ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 15 กันยายน 2563 10.58 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
2
มอบรางวัล "แม่ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 16.06 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 15.16 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
4
วันไหว้ครู ประจำปี 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 12.55 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
5
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2563
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 13.42 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
6
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.47 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
7
อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 16.48 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
8
แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 15.33 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
9
ค่ายวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 ธันวาคม 2562 18.09 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
10
การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 24 กันยายน 2562 15.34 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
11
กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และโครงการอาหารเสริม (นม
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 10.45 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
12
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.06 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
13
ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 16.02 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
14
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(วันที่ 22 มีนาคม 2561 14.47 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
15
การจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 14.32 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
16
จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 10.27 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
17
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 มกราคม 2561 15.24 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
18
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 29 มกราคม 2561 15.08 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
19
กีฬาประจำปี 2560
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 11.00 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
20
การประชุมทางไกล (Conference) ผ่านช่องทาง www.obec.tv
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 10.50 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม