ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ถวายเทียนจำนำพรรษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 16.06 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
2
วันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี สพฐ.
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 15.33 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
3
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 15.31 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมยามว่าง
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 12.19 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมผู้ปกครอง1/2560
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 11.56 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
6
การให้ความรู้การใช้เว็บไชต์โรงเรียน
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 21.20 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
7
นิราศเชียงราย
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560 13.43 น./อ่าน 314)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
นิราศเรื่อง นิราศศรีสะเกษ ของ เด็กชายพีรพัฒน์ เดชสม
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 20.16 น./อ่าน 243)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ผลงานนักเรียนที่เกิดจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบ "รักถ้อยร้อยกรอง"
(วันที่ 25 มกราคม 2560 10.30 น./อ่าน 128)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ