ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านบุญเรือง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ติดตามการจัดการเรียนทางไกลของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุญเรือง
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 10.54 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
2
นิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 10.53 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
3
คณะกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 10.52 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
4
ติดตามการเรียนของนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 10.50 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 21.54 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
6
อบรมออนไลน์ บ้านนักวิทย์น้อย
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 21.50 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
7
การอบรมผ่านระบบทางไกล
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 11.48 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
8
ค่ายลูกเสือศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลบุญเรือง
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.50 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
9
ท่านรองสมพงษ์ บุตรวันเข้าตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.48 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
10
เยี่ยมให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ 2
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.47 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
11
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการถนนปลอดภัย
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.45 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
12
การนิเทศการสอนและการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ NT และ RT
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.42 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
13
ขอบคุณครอบครัวบุญบรรดารสุขที่สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเล่นสนาม
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.38 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กิจกรรมวันไหว้ครู อำเภอเชียงของ
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.34 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันเด็ก
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.32 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
16
กีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลบุญเรือง
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.31 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
17
การสัมมนาของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.26 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
18
การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบุญเรือง
(วันที่ 29 เมษายน 2563 16.09 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
19
การติวการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 29 เมษายน 2563 16.06 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ขอขอบคุณแม่มาลัย มหาชัย และแม่ใบ สุทธิวนานุรักษ์ ที่ทำพุ่มดอกไม้ ธูปเทียน ถวายไว้แท่นพระ และพระบรมฉา
(วันที่ 29 เมษายน 2563 15.58 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 29 เมษายน 2563 14.17 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
22
การทดสอบlast นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4 และ 5
(วันที่ 29 เมษายน 2563 14.04 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
23
นิเทศติดตามชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล
(วันที่ 29 เมษายน 2563 13.42 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 29 เมษายน 2563 11.27 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
25
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ในระยะเ
(วันที่ 29 เมษายน 2563 11.02 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
26
รับมอบหน้ากากผ้าปิดจมูก
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.52 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 11.28 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม