ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เพลงเมืองเทิงรำลึก
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 90)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 08.42 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
3
จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 1/2562
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 08.41 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงพยาบาลเทิง มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 08.40 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
5
การดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนได้ออกนิเทศ กำกับ ติดตามโครงกา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 08.38 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 08.36 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 08.32 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 08.30 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
9
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.18 น./อ่าน 106)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.18 น./อ่าน 85)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.17 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.16 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.15 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.13 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.09 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O8 : Q&A
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.07 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O9 : Social Network
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.06 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.04 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.03 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.02 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.01 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.01 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.59 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O17 : E-Service
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.58 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.57 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.56 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.55 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.54 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.54 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.53 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.52 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.51 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.49 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.48 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.45 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.44 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.43 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.51 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.50 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.49 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.48 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.47 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.45 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.44 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.43 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.42 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.41 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.40 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.38 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 12.36 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 11.54 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 11.53 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 11.52 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 11.51 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)