ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด งดสูบบุหรี่ วันสุนทรภู่ และรณรงค์กำจัดยุงลาย
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 08.49 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
จุลสารโรงเรียนเดือนมิถุนายน 2562
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 15.07 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
วันไหว้ครู
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 10.41 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 08.14 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 13.39 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
6
กำหนดการปัจฉิมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 13.37 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
7
กำหนดการรับสมัครนักเรียน
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 13.35 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
8
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 10.38 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 10.20 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 04.08 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560 06.59 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560 06.44 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
13
ทำบุญอาคารราชานุสรณ์ เวียงเทิง 102 ปี
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 02.19 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 09.37 น./อ่าน 406)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 09.59 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
16
จุลสารประจำเดือน พฤษภาคม 2560
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 23.10 น./อ่าน 217)
ข่าวประชาสัมพันธ์