ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านสันทรายมูล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เชิญชวนคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสันทรายมูล เช็คอินโดยการแสกนคิวอาร์โค้ดทางช่องทางไลน์
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 15.07 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
2
เปิดภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(Covid19)
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 12.09 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
3
ปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 16 มีนาคม 2563 11.50 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข
(วันที่ 02 มีนาคม 2563 12.26 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
5
ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมในงาน ปริวาสกรรม ณ สำนักสงฆ์สุคโต
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 12.58 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียนหน้าเสาธง
(วันที่ 30 มกราคม 2563 08.41 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมทัศนศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 18 มกราคม 2563 10.32 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓
(วันที่ 10 มกราคม 2563 11.32 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
9
คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
(วันที่ 08 มกราคม 2563 13.17 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบบออนไลน์
(วันที่ 08 มกราคม 2563 13.08 น./อ่าน 12)
11
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ
(วันที่ 03 มกราคม 2563 10.32 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
12
กีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเวียง สันทรายงาม
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 09.30 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 21 กันยายน 2562 08.51 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
14
คุณครูท่านใดสนใจอบรมออนไลน์ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา มีวุฒิบัตร อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.09 น./อ่าน 8415)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
สัมพันธ์ชุมชน ร่วมงานขาวดำในหมู่บ้านสันทรายมูลหมู่ ๑ และบ้านใหม๋สันทรายหมู่ ๗
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 13.03 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
16
คุณครูท่านใดสนใจอบรมออนไลน์(ฟรี) โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 12.17 น./อ่าน 9982)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.16 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
18
ครูท่านใดสนใจอบรมออนไลน์ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. อบรมฟรี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 13199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 08.52 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
เชิญชวนคุณครูท่านใดที่สนใจสื่อ นวัตกรรม แผนจัดการเรียนรู้ DLTV สื่อ ๖๐ พรรษาฯ ภาคเรียนที่ ๑ ตามลิงค์
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 08.48 น./อ่าน 387)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
หน้าฝนนี้ต้องระวัง! 5 โรคติดต่อยอดฮิต ที่มาพร้อมกับหน้าฝน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 09.04 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
โรคไข้เลือดออก อาการ สาเหตุ การป้องกัน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 12.23 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ถวายความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.27 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม