ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 14.36 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
2
ร่วมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 14.33 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
3
เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 14.08 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
4
ขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคยางรถยนต์เก่า
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 13.56 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
วันไหว้ครู
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 09.59 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
6
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจากจังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 09.51 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม