ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รางวัลแห่งความขยันปันผลกำไรจากการขายผักปลอดสารพิษ
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 05.40 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมปลูกดอกไม้กระถาง
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 05.33 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมประเมินการสอนภาษาจีน
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 05.25 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
4
การจัดกิจกรรมวันแม่
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 05.22 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 04.37 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
6
พิธีรับมอบพระราชทานพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 01.30 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 01.03 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
8
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดงานผ้าป่าคืนสู่เหย้าชาวส้มดำประจำปี 2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 00.22 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.29 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.25 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์ 2 ) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.18 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันไหว้ครุ
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 13.10 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
13
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “งานคืนสู่เหย้า” ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 12.19 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 12.04 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์