ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านดอนมหาวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ61-62
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.12 น./อ่าน 23)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
ถวายเทียนพรรษา ปี๖๒
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 20.49 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 12.02 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลกรปฏิบัติงานธุรการโรงเ
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 10.23 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 10.36 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
6
รับของเล่นเด็กจากด่านศุลกากร เชียงของ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 10.19 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
7
ได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.27 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
8
ผ้าป่าโรงเรียน
(วันที่ 03 เมษายน 2561 11.53 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
9
วันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 เมษายน 2561 13.42 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
10
ผลสำเร็จการใช้การศึกษาทางไกล" DLTV"กับการทดสอบวัดผลระดับชาติ(O-NET)๒๕๖๐
(วันที่ 02 เมษายน 2561 13.14 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์