ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านตอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมค่ายฝึกทักษะคุณธรรมพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนบ้านตอง
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 16.03 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 15.52 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านตองขอขอบคุณ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 15.47 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
4
การตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 15.33 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
5
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “เด็กดี 4B ศรีบ้านตอง” เพื่อส่งเสริมวินัยและความซื่อสัตย
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 22.54 น./อ่าน 91)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
โรงเรียนบ้านตองจัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.49 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนบ้านตองจัด "กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน"
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.44 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
8
ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.38 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
9
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ สู่โรงเรียนบ้านตอง
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.35 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนบ้านตองจัด "กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่"
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.31 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนบ้านตองเข้าร่วม การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนแม่จริม
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.26 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
12
รับรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.16 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนบ้านตองร่วม ทดสอบระบบวัดความสนใจในอาชีพ
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.10 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนบ้านตองได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.03 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนบ้านตองเข้าร่วม การแข่งขันกีฑานักเรียน“น่าน 1 เกมส์”
(วันที่ 20 เมษายน 2564 11.56 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนบ้านตองเข้าร่วม
(วันที่ 20 เมษายน 2564 11.47 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนบ้านตองขอขอบคุณ นมดัชมิลล์
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.57 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนบ้านตองจัด “กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์”
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.52 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
19
นักเรียนโรงเรียนบ้านตองรับเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.49 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
20
โรงเรียนบ้านตองได้รับการตรวจเยี่ยม “โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน”
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.45 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
21
โรงเรียนบ้านตองจัด “กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์หรรษา”
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.41 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนบ้านตองได้รับรางวัลระดับเงิน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.33 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมอบรม “การปลูกผักปลอดภัยใต้มาตราฐาน GAP”
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.30 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมค่ายภาษาไทย “ฟูมฟักอนุรักษ์ภาษาเกิด”
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.27 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนบ้านตอง ได้รับการนิเทศ ติดตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.24 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
26
รับเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.17 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
27
โรงเรียนบ้านตอง ได้รับเงินสมทบอาหารกลางวันจากผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.14 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
28
การอบรมพัฒนาครู เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.10 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2020
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.07 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.03 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมรับเสื้อกันหนาวและผ้าห่ม จากมูลนิธิแสงพุทธธรรม
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 10.57 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
32
โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง จากมูลนิธิกระจกเงา
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 10.53 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมรับอุปกรณ์กีฬา ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาวจากผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 10.38 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
34
โรงเรียนบ้านตอง รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 11.39 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
35
การอบรมการใช้สื่อและอุปกรณ์ โครงการโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 11.22 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
36
การแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 11.12 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
37
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 11.01 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
38
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 10.53 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
39
ร่วมสนับสนุนโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเพื่อน้องโรงเรียนบ้านตอง
(วันที่ 10 ธันวาคม 2563 14.47 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
40
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.47 น./อ่าน 107)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
41
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.47 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
42
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.46 น./อ่าน 67)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
43
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.37 น./อ่าน 56)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
44
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.36 น./อ่าน 71)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
45
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.15 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
46
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.14 น./อ่าน 52)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
47
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.13 น./อ่าน 34)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
48
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.12 น./อ่าน 39)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
49
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.11 น./อ่าน 56)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
50
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.10 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
51
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.06 น./อ่าน 51)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
52
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและความประพฤติมิชอบ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.05 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
53
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.04 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
54
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.03 น./อ่าน 21)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
55
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.02 น./อ่าน 33)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
56
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.01 น./อ่าน 18)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
57
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.59 น./อ่าน 33)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.58 น./อ่าน 103)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2562
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.56 น./อ่าน 15)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.54 น./อ่าน 29)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
61
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.53 น./อ่าน 17)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
62
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.52 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
63
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.51 น./อ่าน 15)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
64
E-Service
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.49 น./อ่าน 24)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
65
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.47 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
66
สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.44 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
67
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.43 น./อ่าน 27)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
68
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.41 น./อ่าน 41)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
69
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.38 น./อ่าน 33)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
70
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.33 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
71
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.17 น./อ่าน 35)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
72
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.15 น./อ่าน 17)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
73
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.09 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
74
คู่มือสำหรับประชาชน
(วันที่ 20 กันยายน 2563 09.27 น./อ่าน 29)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
75
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านตองประจำปี 2563
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.57 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
76
ผลการสอบระดับชาติชั้น ป.3(NT) โรงเรียนบ้านตองที่มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ทำได้ถึง 9.37%
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2563 11.46 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
77
ช่องทางเข้าเรียนออนไลน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2563 11.45 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
78
นักเรียน ป.1 สอบวัดผลระดับชาติ RT(Reading Test) มีพัฒนาการสูงขึ้น 21.69%
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 17.49 น./อ่าน 344)
ข่าวกิจกรรม
79
เทปบันทึกภาพ คอนเสร์ตสนามเด็กเล่นของน้องโรงเรียนบ้านตอง โดย ศิลปินหงา คาราวาน
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 15.51 น./อ่าน 538)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
80
ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่จริมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 15.35 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
81
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ มาให้ความรู้ในการตัดผมให้กับนักเรียน
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 09.38 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
82
Bantong Report อบรมการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.56 น./อ่าน 80)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
83
Bantong Report อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน PAREWA Model
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.55 น./อ่าน 83)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
84
Bantong Report พิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.53 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
85
Bantong Report สืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.50 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
86
Bantong Report ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.49 น./อ่าน 52)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
87
"ด.ช.ผัก" ภาพยนตร์สั้นฝีมือนักเรียนประถม โรงเรียนบ้านตอง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.48 น./อ่าน 24)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
88
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านตอง
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.45 น./อ่าน 63)
วีดีทัศน์จาก Youtube
89
"ด.ช.ผัก" ภาพยนตร์สั้นฝีมือนักเรียนประถม โรงเรียนบ้านตอง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.26 น./อ่าน 68)
วีดีทัศน์จาก Youtube
90
โรงเรียนบ้านตองจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2563
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.41 น./อ่าน 416)
ข่าวกิจกรรม
91
นักเรียนโรงเรียนบ้านตองชั้น ป.1 สอบ RT มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 21.69%
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 14.30 น./อ่าน 623)
ข่าวกิจกรรม
92
ร่วมฝึกทักษะอาชีพกับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 14.20 น./อ่าน 339)
ข่าวกิจกรรม
93
โรงเรียนบ้านตองได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์จาก บ.ทรู ครอปเรชั่น
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 14.06 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรมถนนสะอาดปราศจากขยะ
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 09.29 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
95
กาดละอ่อนน่าน ปีที่ 3
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 08.38 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมเดินทางไกล
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 08.30 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม