ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 19.18 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 21.07 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
3
เตรียมสนามเปตอง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 20.14 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
4
ชาเก็กฮวย
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 20.12 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
5
บริษัทอายิโนะโมะโตะ ติดตามคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียน
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 20.10 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
6
กำลังใจ ยามกายไร้พลัง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 20.09 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
7
งานอำลาคุณครูศิริพร เขื่อนเชียงสา ในโอกาสย้ายสถานศึกษา
(วันที่ 17 ตุลาคม 2562 11.24 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
8
ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มเครือข่ายอำเภอเทิง 1
(วันที่ 17 ตุลาคม 2562 11.20 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมนิทรรศการผลงานศิลปะนักเรียน
(วันที่ 26 กันยายน 2562 20.34 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
10
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กันยายน 2562 20.31 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
11
รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.31 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.25 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 20.17 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 20.15 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
16
ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.33 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
17
การดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายอบรมลูกเสือยาเสพติด โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 20.47 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
19
ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 20.54 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 20.50 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 14.41 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 14.37 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศรับสมัครนักการรภารโรง
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 02.05 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.23 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ยุวเกษตรกร(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)เรื่อง ลูกประคบ
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.17 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
26
ประเมินผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.12 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ยุวเกษตรกร(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.07 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
28
อบรมยุวเกษตรกร
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 07.13 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
29
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 07.00 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม