ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นำนักเรียนระดับชั้นม.1-3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 07.09 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
2
คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานเตรียมการประเมินสมศ.รอบ4
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 07.04 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
3
นำนักเรียนระดับชั้นป.4-6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 07.00 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
4
นำนักเรียนระดับชั้นป.1-3ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 06.55 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
5
นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 06.44 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
6
นำนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่69
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 06.29 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงกาารฝึกอบรมสร้างเยาวชนคนดีป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น (โตไปไม่โกง)
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.39 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.10 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 08.58 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
รับมอบเสื้อกีฬาจากพ่อหลวงเล็ก ยาใจ และ คุณครูวิฑูรย์ ชาวไทย
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 14.17 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
รับมอบเสื้อกีฬาจากคุณสว่าง คุณภิญญดา ปันศักดิ์
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 14.10 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 14.05 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
13
การนับตัวตนนักเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 16.16 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
14
นำนักเรียนแข่งขันสวดธัมมจักรกัปวัตตนสูตร
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 05.22 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
15
นำนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 05.14 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
16
กีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาแม่ลอยศรีดอนไชย
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 04.55 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
17
กีฬาสีประจำปี 2560
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 07.17 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
18
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 06.38 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 07.41 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 07.06 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
21
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 07.01 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 06.58 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
23
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 06.55 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
24
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 06.50 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
25
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 06.45 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
26
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 16.12 น./อ่าน 251)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
อบรมเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 15.59 น./อ่าน 201)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 15.14 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
รับการประเมินการใช้สื่อโรงเรียนประชารัฐจากเจ้าหน้าที่จากสพฐ.
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 14.59 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 14.21 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ออกร้านเกษตรตามรอยพ่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนไชย
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 15.09 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
32
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 15.02 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
33
นักเรียนชัืนมัธยมศึกษาตอนต้นอบรมทันตกรรม
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 14.36 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
34
ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาประจำปี2559
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 14.20 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
35
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 14.05 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
36
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิกา
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 09.33 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
นักเรียนร่วมกิจกรรมเด็กใฝ่ดีหอฝิ่น
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 12.44 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
38
รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 15.52 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
นำนักเรียนชั้น ป.5 - 6 เข้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ปีที่ 2
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 16.36 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
40
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้น ป.5-6
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 16.29 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
41
วันไหว้ครูปีการศึกษา2559
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 16.07 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
42
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.47 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม