ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทีมงานจากมูลนิธิ. Pistorio. Foundation. เชียงรายมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 15.45 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 15.28 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 15.49 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
4
นิเทศการจัดกิจกรรมตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 15.32 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.43 น./อ่าน 254)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.42 น./อ่าน 41)
7
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.23 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
8
อบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ (สมาธิสำหรับเยาวชน)
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.14 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมทัศนศึกษา
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.03 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
10
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรี
(วันที่ 06 มกราคม 2563 15.57 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินรับสมัครธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 14.49 น./อ่าน 692)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 17.59 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
13
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โรงพยาบาลเทิงให้บริการตรวจฟันแก่นักเรียน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 17.38 น./อ่าน 231)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
การนิเทศก์ชั้นเรียนและสื่อการเรียนการสอน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 21.55 น./อ่าน 185)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
สรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (ทวิภาษา)
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 21.57 น./อ่าน 112)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
กิจกรรมการอ่าน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 21.36 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 21.34 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
18
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 21.09 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 20.52 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
20
ทบทวนคำปฎิญานตนและเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 16.16 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
21
โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 15.59 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม