ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตับเต่า 2 ราษฎร์ภักดีเกมส์
(วันที่ 21 ธันวาคม 2562 20.42 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
2
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 19.44 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
จัดประชุมครูทั้ง 5 โรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมจัดการเเข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลตับเต
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 19.42 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 19.18 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
5
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 21.07 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
6
เตรียมสนามเปตอง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 20.14 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
7
ชาเก็กฮวย
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 20.12 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
8
บริษัทอายิโนะโมะโตะ ติดตามคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียน
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 20.10 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
9
กำลังใจ ยามกายไร้พลัง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 20.09 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
10
งานอำลาคุณครูศิริพร เขื่อนเชียงสา ในโอกาสย้ายสถานศึกษา
(วันที่ 17 ตุลาคม 2562 11.24 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
11
ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มเครือข่ายอำเภอเทิง 1
(วันที่ 17 ตุลาคม 2562 11.20 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมนิทรรศการผลงานศิลปะนักเรียน
(วันที่ 26 กันยายน 2562 20.34 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
13
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กันยายน 2562 20.31 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
14
รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.31 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.25 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 20.17 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 20.15 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
19
ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.33 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
20
การดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายอบรมลูกเสือยาเสพติด โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 20.47 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
22
ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 20.54 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 20.50 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 14.41 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 14.37 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศรับสมัครนักการรภารโรง
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 02.05 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.23 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ยุวเกษตรกร(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)เรื่อง ลูกประคบ
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.17 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
29
ประเมินผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.12 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ยุวเกษตรกร(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.07 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
31
อบรมยุวเกษตรกร
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 07.13 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
32
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 07.00 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม