ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนสันทรายงามวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันมาฆบุชา
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 12.47 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
2
ทัศนศึกษา 2562
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 10.00 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก 63 และวันขอบคุณนักกีฬา
(วันที่ 18 มกราคม 2563 13.26 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
4
กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 "สันทรายงาม เกมส์"
(วันที่ 18 มกราคม 2563 12.45 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
5
กีฬากลุ่ม เวียง-สันทรายงาม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 09.41 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
6
กีฬาสี น้ำเงิน-ชมพู เกมส์ ครั้งที่ 2
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 09.35 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
7
ลอยกระทง 2562
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 13.30 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 15.39 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
9
การแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69 สพป. เชียงราย เขต 4
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 15.31 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเข้าค่ายต้นกล้า Cr4 ประจำปี 2562
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 09.10 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
11
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 15.21 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
12
ประกาศผลการสอบขึ้นบัญชีบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสันทรายงามวิทยา
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 09.07 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
วันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
14
ค่ายโครงการลูกเสือไทยต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.08 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
15
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 11.35 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 15.55 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
17
แห่เทียนพรรษา 2562
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 15.51 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
18
อบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 14.04 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
19
โครงการคัดแยกขยะและการกำจัดอย่างถูกวิธี
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 15.54 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
20
ตักบาตรวันสถาปนา สพฐ.
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 15.36 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
21
อบรม อย. น้อย
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 15.35 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
22
วันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 14.34 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
23
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 14.30 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
24
วันสุนทรภู่
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 14.22 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
25
อบรมบรรเทาสาธารณภัย
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 14.09 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
26
พิธีไหว้ครูโรงเรียนสันทรายงามวิทยา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 14.05 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม