ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การอบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
อบรมโครงการสุจริต
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเส้นสายลายทอไทลื้อ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 07.34 น./อ่าน 437)
ข่าวกิจกรรม
4
Big Cleaning Day and Sports Day
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 11.01 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
5
การอบรมการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 13.32 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 15.18 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์