ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านปล้องตลาด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 12.37 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
2
บริจาคเงินช่วยเหลือ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 12.37 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.13 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม