ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบุญเรือง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ติดตามการจัดการเรียนทางไกลของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุญเรือง
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 10.54 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
2
นิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 10.53 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
3
คณะกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 10.52 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
4
ติดตามการเรียนของนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 10.50 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 21.54 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 21.51 น./อ่าน 50)
7
อบรมออนไลน์ บ้านนักวิทย์น้อย
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 21.50 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
8
การอบรมผ่านระบบทางไกล
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 11.48 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
9
ค่ายลูกเสือศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลบุญเรือง
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.50 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
10
ท่านรองสมพงษ์ บุตรวันเข้าตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.48 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
11
เยี่ยมให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ 2
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.47 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
12
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการถนนปลอดภัย
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.45 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
13
การนิเทศการสอนและการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ NT และ RT
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.42 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
14
ขอบคุณครอบครัวบุญบรรดารสุขที่สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเล่นสนาม
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.38 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
กิจกรรมวันไหว้ครู อำเภอเชียงของ
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.34 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันเด็ก
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.32 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
17
กีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลบุญเรือง
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.31 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
18
การสัมมนาของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.26 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
19
การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบุญเรือง
(วันที่ 29 เมษายน 2563 16.09 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
20
การติวการทดสอบระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 29 เมษายน 2563 16.06 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ขอขอบคุณแม่มาลัย มหาชัย และแม่ใบ สุทธิวนานุรักษ์ ที่ทำพุ่มดอกไม้ ธูปเทียน ถวายไว้แท่นพระ และพระบรมฉา
(วันที่ 29 เมษายน 2563 15.58 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 29 เมษายน 2563 14.17 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
23
การทดสอบlast นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4 และ 5
(วันที่ 29 เมษายน 2563 14.04 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
24
นิเทศติดตามชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล
(วันที่ 29 เมษายน 2563 13.42 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 29 เมษายน 2563 11.27 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
26
การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)
(วันที่ 29 เมษายน 2563 11.15 น./อ่าน 62)
27
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ในระยะเ
(วันที่ 29 เมษายน 2563 11.02 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
28
รับมอบหน้ากากผ้าปิดจมูก
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.52 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 11.28 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม