ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านสันติภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การพัฒนาบุคลากร
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 20.56 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
2
การประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 28 มีนาคม 2558 17.51 น./อ่าน 364)
ข่าวกิจกรรม
3
ประเพณีปีใหม่เย้า(เมี่ยน)
(วันที่ 28 มีนาคม 2558 14.35 น./อ่าน 806)
ข่าวกิจกรรม
4
การแข่งขันกีฬากลุ่มดาวเหนือ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2557 20.16 น./อ่าน 370)
ข่าวกิจกรรม
5
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระภาษาอังกฤษ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 19.33 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
6
การจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 20.40 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
7
วันลอยกระทง
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2557 19.12 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันปิยะมหาราช
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2557 18.50 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
9
การเข้าร่วมกิจกรรมในหมู่บ้านของคณะครู
(วันที่ 11 สิงหาคม 2557 21.54 น./อ่าน 1732)
ข่าวกิจกรรม
10
การจัดกิจกรรมวันแม่
(วันที่ 10 สิงหาคม 2557 22.03 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
11
การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 20.35 น./อ่าน 744)
ข่าวกิจกรรม
12
วันเข้าพรรษา
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 21.28 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
13
การไหว้ครู
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 20.56 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
14
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 08 มิถุนายน 2557 15.08 น./อ่าน 500)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
การเยี่ยมบ้านักเรียน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 17.37 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม