ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 16


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี 21/2/63
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 09.29 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
2
เครื่องกรองน้ำ บ้านกรองน้ำ 30-01-63
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 15.06 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
3
ทหารฝึกระเบียบแถว
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 15.04 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
4
เดินขึ้นดอย 18/01/63
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
5
วันครู 16/01/63
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 14.57 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (ทุนยากจนเป็นพิเศษ) 14/01/63
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 14.52 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
7
กีฬาขยายโอกาส 11/01/63
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 14.37 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
8
บริจาคผ้าห่ม 10-01-63
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 14.03 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
9
วันเด็ก 10/01/63
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 13.51 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 7/01/63
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 13.33 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
11
สวนครัวตัวจิ๋ว
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 04.51 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
12
สมุนไพรใกล้ตัว
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 04.49 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
13
อบรมยุวเศรษกิฐพอเพียง
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 04.48 น./อ่าน 137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
อบรมมัคคุเทศก์น้อย
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 04.46 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
อบรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 04.18 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์