ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 15 กันยายน 2563 13.05 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
2
ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร.ทศพร เมฆอากาศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งท
(วันที่ 18 กันยายน 2562 13.41 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
3
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนุบาลปลอดโรค
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2562
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.10 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 10.28 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
6
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 08.18 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 14.44 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 10.19 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศผลการสรรหาและการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 11.20 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
แจ้งการเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๑
(วันที่ 18 ตุลาคม 2561 15.31 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 กันยายน 2561 14.42 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
12
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(วันที่ 21 กันยายน 2561 14.26 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
13
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 กันยายน 2561 13.39 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 21 กันยายน 2561 13.29 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
15
รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 09.32 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
16
ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปี่ 2561 ณ วัดบ้านเชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 09.28 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
17
รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 09.50 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
18
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 08.57 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 08.44 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
20
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 08.32 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
21
ใบรับสมัครเรียน โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.39 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.36 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.33 น./อ่าน 1899)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 17 มกราคม 2561 11.17 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
25
ประกาศโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 05 มกราคม 2561 10.07 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
คณะครูร่วมประชุมทางไกล (Conference)
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 10.31 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
27
งานกีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลสถาน ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 09.31 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
28
น้ำหมักชีวภาพ
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 06.28 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
29
โรงเรียนบ้านเชียงคานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนฝึกทักษะอาชีพ
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 14.48 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
30
นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงคานศึกษาการเพาะเห็ดนางฟ้าจากแหล่งเรียนรู้เห็ดนางฟ้าของโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 14.40 น./อ่าน 635)
ข่าวกิจกรรม
31
ผลผลิตพืชไม้เลื้อยตามแนวถนนของโรงเรียน
(วันที่ 08 ตุลาคม 2560 09.32 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
32
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไก่พื้นเมือง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2560 09.18 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม