ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านตองม่วงชุม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 12.33 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ทำบุญประดิษฐาน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
3
วารสารตองม่วงชุม
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 12.11 น./อ่าน 28)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
เกียรติบัตร
(วันที่ 17 มีนาคม 2561 14.35 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
5
ศิลปะหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
(วันที่ 17 มีนาคม 2561 14.18 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
6
รางวัลระดับประเทศ
(วันที่ 17 มีนาคม 2561 14.09 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
7
อบรมการบริหารจัดการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 13.31 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์