ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สรุปผลรางวัลการแข่งกีฬาของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลงิ้ว ณ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 10.53 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
(วันที่ 23 กันยายน 2562 15.37 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
3
ธรรมะสัญจร
(วันที่ 13 กันยายน 2562 10.29 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
4
พ่นควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 11 กันยายน 2562 09.16 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเศรษกิจพอเพียง (ปลูกข้าว)
(วันที่ 03 กันยายน 2562 16.06 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
6
ได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัดลมและแผ่นรองคลานให้เด็กๆชั้นอนุบาล
(วันที่ 02 กันยายน 2562 13.12 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
โครงการครู D.A.R.E
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 14.12 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 08.47 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
9
ตรวจสุขภาพ ด้านทันตกรรม
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 12.59 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
10
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.13 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์