ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มอบทุนเสมอภาคนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 (รอบที่2)
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 15.37 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ต้านไข้เลือดออก ร่วมกับหลายหน่วยงานของโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 15.34 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการครูช่วยครู (ครูอาสาสอนนักเรียน) สกสค. จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 17 กันยายน 2563 14.34 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมการมอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 / 2563
(วันที่ 17 กันยายน 2563 14.21 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
5
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2563
(วันที่ 17 กันยายน 2563 14.13 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
6
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) โครงการอาหาร กลางวันที่ยั่งยืน ฯ และมอบบ้าน Thai PBS
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 15.29 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 16.39 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
8
การอบรมกิจกรรมบูรณาการการจัดการขยะในโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 20.27 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมถวายพระพร ร.10 ของโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 13.21 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
10
จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 13.15 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
11
คณะสโมสร โรตาลี่อำเภอเทิง มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 21.50 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
12
การก่อสร้างบ้านใหม่ ของ ด.ญ.นันทิยา แซ่เฒ่า ชั้น ป. 4/2 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 21.46 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
13
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 13.50 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
14
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 09.13 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
15
การประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 12.49 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
16
การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ของรร.บ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 23.12 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
17
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนรร.บ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 16.33 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
การสอบ Pre onet ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 มกราคม 2563 10.53 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
19
ขอแสดงความยินดี การรับตำแหน่ง ของ ผอ.สุรเชษฐ์ ฟองอินทร์ โรงเรียนบ้านปางผักหม สพป.พะเยา เขต 2
(วันที่ 08 มกราคม 2563 10.48 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
20
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามโครงการ 3 ม
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 19.50 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
21
3 ต.ค.62 รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 10.56 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
22
12 ส.ค. 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.39 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
23
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 11.25 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 11.21 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสื
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 08.47 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
26
13 ก.พ.2562 กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 11.56 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
27
15 ก.พ. 2562 ประเมินด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 11.53 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
28
6 กุมภาพันธ์ 2562 การแข่งขันประกวดหางเครื่องในงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ ฯ
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 10.50 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
29
12 ม.ค.2562 กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 14 มกราคม 2562 10.18 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
30
21 ธันวาคม 2561 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย ร.10ฯ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2561 10.17 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
31
การแข่งขันกีฬานักเรียน "บ้านสามเกมส์" ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลตับเต่า2
(วันที่ 29 ธันวาคม 2561 09.50 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
32
7 มี.ค. 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง7
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 13.50 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
33
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 07.49 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
3 ธ.ค.2561 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองได้ทำการตรวจนับนักเรียนตามคำสั่ง สพฐ.เรียบร้อยแล้ว
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 14.19 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ONET
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 14.10 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
36
25 พ.ย.2561 พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 11.33 น./อ่าน 13751)
ข่าวกิจกรรม
37
20 พ.ย.2561 โครงการประเมินอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 11.26 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
38
การฉีดวัคซีนบาดทะยัก จากโรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 03 กันยายน 2561 09.34 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
39
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี จากมูลนิธิศุภนิมิตร จังหวัดเชียงราย ได้มามอบอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าให้กับนักเรียน
(วันที่ 03 กันยายน 2561 09.26 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
40
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเทิง โซน ๑ ครั้งที่ ๖๘ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
(วันที่ 25 สิงหาคม 2561 08.43 น./อ่าน 338)
ข่าวกิจกรรม
41
10 ส.ค. 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 10.54 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
42
ประชุมนิเทศ การศึกษาแบบเรียนรวม
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 10.34 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 10.32 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
44
ซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 10.30 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
45
26 ก.ค. 2561 กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 09.06 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
46
26 ก.ค. 2561 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 08.59 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
47
5-6 ก.ค. 2561 ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT จิตอาสาแบ่งปันความรู้สู่โรงเรียน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 11.48 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
48
26 มิ.ย.2561 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 16.09 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
49
29 มิ.ย. 2561 สวดมนต์ขอพร ให้ 13 ชีวิตปลอดภัย
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 16.03 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
50
18 มิ.ย.2561 การประเมินสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 08.57 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
51
14 ก.พ. 2561 กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 09.31 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
52
7 มิ.ย 2561 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันบอล
(วันที่ 07 มิถุนายน 2561 09.29 น./อ่าน 665)
ข่าวกิจกรรม
53
28 พ.ค.2561 กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 14.08 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
54
28 พ.ค.2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 14.02 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
55
19-21 กิจกรรมพี่สอนน้อง โดยใช้สื่อผ่านเวปไซค์ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดม
(วันที่ 22 มีนาคม 2561 09.54 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
56
20 มี.ค. 2561 พิธีปัจฉิมนิเทศ รร.บ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 22 มีนาคม 2561 09.45 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
57
19 มี.ค. 61 ประเมินสถานศึกษา
(วันที่ 22 มีนาคม 2561 09.38 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
58
14 มีนาคม 2561 เปิดบ้านวิชาการแผ่นดินทอง และงานเปิดป้ายโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 12.42 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
59
12 มีนาคม 2561 ประเมินสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 18.05 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
60
12 มีนาคม 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.E.R.)
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 17.50 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
61
9 มี.ค 2561. ประชุมทางไกล เรื่อง หลักสูตรปฐมวัย 2560
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 17.08 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
62
8-9 มีนาคม 2561. การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
(วันที่ 08 มีนาคม 2561 20.31 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
63
2 มี.ค.2561 กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 10.07 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
64
7 มี.ค. 2561 รายการพุธข่าวเช้า สพฐ.
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 10.01 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
65
6 มี.ค. 2561 ประชุมทางเชิงปฎิบัติการคัดเลือกหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ.ปี 2561
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 09.58 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
66
1 มี.ค.2561 กิจกรรมการเข้าค่ายผู้นำเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
(วันที่ 04 มีนาคม 2561 10.15 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
67
3 มีนาคม 2561 กีฬาศิษย์เก่า พี่ช่วยน้อง ณ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 04 มีนาคม 2561 09.25 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
68
ID PlAN ของครู ผู้บริหาร สถานศึกษา
(วันที่ 04 มีนาคม 2561 09.19 น./อ่าน 14502)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
69
ตัวอย่าง แบบรายงานSar ของตนเอง โดยใช้ไฟล์ excel
(วันที่ 04 มีนาคม 2561 09.15 น./อ่าน 12070)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
70
1-2 มี.ค.2561 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 12.40 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
71
28 ก.พ 61 พุธข่าวเช้า สพฐ. รร.บ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 14.07 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
72
26 ก.พ.2561 สอบการอ่าน ป.1 สนามสอบโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 11.23 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
73
21 ก.พ. 2561 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.10 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
74
15 ก.พ. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 14.00 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
75
14 ก.พ.2561 พุธข่าวเช้า สพฐ.
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 09.21 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
76
26 ม.ค. 2561 ประชุมทางไกล เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(วันที่ 26 มกราคม 2561 11.33 น./อ่าน 556)
ข่าวกิจกรรม
77
13 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2561 14.50 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
78
8-12 มกราคม 2561 การแข่งขันกีฬามัธยมขยายโอกาส "สบเปาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560"
(วันที่ 08 มกราคม 2561 18.51 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
79
5 ม.ค.2561 การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง อินเตอร์เนตความเร็วสูง (Uninet)
(วันที่ 05 มกราคม 2561 20.19 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
80
5 ม.ค.2561 สอบ Pre Onet ครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 05 มกราคม 2561 20.13 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
81
29 ธันวาคม 2560 การประชุมทางไกล (Conference) เรื่องกระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญนักเรียนไทย ประจำปี 2
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 11.39 น./อ่าน 531)
ข่าวกิจกรรม
82
28 ธันวาคม 2560 การทดสอบ Pre onet ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 14.47 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
83
18 ก.ค. 60 โครงการพอสว. ได้เข้ามาบริการชุมชนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 04.49 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
84
26 มิ.ย. 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 10.34 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
85
19 มิ.ย 60 ทางโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ได้รับมอบส้วมจากสมาคมสิงค์โปรแห่งประเทศไทย
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 12.42 น./อ่าน 359)
ข่าวกิจกรรม
86
8 พ.ค. 2560 บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษา
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 09.22 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
87
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ท้องถิ่นอำเภอแม่สาย รายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นอำเภอแม่สาย
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2560 08.38 น./อ่าน 397)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
88
แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง ทบทวนการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน สำหรับนักเรีย
(วันที่ 30 เมษายน 2560 09.43 น./อ่าน 585)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
89
3 เม.ย. 2560 ประชุมเตรียมการทำ swot และแผนพัฒนาโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 03 เมษายน 2560 14.45 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
90
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 03 เมษายน 2560 14.37 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
91
30 มีนาคม 2560 กิจกรรมครูสุดยอดเมืองเทิง
(วันที่ 03 เมษายน 2560 14.26 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
92
24 มี.ค.2560 กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนปีการศึกษา 2559
(วันที่ 03 เมษายน 2560 14.19 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
93
20 มี.ค.2560 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 29 มีนาคม 2560 11.21 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
94
17 มี.ค. 2560 ประชุมเตรียมการ PLC โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 18 มีนาคม 2560 08.55 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
95
17 มีนาคม 2560 กิจกรรมการนิเทศของศูนย์การศึกษาพิเศษ
(วันที่ 18 มีนาคม 2560 08.51 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
96
14-15 มีนาคม 2560 กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 มีนาคม 2560 08.37 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
97
9 มี.ค. 2560
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 13.33 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
98
3 ก.พ. 2560 กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 05 มีนาคม 2560 09.28 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
99
26 ก.พ.2560 ผู้ใหญ่ใจดี มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 09.37 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
100
24 ก.พ.2560 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองสอบการอ่านนักเรียนชั้น ป.3-4
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 09.29 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
101
23 ก.พ. 2560 การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-4
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.01 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
102
20 ก.พ.2560 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 09.49 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
103
8 ก.พ. 60 รับการนิเทศติดตามจากคณะศิกษานิเทศน์ สพป.เชียงราย เขต 4 เรื่อง สถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560 10.40 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
104
การศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 23.57 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
105
การทดสอบตาบอดสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 23.52 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
106
การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 23.49 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
107
การมอบทุนการศึกษา ดร.กำจัด มงคลกุล
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 23.46 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
108
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 09.16 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมกีฬามัธยมขยายโอกาส
(วันที่ 31 มกราคม 2560 15.24 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 31 มกราคม 2560 15.00 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
111
กิจกรรม “สัปดาห์วันครู” จัดพิธีวันครู ประจำปี พ.ศ. 2560 “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”
(วันที่ 31 มกราคม 2560 14.29 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
112
25 พ.ย. 59 พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.21 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
113
22 พ.ย. 59 กิจกรรมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 15.26 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
114
14-15 พ.ย. แข่งขันทักษะวิชาการที่ ร.ร.อนุบาลเชียงของ
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 20.21 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
115
12 พ.ย. 59 มอบทุนการศึกษาจาก สโมสรโรตารี่ ฯ ดร.ประทีปและคณะ
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 21.42 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
116
11 พ.ย. 2559 กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาล
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 21.36 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
117
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 18.26 น./อ่าน 446)
ข่าวกิจกรรม
118
กิจกรรมการให้ความรู้และการออกกำลังกายจากชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแด
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 18.21 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรม การทำโบว์ดำ และจัดเตรียมสถานที่
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 18.18 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
120
6 ต.ค. 2559 ได้มีพิธีทำบุญเปิดป้ายโรงเรียนและอาคารเรียนแผ่นดินทอง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2559 15.18 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
121
การประเมินคุณภาพภายในของเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 08 ตุลาคม 2559 14.59 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
122
28 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทวิภาษา จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
(วันที่ 08 ตุลาคม 2559 14.49 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
123
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 09.06 น./อ่าน 283)
ข่าวประชาสัมพันธ์
124
19 ส.ค. 59 ร.ร.บ้านแผ่นดินทองจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 08.48 น./อ่าน 393)
ข่าวกิจกรรม
125
18 ส.ค. 2559 กิจกรรมร่วมกับสาธารณสุข "เตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ"
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 08.42 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
126
11 ส.ค. 59 กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 12.41 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
127
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 10.30 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
128
5 ส.ค. 2559 เดินรณรงค์เชิญชวนให้ไปออกเสียงประชามติ ของ ร.ร.บ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 09.14 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
129
23 ก.ค.2559 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best practices) ปี2559
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 08.30 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
130
25 ก.ค. 2559 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองได้รับการประเมินซ้ำจาก สมศ.
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 21.18 น./อ่าน 435)
ข่าวกิจกรรม
131
ฝึกซ้อมการเตรียมการเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 12.50 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
132
15 ก.ค.59 จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และทำบุญโรงเรียน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 17.04 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
133
13 ก.ค. 2559 ติดตาม นิเทศ งานประกันคุณภาพภายในจากเขตพื้นที่
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 14.04 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
134
6 ก.ค. 2559 สุขสันตืวันเกิด...ผอ.บ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 13.44 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
135
พิธีทบทวนคำปฏิณาณและเดินสวนสนามประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 13.38 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
136
การเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 12.42 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
137
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาชีพของนักเรียน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 08.10 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
138
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 17.16 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
139
24 มิ.ย.59 จัดกิจกรรมต้อต้านยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 17.01 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
140
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 08.59 น./อ่าน 2031)
ข่าวประชาสัมพันธ์
141
อบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่
(วันที่ 22 มิถุนายน 2559 09.41 น./อ่าน 1045)
ข่าวกิจกรรม
142
18 มิ.ย. 2559 การประกวดแข่งขันระเบียบแถวกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ร.ร.บ้านสันโค้ง จ.เชียงราย
(วันที่ 20 มิถุนายน 2559 10.21 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
143
การแลกเปลียนเรียนรู้ ของเด็กพิเศษเรียนร่วม
(วันที่ 20 มิถุนายน 2559 09.51 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม