ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านขอนซุง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 13.19 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
2
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 เมษายน 2561 05.45 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านขอนซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไ
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 14.06 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
4
ควันหลง กีฬา กีฬา
(วันที่ 04 มกราคม 2561 18.12 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม