ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสันทรายงามวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมประเมินภายนอก รอบ 4
(วันที่ 02 เมษายน 2563 12.58 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
2
ปัจฉิมนิเทศ 2562
(วันที่ 02 เมษายน 2563 12.47 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
(วันที่ 02 เมษายน 2563 12.41 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 12.58 น./อ่าน 21)
5
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 12.51 น./อ่าน 12)
6
วันมาฆบุชา
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 12.47 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
7
ทัศนศึกษา 2562
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 10.00 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก 63 และวันขอบคุณนักกีฬา
(วันที่ 18 มกราคม 2563 13.26 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
9
กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 "สันทรายงาม เกมส์"
(วันที่ 18 มกราคม 2563 12.45 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
10
กีฬากลุ่ม เวียง-สันทรายงาม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 09.41 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
11
กีฬาสี น้ำเงิน-ชมพู เกมส์ ครั้งที่ 2
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 09.35 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
12
ลอยกระทง 2562
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 13.30 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
13
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 15.39 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
14
การแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69 สพป. เชียงราย เขต 4
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 15.31 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมเข้าค่ายต้นกล้า Cr4 ประจำปี 2562
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 09.10 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
16
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 15.21 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
17
ประกาศผลการสอบขึ้นบัญชีบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสันทรายงามวิทยา
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 09.07 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 17.04 น./อ่าน 68)
19
วันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
20
ค่ายโครงการลูกเสือไทยต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.08 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
21
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 11.35 น./อ่าน 201)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 15.55 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
23
แห่เทียนพรรษา 2562
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 15.51 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
24
อบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 14.04 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
25
โครงการคัดแยกขยะและการกำจัดอย่างถูกวิธี
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 15.54 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
26
ตักบาตรวันสถาปนา สพฐ.
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 15.36 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
27
อบรม อย. น้อย
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 15.35 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
28
วันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 14.34 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
29
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 14.30 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
30
วันสุนทรภู่
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 14.22 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
31
อบรมบรรเทาสาธารณภัย
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 14.09 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
32
พิธีไหว้ครูโรงเรียนสันทรายงามวิทยา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 14.05 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม