ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 12.33 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
coaching ผู้อำนวยการใหม่
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 7)
3
ทำบุญประดิษฐาน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
4
วารสารตองม่วงชุม
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 12.11 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
เกียรติบัตร
(วันที่ 17 มีนาคม 2561 14.35 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
6
ศิลปะหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
(วันที่ 17 มีนาคม 2561 14.18 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
7
รางวัลระดับประเทศ
(วันที่ 17 มีนาคม 2561 14.09 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
8
อบรมการบริหารจัดการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 13.31 น./อ่าน 187)
ข่าวประชาสัมพันธ์