ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13 มีนาคม 2561 09.15 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
2
ค่ายวิชาการ@ต้นปล้องแดนเมือง
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 22.21 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
3
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 18.24 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมดี ๆรอบรั้วเขียว-เหลือง
(วันที่ 27 มกราคม 2560 13.20 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
5
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 27 มกราคม 2560 13.11 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2559 20.50 น./อ่าน 333)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันสุนทรภู่และ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2559 20.25 น./อ่าน 2700)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2016
(วันที่ 26 มิถุนายน 2559 20.14 น./อ่าน 756)
ข่าวกิจกรรม