ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เผยแพร่ผลงาน นางรัชฎาภรณ์ กิวัฒนา
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 16.26 น./อ่าน 270)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
ประชุมวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 09.22 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
3
ร่วมเสวนาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ระดับอำเภอ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 09.02 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
4
บริษัท อินทัช และหน่วยงานเอกชน ร่วมพูดคุยหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 14.40 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
5
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.น่าน เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างห้องสมุด
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 14.30 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
6
ราษฎร์รัฐพัฒนา ฮักป่า ฮักน่าน เพิ่มพื้นที่สีเขียว
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 14.28 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 14.09 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
8
เวทีเสวนา การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 19.53 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
9
สืบทอดประเพณีไทย "รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ"
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 19.31 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 19.20 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
11
ชมรมรักเด็ก มอบของบริจาคให้กับเด็กนักเรีบน
(วันที่ 30 เมษายน 2559 15.57 น./อ่าน 641)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 27 เมษายน 2559 15.27 น./อ่าน 115)
13
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กลุ่มโรงเรียนสันติสุข
(วันที่ 27 เมษายน 2559 14.56 น./อ่าน 602)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 27 เมษายน 2559 14.42 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
15
เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดน่าน
(วันที่ 27 เมษายน 2559 14.37 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
16
การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 27 เมษายน 2559 14.22 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเดินเท้าปลอดภัย นักเรียนปลอดภัย
(วันที่ 27 เมษายน 2559 13.42 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
18
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสันติสุข
(วันที่ 16 มกราคม 2559 10.09 น./อ่าน 187)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับกลุ่มโรงเรียน
(วันที่ 14 กันยายน 2558 14.00 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2558 21.27 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
21
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2558 21.05 น./อ่าน 487)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันอาเซียน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2558 20.48 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2558 21.10 น./อ่าน 695)
ข่าวกิจกรรม
24
ราษฎร์รัฐนิวส์ กรกฎาคม
(วันที่ 27 สิงหาคม 2557 22.06 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
25
ราษฎร์รัฐนิวส์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2557 17.23 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม