ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นำนักเรียนระดับชั้นม.1-3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 07.09 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
2
คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานเตรียมการประเมินสมศ.รอบ4
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 07.04 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
3
นำนักเรียนระดับชั้นป.4-6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 07.00 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
4
นำนักเรียนระดับชั้นป.4-6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 06.59 น./อ่าน 17)
5
นำนักเรียนระดับชั้นป.1-3ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 06.55 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
6
นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 06.44 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
7
นำนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่69
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 06.29 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงกาารฝึกอบรมสร้างเยาวชนคนดีป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น (โตไปไม่โกง)
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.39 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.10 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 08.58 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
รับมอบเสื้อกีฬาจากพ่อหลวงเล็ก ยาใจ และ คุณครูวิฑูรย์ ชาวไทย
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 14.17 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
รับมอบเสื้อกีฬาจากคุณสว่าง คุณภิญญดา ปันศักดิ์
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 14.10 น./อ่าน 182)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 14.05 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
14
การนับตัวตนนักเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 16.16 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
15
นำนักเรียนแข่งขันสวดธัมมจักรกัปวัตตนสูตร
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 05.22 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
16
นำนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 05.14 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
17
กีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาแม่ลอยศรีดอนไชย
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 04.55 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
18
กีฬาสีประจำปี 2560
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 07.17 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
19
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 06.38 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 07.41 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 07.06 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
22
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 07.01 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 06.58 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
24
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 06.55 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
25
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 06.50 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
26
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 06.45 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
27
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 16.12 น./อ่าน 280)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
อบรมเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 15.59 น./อ่าน 213)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 15.14 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
รับการประเมินการใช้สื่อโรงเรียนประชารัฐจากเจ้าหน้าที่จากสพฐ.
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 14.59 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 14.21 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ออกร้านเกษตรตามรอยพ่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนไชย
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 15.09 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
33
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 15.02 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
34
นักเรียนชัืนมัธยมศึกษาตอนต้นอบรมทันตกรรม
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 14.36 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
35
ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาประจำปี2559
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 14.20 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
36
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 14.05 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
37
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิกา
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 09.33 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
นักเรียนร่วมกิจกรรมเด็กใฝ่ดีหอฝิ่น
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 12.44 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
39
รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 15.52 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
นำนักเรียนชั้น ป.5 - 6 เข้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ปีที่ 2
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 16.36 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
41
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้น ป.5-6
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 16.29 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
42
วันไหว้ครูปีการศึกษา2559
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 16.07 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
43
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.47 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม