ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทูบีศรีดอนชัย
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 15.02 น./อ่าน 2)
2
จัดทำบัญชีครัวเรือน
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 15.02 น./อ่าน 5)
3
จัดทำบัญชีครัวเรือน
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 15.00 น./อ่าน 4)
4
0ัดทำบัญชีครัวเรือน
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 14.55 น./อ่าน 2)
5
ผลงานสถานศึกษาและบุคลากร
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 09.43 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
6
นำเสนอคุณธรรม "บวร"
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 09.31 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
7
ร่วมงานชุมชน
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 09.23 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 09.15 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
รางวัล "คนดีศรีเชียงของ"
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 09.01 น./อ่าน 42)
10
การอบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
อบรมโครงการสุจริต
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมเส้นสายลายทอไทลื้อ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 07.34 น./อ่าน 568)
ข่าวกิจกรรม
13
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 15.05 น./อ่าน 38)
14
Big Cleaning Day and Sports Day
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 11.01 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
15
การอบรมการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 13.32 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 15.18 น./อ่าน 247)
ข่าวประชาสัมพันธ์