ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 10.07 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรม "สุขบัญญัติดี ชีวีมีสุข"
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.48 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
3
ร่วมงานสมโภชวัดพระพุทธเจ้าศรีเชียงของ (พุทธอุทยาน ภูสวรรค์)
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.44 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
4
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.42 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
5
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 09.35 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
6
วันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 11 มกราคม 2563 14.53 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
7
กีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 11 มกราคม 2563 14.49 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
8
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 13.46 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14.08 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 14.36 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.24 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
12
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและไข้เลือดออก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.20 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 21.07 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
14
ประกวดสมรรถภาพทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 09.28 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
15
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง เชียงของ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 08.59 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 14.41 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.46 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
18
รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากศูนย์เฝ้าระวังจังหวัดเชียงรายและอำเภอเชียงของ
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.43 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
19
เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล รายการ "เวียงเชียงของคัพ ครั้งที่ 1"
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.31 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรม อบรมผู้นำอนามัย เกี่ยวกับเรื่องฟัน การดูแลรักษาฟัน
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 13.19 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 11.11 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
22
ทำบุญโรงเรียน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2557 11.18 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม