563 15.35 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
93
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อัลกอริทึมเบื้องต้น”
(วันที่ 26 เมษายน 2563 15.34 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
94
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2563 15.31 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
95
“โครงการอนุรักษ์ขนมพื้นเมือง”
(วันที่ 26 เมษายน 2563 15.27 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
96
“งานวันขันโตกร่วมใจ ม.3 ม.5” ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2563 15.24 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
97
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2563 15.14 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
98
“โครงการต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและนักเรียน” (Training of Trainers)
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.51 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.46 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.43 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
101
“วันค่ายฝึกอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.34 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.32 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
103
เข้ารับรางวัลรักษามาตรฐานโรงเรียน สุดยอดต้นแบบฟื้นฟูศีลธรรมโลกปีพุทธศักราช (V-star quality Award)
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.29 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
104
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.27 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
105
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.23 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.21 น./อ่าน 16)
107
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.15 น./อ่าน 11)
108
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.13 น./อ่าน 28)
109
โรงเรียนแม่สันวิทยาได้ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.08 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมในงานทำบุญตักบาตร กิจกรรมถวายทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องด้วย “วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 42 ปี”
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.04 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
111
กิจกรรม “โครงงาน คุณธรรม”
(วันที่ 26 เมษายน 2563 14.01 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
112
โรงเรียนเเม่สันวิทยา
(วันที่ 26 เมษายน 2563 13.37 น./อ่าน 21)
113
การรับสมัครออนไลน์ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนแม่สันวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 11.13 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
ปฏิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ
(วันที่ 09 มีนาคม 2563 10.25 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
“มส.ว.ร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เวียนเทียน วันมาฆบูชา ณ วัดหัวทุ่ง”
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2563 10.39 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
116
“กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562”
(วันที่ 28 มกราคม 2563 12.49 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
117
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อัลกอริทึมเบื้องต้น”
(วันที่ 23 มกราคม 2563 09.07 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
118
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อัลกอริทึมเบื้องต้น”
(วันที่ 23 มกราคม 2563 09.04 น./อ่าน 7)
119
โรงเรียนแม่สันวิทยา รับสมัครบุคคลทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(วันที่ 09 มกราคม 2563 14.12 น./อ่าน 5)
120
“MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020”
(วันที่ 09 มกราคม 2563 14.08 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
121
รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 14 ปีการศึ
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 13.48 น./อ่าน 144)
ข่าวประชาสัมพันธ์
122
รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 14 ปีการศึ
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 13.47 น./อ่าน 14)
123
23 ตุลาคมวันปิยมหาราช
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 13.46 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
124
23 ตุลาคมวันปิยมหาราช
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 13.42 น./อ่าน 7)
125
งานพิธีบายศรีสู่ขวัญและมุทิตาจิต คุณครูทวีศักดิ์ ไชยวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 10.34 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์