ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 18 กันยายน 2562 19.25 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค "คอตีบ - บาดทะยัก"
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.14 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมในวันพระ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 16.09 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
4
ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
5
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดไข้เลือดออก
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 13.59 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
7
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 11.58 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) ร่วมกับ สภ.เชียงของ จัดกิจกรรมภายใต้
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 17.16 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
9
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 16.53 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมจิตอาสา...ตัดผมนักเรียน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 13.24 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
11
ต้อนรับคณะทอดผ้าป่าสามัคคี
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 10.46 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
12
ถวายเทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 12.34 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
13
อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
14
คณะครูผู้บริหารและชุมชนต้อนรับผู้อำนวยการพุฒ พรมมินทร์
(วันที่ 13 กันยายน 2561 04.36 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
15
ครูกลุ่มเครือข่ายตำบลสถานเข้ารับการอบรมข้อมูลทะเบียน Data center 2014
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 13.47 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม