ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านเกี๋ยง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 11.14 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
2
การประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.26 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
3
การคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practice)
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 09.27 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ และป้องกันโรคในช่องปากเด็กประถมศึกษาในโรงเ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.07 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
5
รับทุนการศึกษาจากหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล วัดเทพนิมิต อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 11.20 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 11.22 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 11.15 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.34 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
9
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.21 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
การติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 10.00 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
11
แห่เทียน62
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.48 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม