ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบุญนาค


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 15.17 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ทำความสะอาดรั้วโรงเรียน ก่อนการปรับปรุงและทาสี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 22.45 น./อ่าน 30)
3
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 22.43 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ผ้าป่าศิษย์เก่าปี 2560
(วันที่ 15 เมษายน 2560 15.21 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
5
เปิดบ้านรับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีใกล้บ้าน ( แม่เหล็ก)
(วันที่ 28 มีนาคม 2560 19.21 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
6
เชิญร่วมงานเปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน Z c,jgs]HdX
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 12.34 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์