ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เผยแพร่ผลงาน นางรัชฎาภรณ์ กิวัฒนา
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 16.26 น./อ่าน 220)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
ประชุมวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 09.22 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
3
ร่วมเสวนาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ระดับอำเภอ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 09.02 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
4
บริษัท อินทัช และหน่วยงานเอกชน ร่วมพูดคุยหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 14.40 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
5
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.น่าน เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างห้องสมุด
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 14.30 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
6
ราษฎร์รัฐพัฒนา ฮักป่า ฮักน่าน เพิ่มพื้นที่สีเขียว
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 14.28 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 14.09 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
8
เวทีเสวนา การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 19.53 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
9
สืบทอดประเพณีไทย "รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ"
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 19.31 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 19.20 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
11
ชมรมรักเด็ก มอบของบริจาคให้กับเด็กนักเรีบน
(วันที่ 30 เมษายน 2559 15.57 น./อ่าน 622)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กลุ่มโรงเรียนสันติสุข
(วันที่ 27 เมษายน 2559 14.56 น./อ่าน 569)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 27 เมษายน 2559 14.42 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
14
เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดน่าน
(วันที่ 27 เมษายน 2559 14.37 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
15
การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 27 เมษายน 2559 14.22 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมเดินเท้าปลอดภัย นักเรียนปลอดภัย
(วันที่ 27 เมษายน 2559 13.42 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
17
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสันติสุข
(วันที่ 16 มกราคม 2559 10.09 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับกลุ่มโรงเรียน
(วันที่ 14 กันยายน 2558 14.00 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2558 21.27 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
20
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2558 21.05 น./อ่าน 455)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันอาเซียน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2558 20.48 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2558 21.10 น./อ่าน 500)
ข่าวกิจกรรม
23
ราษฎร์รัฐนิวส์ กรกฎาคม
(วันที่ 27 สิงหาคม 2557 22.06 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
24
ราษฎร์รัฐนิวส์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2557 17.23 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม