ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านสบปืน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
(วันที่ 14 มิถุนายน 2559 16.13 น./อ่าน 199)
2
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
(วันที่ 14 มิถุนายน 2559 16.13 น./อ่าน 26)
3
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 21.14 น./อ่าน 87)
4
คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของโรงเรียน (ฉบับสมบูรณ์)
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 12.40 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 17.18 น./อ่าน 199)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 17.08 น./อ่าน 45)
7
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2558 18.14 น./อ่าน 362)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง