ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 10.07 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรม "สุขบัญญัติดี ชีวีมีสุข"
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.48 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรม "สุขบัญญัติดี ชีวีมีสุข"
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.46 น./อ่าน 13)
4
ร่วมงานสมโภชวัดพระพุทธเจ้าศรีเชียงของ (พุทธอุทยาน ภูสวรรค์)
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.44 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
5
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.42 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
6
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 09.35 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
7
วันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 11 มกราคม 2563 14.53 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
8
กีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 11 มกราคม 2563 14.49 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
9
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 13.46 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14.08 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 14.36 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.24 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
13
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและไข้เลือดออก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.20 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
14
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 21.07 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
15
ประกวดสมรรถภาพทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 09.28 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
16
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง เชียงของ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 08.59 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 14.41 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.46 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
19
รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากศูนย์เฝ้าระวังจังหวัดเชียงรายและอำเภอเชียงของ
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.43 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
20
เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รายการ "เวียงเชียงของคัพ ครั้งที่ 1"
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.31 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรม อบรมผู้นำอนามัย เกี่ยวกับเรื่องฟัน การดูแลรักษาฟัน
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.19 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 11.11 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
23
ทำบุญโรงเรียน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2557 11.18 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม