ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมคระกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 11.13 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
2
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 10.59 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการนักธุรกิจน้อยโรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ
(วันที่ 31 มกราคม 2563 11.24 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญได้รับคัดเลือกอบรมกับครู DARE ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.23 น./อ่าน 150)
5
กิจกรรมปลูกต้นไม้
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
6
ครู DARE
(วันที่ 05 มิถุนายน 2559 11.58 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
7
อบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ รุ่น ที่ 3
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 13.24 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
8
อบรมคุณธรรม
(วันที่ 15 มิถุนายน 2557 11.28 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
9
อบรมกรอกข้อมูล DMC
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 13.47 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์