ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร.ทศพร เมฆอากาศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งท
(วันที่ 18 กันยายน 2562 13.41 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
2
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนุบาลปลอดโรค
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2562
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.10 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 10.28 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
5
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 08.18 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 14.44 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 10.19 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศผลการสรรหาและการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 11.20 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
แจ้งการเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๑
(วันที่ 18 ตุลาคม 2561 15.31 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 กันยายน 2561 14.42 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
11
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(วันที่ 21 กันยายน 2561 14.26 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
12
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 กันยายน 2561 13.39 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 21 กันยายน 2561 13.29 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
14
รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 09.32 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
15
ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปี่ 2561 ณ วัดบ้านเชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 09.28 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
16
รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 09.50 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
17
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 08.57 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 08.44 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
19
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 08.32 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
20
ใบรับสมัครเรียน โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.39 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.36 น./อ่าน 129)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.33 น./อ่าน 1819)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 17 มกราคม 2561 11.17 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
24
ประกาศโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 05 มกราคม 2561 10.07 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
คณะครูร่วมประชุมทางไกล (Conference)
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 10.31 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
26
งานกีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลสถาน ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 09.31 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
27
น้ำหมักชีวภาพ
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 06.28 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
28
โรงเรียนบ้านเชียงคานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนฝึกทักษะอาชีพ
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 14.48 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
29
นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงคานศึกษาการเพาะเห็ดนางฟ้าจากแหล่งเรียนรู้เห็ดนางฟ้าของโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 14.40 น./อ่าน 616)
ข่าวกิจกรรม
30
ผลผลิตพืชไม้เลื้อยตามแนวถนนของโรงเรียน
(วันที่ 08 ตุลาคม 2560 09.32 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
31
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไก่พื้นเมือง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2560 09.18 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม