ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยไคร้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการประเมิน SAR ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ฉบับร่าง ได้รับการประเมินจาก สมศ.
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 13.26 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เกมการจัดการเรียนการสอน coding
(วันที่ 18 มิถุนายน 2564 08.22 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การพัฒนาและและนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 10 มิถุนายน 2564 15.13 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
4
ประเมินผลการปฏิบัตงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 15.07 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
5
ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... (ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 15.06 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
6
ขอความร่วมมือผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 14.28 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 13.04 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
8
รับชม การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสังกัด ศธ. โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 12.51 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
9
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2564 08.58 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
มอบทุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563
(วันที่ 02 เมษายน 2564 14.50 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
11
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
(วันที่ 02 เมษายน 2564 14.47 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
12
ศูนย์ uso โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เปิดให้บริการ อินเตอร์ฟรี
(วันที่ 02 เมษายน 2564 14.45 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
13
การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.37 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.29 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
15
ขอแสดงความยินดี กับแม่พิมพ์ตัวอย่าง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 14.28 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
16
การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 14.01 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.บ้านห้วยไคร้
(วันที่ 07 มีนาคม 2564 09.48 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
18
รางวัล ครูดี ครูเด่น สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 14.08 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
19
คณะกรรมการการประเมินห้องเรียนคุณภาพ กลุ่มเวียงเทิง สันทรายงาม
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 14.34 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
20
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 13.57 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
21
Everyone is a Hero
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 09.50 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
22
ทัศนศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 09.45 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
23
ทันตสุขภาพและทันตกรรมนักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 11.28 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
24
ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.ชาลี ภักดี ที่ได้วาด 3 มิติ ให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 11.12 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
25
การประเมิน “สถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 11.04 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
26
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2564
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 10.54 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมดีๆในวัน Big cleaning day
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 13.09 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 14.35 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
29
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเวียง - สันทรายงาม
(วันที่ 26 มกราคม 2564 09.48 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
30
นิเทศการสอนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
(วันที่ 22 มกราคม 2564 09.07 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
31
ขอขอบคุณกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล จากสพป.เชียงรายเขต 4 มาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
(วันที่ 22 มกราคม 2564 09.03 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
32
ค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 กันยายน 2562 09.43 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
33
To Be Number One Dancercise
(วันที่ 04 กันยายน 2562 14.04 น./อ่าน 17)
34
ค่ายต้นกล้า Cr4 รุ่นใหม่ หัวใจแกร่ง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.10 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2562
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 09.43 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม