ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติการในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 14.17 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
สรุปผลรางวัลการแข่งกีฬาของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลงิ้ว ณ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 10.53 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
3
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
(วันที่ 23 กันยายน 2562 15.37 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
4
ธรรมะสัญจร
(วันที่ 13 กันยายน 2562 10.29 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
5
พ่นควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 11 กันยายน 2562 09.16 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมเศรษกิจพอเพียง (ปลูกข้าว)
(วันที่ 03 กันยายน 2562 16.06 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
7
ได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัดลมและแผ่นรองคลานให้เด็กๆชั้นอนุบาล
(วันที่ 02 กันยายน 2562 13.12 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
โครงการครู D.A.R.E
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 14.12 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 08.47 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
10
ตรวจสุขภาพ ด้านทันตกรรม
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 12.59 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
11
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.13 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์