ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก บุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 15.53 น./อ่าน 90)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก บุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 15.53 น./อ่าน 83)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น บุคลากรกรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 20.28 น./อ่าน 100)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวช่ัวคราว ตำแหน่งธุรการ
(วันที่ 18 ตุลาคม 2561 11.52 น./อ่าน 115)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2561 10.41 น./อ่าน 84)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 07.27 น./อ่าน 68)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2561 16.53 น./อ่าน 87)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 12.34 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ร้าน ก.ณรงค์เภสัช กรุงเทพมหานคร และ สหกรณ์เครดิตยูเนื่ยนเชียงของ มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 16.01 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
10
คำสั่งมอบหมายงาน ปี 2561
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 13.54 น./อ่าน 303)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
แบบ ประเมินตนเอง 2560 (SAR)
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 12.14 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทำบุญโรงอาหาร
(วันที่ 24 มกราคม 2561 13.59 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
13
งานเปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา
(วันที่ 08 มกราคม 2561 12.30 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
14
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 08 มกราคม 2561 12.25 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
15
คณะครูและบุคลากรทางการ ศึกษา รร.บ้านทุ่งซางดงหลวง ร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวา
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 07.17 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันแม่แห่ง และสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 15 สิงหาคม 2560 02.16 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
17
งานธุรการชั้นเรียน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 06.26 น./อ่าน 286)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
อาเซียนเดย์
(วันที่ 08 สิงหาคม 2560 06.11 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
19
อบรมเพลงดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
(วันที่ 07 สิงหาคม 2560 03.43 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
20
ประชุมหลักสูตรสถานศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2560 03.24 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
21
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราขการ 2560
(วันที่ 01 สิงหาคม 2560 05.56 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
แบบฟร์อม ยืมเงินไปราชการ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2560 04.34 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
แบบฟร์อม สรุปโครงการ ปี 2560
(วันที่ 01 สิงหาคม 2560 02.05 น./อ่าน 568)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ฟร์อมขออนุมัติใช้เงินโครงการ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 06.04 น./อ่าน 5812)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
อบรมภาษาอังกฤษ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 05.53 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
26
คณะครูบุลากร โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง เข้ารับการพัฒนาตามโครงการคูปองพัฒนาครู
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 05.05 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(ทักษะชีวิต)
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 05.15 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
28
ประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2560-2562
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 07.01 น./อ่าน 296)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 06.19 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
30
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง กำนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 05.23 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
การดำเนินการเบิกจ่ายคูปองพัฒนาครู
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 05.17 น./อ่าน 481)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 07.09 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม