ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านซาวหลวง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อสวก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน คางทูม ให้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 27 มิถุนายน 2557 10.57 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่จากสโมสรโรตารี่น่าน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2557 09.02 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
3
วิทยากรภายนอก สอนดนตรีพื้นบ้านแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านซาวหลวง
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 14.07 น./อ่าน 522)
ข่าวกิจกรรม
4
การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ e-Book multimedia interactive
(วันที่ 20 มิถุนายน 2557 17.22 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนบ้านซาวหลวง จัดพิธีไหว้ครูเพื่อความเป็นศิริมงคล
(วันที่ 19 มิถุนายน 2557 10.57 น./อ่าน 655)
ข่าวกิจกรรม
6
คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อสวกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2557 12.34 น./อ่าน 429)
ข่าวกิจกรรม
7
การสวดมนต์ยาวทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์
(วันที่ 13 มิถุนายน 2557 20.15 น./อ่าน 429)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
คุณครูตำรวจโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2557 14.01 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
9
นักเรียนโรงเรียนบ้านซาวหลวงชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย กลุ่มเมือง ๔
(วันที่ 13 มิถุนายน 2557 10.40 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนบ้านซาวหลวงนำนักเรียนร่วมประเพณี ขึ้นดอยภูสะงืดไหว้สาพระธาตุทันใจ๋ ประจำปี ๒๕๕๗
(วันที่ 13 มิถุนายน 2557 10.28 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
11
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ บริจาดเงินปรับปรุงสนามโรงเรียนบ้านซาวหลวง
(วันที่ 09 มิถุนายน 2557 13.16 น./อ่าน 467)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ร้านกิติชัยพาณิชย์มอบสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับโรงเรียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2557 12.36 น./อ่าน 752)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 03 มิถุนายน 2557 17.04 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
14
บทเรียนโปรแกรม เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 01 มิถุนายน 2557 14.30 น./อ่าน 1683)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
โครงงานวิทยาศาสตร์ (น้ำยาเช็ดกระจกจากดอกอัญชันและมะกรูด)
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 19.24 น./อ่าน 9346)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ระดับประถมฟองมหัศจรรย์
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 17.48 น./อ่าน 3616)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
โรงเรียนบ้านซาวหลวงรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 14.28 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
งานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านซาวหลวง
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 14.00 น./อ่าน 319)
ข่าวกิจกรรม
19
งานวันคืนสู่เหย้าซาวหลวง
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 12.47 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม