ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลงานงานดีๆของนักเรียนคนเก่ง
(วันที่ 16 กันยายน 2563 10.49 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
เราทำได้อีกครั้ง โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 13.47 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
มูลนิธิ ตชด.เยี่ยม ร.ร.ตชด.แห่งแรก
(วันที่ 17 มกราคม 2563 13.43 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 17 มกราคม 2563 10.42 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
5
กีฬาศูนย์เครือข่าย และอบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 15 มกราคม 2563 15.59 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
6
เรื่องดีๆที่อยากบอก
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 12.53 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ61-62 ครั้งที่ 2
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 16.19 น./อ่าน 56)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
อบรมอุบัติภัยในโรงเรียน
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 14.43 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
9
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/62
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 13.54 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ61-62
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.12 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
ถวายเทียนพรรษา ปี๖๒
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 20.49 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 12.02 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลกรปฏิบัติงานธุรการโรงเ
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 10.23 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 10.36 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
15
รับของเล่นเด็กจากด่านศุลกากร เชียงของ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 10.19 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
16
ได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.27 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
17
ผ้าป่าโรงเรียน
(วันที่ 03 เมษายน 2561 11.53 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
18
วันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 เมษายน 2561 13.42 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
19
ผลสำเร็จการใช้การศึกษาทางไกล" DLTV"กับการทดสอบวัดผลระดับชาติ(O-NET)๒๕๖๐
(วันที่ 02 เมษายน 2561 13.14 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์