ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 13.46 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14.08 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 14.36 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.24 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
5
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและไข้เลือดออก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.20 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
6
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 21.07 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
7
ประกวดสมรรถภาพทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 09.28 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
8
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง เชียงของ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 08.59 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 14.41 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.46 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
11
รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากศูนย์เฝ้าระวังจังหวัดเชียงรายและอำเภอเชียงของ
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.43 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
12
เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รายการ "เวียงเชียงของคัพ ครั้งที่ 1"
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.31 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรม อบรมผู้นำอนามัย เกี่ยวกับเรื่องฟัน การดูแลรักษาฟัน
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.19 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 11.11 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
15
ทำบุญโรงเรียน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2557 11.18 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม