ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านปางช้าง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 02.29 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 06.14 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 06.12 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมจำลองเหตุการณ์การออกเสียงประชามติ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 12.51 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 12.47 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานหลวงราชพฤกษ์
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 10.15 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัยไข้เลือดออก
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 14.45 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 14.35 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมรั้วตะไคร้
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 09.22 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
10
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 09.21 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 14.53 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
12
รับการนิเทศ ก.ต.ป.น. จากเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 14.51 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
13
การอบรมอนุรักษ์พลังงาน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2558 23.04 น./อ่าน 432)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 20.39 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 20.37 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
16
เริ่มดำเนินการแล้วการจัดกิจกรรมBBL
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 10.53 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
17
แข่งสวดมนต์
(วันที่ 01 มิถุนายน 2558 09.41 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 01 มิถุนายน 2558 09.39 น./อ่าน 671)
ข่าวกิจกรรม
19
งานสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 14.09 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
20
นโยบายเรียนฟรี
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 14.06 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
21
วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 14.02 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม