ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านดอนดินแดง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 11.14 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 14.10 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
3
คณะกรรมการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 13.15 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
5
ขอบคุณผู้บริจาค
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 11.27 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 09.58 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม