ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
(วันที่ 14 มกราคม 2562 14.25 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
2
การบริจาคแว่นตาให้กับนักเรียน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนั้น
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 08.09 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
3
ฝึกซ้อมการจัดขบวนกีฬา
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 09.52 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
4
คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนจากสพป.ชร.4 ร่วมกันตรวจนับจำนวนนักเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 09.33 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
5
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 08.21 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
6
กองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีร่วมถวายพิธีราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราช
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 12.35 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
7
คณะครูและนักเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีได้รับทุนการศึกษาและอุปกรณ์ทำขนมให้กับทางโรงเรียน
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 12.23 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
8
จัดทำกระทงเพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 10.11 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
9
การทัศนศึกษาของโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 09.59 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
10
เชิญชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 09.50 น./อ่าน 1854)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
Big Cleaning Day โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 08.38 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
12
ต้อนรับผอ.กอบกุล ตระกูลสันติไมตรี
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 15.20 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม