ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 10.07 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรม "สุขบัญญัติดี ชีวีมีสุข"
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.48 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรม "สุขบัญญัติดี ชีวีมีสุข"
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.46 น./อ่าน 3)
4
ร่วมงานสมโภชวัดพระพุทธเจ้าศรีเชียงของ (พุทธอุทยาน ภูสวรรค์)
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.44 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
5
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.42 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
6
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 09.35 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
7
วันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 11 มกราคม 2563 14.53 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
8
กีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 11 มกราคม 2563 14.49 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
9
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 13.46 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14.08 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 14.36 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.24 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
13
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและไข้เลือดออก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.20 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
14
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 21.07 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
15
ประกวดสมรรถภาพทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 09.28 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
16
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง เชียงของ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 08.59 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 14.41 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.46 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
19
รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากศูนย์เฝ้าระวังจังหวัดเชียงรายและอำเภอเชียงของ
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.43 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
20
เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รายการ "เวียงเชียงของคัพ ครั้งที่ 1"
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.31 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรม อบรมผู้นำอนามัย เกี่ยวกับเรื่องฟัน การดูแลรักษาฟัน
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.19 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 11.11 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
23
ทำบุญโรงเรียน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2557 11.18 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม