ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงกาารฝึกอบรมสร้างเยาวชนคนดีป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น (โตไปไม่โกง)
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.39 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.10 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 08.58 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
รับมอบเสื้อกีฬาจากพ่อหลวงเล็ก ยาใจ และ คุณครูวิฑูรย์ ชาวไทย
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 14.17 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รับมอบเสื้อกีฬาจากคุณสว่าง คุณภิญญดา ปันศักดิ์
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 14.10 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 14.05 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
7
การนับตัวตนนักเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 16.16 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
8
นำนักเรียนแข่งขันสวดธัมมจักรกัปวัตตนสูตร
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 05.22 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
9
นำนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 05.14 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
10
กีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาแม่ลอยศรีดอนไชย
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 04.55 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
11
กีฬาสีประจำปี 2560
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 07.17 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
12
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 06.38 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 07.41 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 07.06 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
15
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 07.01 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 06.58 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
17
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 06.55 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
18
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 06.50 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
19
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 06.45 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
20
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 16.12 น./อ่าน 234)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
อบรมเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 15.59 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 15.14 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
รับการประเมินการใช้สื่อโรงเรียนประชารัฐจากเจ้าหน้าที่จากสพฐ.
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 14.59 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 14.21 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ออกร้านเกษตรตามรอยพ่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนไชย
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 15.09 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
26
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 15.02 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
27
นักเรียนชัืนมัธยมศึกษาตอนต้นอบรมทันตกรรม
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 14.36 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
28
ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาประจำปี2559
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 14.20 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
29
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 14.05 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
30
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิกา
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 09.33 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
นักเรียนร่วมกิจกรรมเด็กใฝ่ดีหอฝิ่น
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 12.44 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
32
รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 15.52 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
นำนักเรียนชั้น ป.5 - 6 เข้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ปีที่ 2
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 16.36 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
34
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้น ป.5-6
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 16.29 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
35
วันไหว้ครูปีการศึกษา2559
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 16.07 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
36
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.47 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม