ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 14.14 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่ชุมชนและท้องถิ่น
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 14.09 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
แสดงความยินดีกับคุณครูสราวุธ รู้กายา ในโอกาสบรรจุรับราชการครู
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 13.23 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
4
แสดงความยินดีกับคุณครูสราวุธ รู้กายา ในโอกาสบรรจุรับราชการครู
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 13.19 น./อ่าน 3)
5
กิจกรรม PLC พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 12.57 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่สื่อสะกดคำ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 12.54 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
7
อบรมการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 12.51 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมสถานศึกษาต่อต้านการทุจริต
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 12.50 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
9
การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตับเต่า 2 ราษฎร์ภักดีเกมส์
(วันที่ 21 ธันวาคม 2562 20.42 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
10
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 19.44 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
11
จัดประชุมครูทั้ง 5 โรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมจัดการเเข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลตับเต
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 19.42 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 19.18 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 21.07 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
14
เตรียมสนามเปตอง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 20.14 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
15
ชาเก็กฮวย
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 20.12 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
16
บริษัทอายิโนะโมะโตะ ติดตามคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียน
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 20.10 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
17
กำลังใจ ยามกายไร้พลัง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 20.09 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
18
งานอำลาคุณครูศิริพร เขื่อนเชียงสา ในโอกาสย้ายสถานศึกษา
(วันที่ 17 ตุลาคม 2562 11.24 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
19
ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มเครือข่ายอำเภอเทิง 1
(วันที่ 17 ตุลาคม 2562 11.20 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมนิทรรศการผลงานศิลปะนักเรียน
(วันที่ 26 กันยายน 2562 20.34 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
21
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กันยายน 2562 20.31 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
22
รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.31 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.25 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 20.17 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 20.15 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
27
ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.33 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
28
การดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายอบรมลูกเสือยาเสพติด โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 20.47 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
30
ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 20.54 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 20.50 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 14.41 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 14.37 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประกาศรับสมัครนักการรภารโรง
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 02.05 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.23 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ยุวเกษตรกร(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)เรื่อง ลูกประคบ
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.17 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
37
ประเมินผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.12 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ยุวเกษตรกร(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.07 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
39
อบรมยุวเกษตรกร
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 07.13 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
40
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 07.00 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม