ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการนักธุรกิจน้อยโรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ
(วันที่ 31 มกราคม 2563 11.24 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมปลูกต้นไม้
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ครู DARE
(วันที่ 05 มิถุนายน 2559 11.58 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
4
อบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ รุ่น ที่ 3
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 13.24 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
5
อบรมคุณธรรม
(วันที่ 15 มิถุนายน 2557 11.28 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
6
อบรมกรอกข้อมูล DMC
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 13.47 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์