ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านน้ำตวง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันเข้าพรรษา 2557
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 12.24 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
2
แข่งกีฬา วอลเลย์บอลนักเรียน นักศึกษา จังหวัดน่าน 10-13/7/57
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 12.19 น./อ่าน 1486)
ข่าวกิจกรรม
3
เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 12.13 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม